Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2017
1 online zdroj (192 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-0909-8 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-0571-7 (print)
Měl by dobrý manažer zacházet se všemi podřízenými kolegy stejně? Je pro firmu dobré, když mezi sebou zaměstnanci soutěží? Většina začínajících, ale i zkušenějších manažerů odpoví intuitivně ano. Nepotěšíme vás, není to pravda! Jde o typické slepé uličky řízení, na které by se měla pověsit cedulka: Tudy cesta nevede!.
001488527
Obsah // O autorovi ...8 // Úvodem ...9 // I. PROČ MANAŽERSKÉ MÝTY VZNIKAJÍ A JAK PŘEŽÍVAJÍ ...n // II. MÝTY SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ORGANIZACE ...17 // 1 Dobře řízená firma nepotřebuje strategii ...18 // 2 Úspěšné firmy se soustřeďují na své „klíčové kompetence“ ...23 // 3 Organizace by se měly řídit zásadami „nejlepší praxe“ ...27 // 4 Prostředí, ve kterém se dnešní firmy pohybují, je daleko // proměnlivější než dříve ...36 // 5 Co nelze měřit, nelze ani řídit ...41 // 6 Procesy jsou důležitější než cíle ...46 // 7 Centrální nakupování přináší úsporu nákladů ...50 // 8 Změny v organizaci je třeba provádět jejich prosazováním // „shora dolů“ ...53 // 9 Rozhodnutí provedená ve skupině jsou kvalitnější než rozhodnutí // individuální ...56 // 10 Mimořádné události jsou důsledkem individuálních selhání ...61 // 11 Konflikty organizaci škodí a manažeři by jim proto měli předcházet ... 66 // 12 ? výskytu chyb v organizaci přispívá nedůsledné vyhledání // a potrestání viníků ... 69 // 13 Dostane-li se organizace do problémů, mělo by o nich její vedení // zaměstnance informovat až tehdy, když ví, jak je řešit ...72 // 14 Vůdcem mohou být jen osoby na vrcholu organizace ...75 // 15 ? dobrým výsledkům manažerovi pomáhá silné ego ...78 // 16 Kulturu organizace tvoří hodnoty, které si vytyčila ...82 // lil. MÝTY SPOJENÉ S ŘÍZENÍM LIDSKÝCH
ZDROJŮ ...87 // 17 Lidé jsou největším bohatstvím organizace ...88 // 18 Peníze jsou nejlepším motivačním nástrojem ...91 // 19 Zvýšení pevné mzdy vede k vyšší motivaci zaměstnanců ...94 // 20 Odměnu by měli dostat zaměstnanci, kteří vykonají něco // mimořádného, přesahujícího jejich běžné povinnosti ...99 // 21 Zaměstnanci nechtějí být hodnoceni ...101 // 22 Povýšen by měl být zaměstnanec odborně nejschopnější či ten, // který dosahuje nejlepších osobních výsledků ...104 // 23 Nízká fluktuace je známkou úspěšného řízení // (a další mýty o fluktuaci) ...109 // 24 Motivaci zaměstnanců lze zvýšit vyhlašováním zaměstnance // měsíce nebo roku ...?? // 25 Organizace by měla zabránit tomu, aby se její pracovníci // stresovali ...l16 // 26 Otevřené prostory zvyšují produktivitu pracoviště ...119 // 27 Organizace, která si chce udržet své talenty, je musí dostatečně // odměňovat ...?? // 28 Vůdcem se lidé rodí...I26 // IV. MÝTY SPOJENÉ S VEDENÍM SPOLUPRACOVNÍKŮ ...? // 29 Manažer by měl zacházet se všemi zaměstnanci stejně ...132 // 30 Vůdce by měl být pro své spolupracovníky neviditelný ...140 // 31 Manažeři, kteří delegují, ztrácejí kontrolu nad prací svých // zaměstnanců ...143 // 32 Manažer, který nechce přijít o svou autoritu, by nemel připustit, // že se dopustil chyby ...148 // vys edkům manažerovi pomáhá silné ego // lamzace tvoří hodnoty,
které si vytyčila // É S ŘÍZENÍM LIDSKÝCH ZDROJŮ jvětším bohatstvím organizace //  lepším motivačním nástrojem // “ mzdr ,ede k Všä motivaci zaměstnanců // nechtějí být hodnoceni . // ce je známkou úspěšného řízení o nuktuaci) ... // Í“!.!!!.!!!“ Vyh’a“Ván<m améstnan«... // měla zabránit tomu, aby se její pracovníci // ory zvyšují produktivitu pracoviště . // rá sl chce udržet své talenty, je musí tfostmeín!. // rodí... ... // ...101 // ...104 // ... 109 // ... 113 // ... 116 .. 119 // . 123 126 // 33 Vedoucí by se neměl snažit být mezi svými zaměstnanci // oblíbený ...151 // 34 Schopnost přesvědčit závisí především na pádných faktech // a argumentech ...154 // 35 Příliš chvály může dobré pracovníky „zkazit“ ...158 // 36 Drobná pochybení není vhodné zaměstnancům vytýkat, // protože na ně brzy sami přijdou a my kritikou jen oslabíme // jejich motivaci ...162 // 37 „Teambuilding“ podporuje týmovou práci ...165 // 38 Devadesát tři procent informací, které si lidé při komunikaci // předávají, je přenášeno neverbálně ...170 // 39 Méně pracovitým či „průměrným“ zaměstnancům není třeba // věnovat velkou pozornost, protože jejich výkonnost tím stejně nezlepšíme ...174 // 40 Používání odborné manažerské terminologie zvyšuje autoritu // vedoucích i organizací ...179 // V. MÝTY A SKUTEČNOST: JAK ODDĚLIT ZRNO OD PLEV ...? // Literatura
188 // Summary // 190 // VEDENÍM SPOLUPRACOVNÍKŮ ... // zacházet se všemi zaměstnanci stejně ... 13, // t pro své spolupracovníky neviditelný .m // elegují, ztrácejí kontrolu nad prací svých // jdrce přijít o svou autoritu, by neměl připustit. // ...148

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC