Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2017
1 online zdroj (560 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-0930-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-0931-9 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-0715-5 (print)
Příručka podrobně vysvětluje vlastnosti deváté verze jazyka Java. Provede čtenáře všemi zákoutími jazyka od naprostých základů až po pokročilé konstrukce. Bude proto užitečná nejen pro začátečníky, ale i pro pokročilé programátory, kteří v ní najdou vysvětlení příčin řady problémů, s nimiž se denně setkávají, spolu s návody na jejich řešení..
001488623
6 // Java 9 — Kompletní příručka jazyka // Stručný obsah // Stručný obsah...6 // Podrobný obsah...8 // Seznam výpisů programů...22 // Seznam obrázků...27 // Seznam odboček - podšeděných bloků...29 // Úvod...30 // Část I: Neobjektové konstrukce 39 // 1 Prostředí JShell...40 // 2 Základní datové typy a jejich literály...58 // 3 Proměnné...78 // 4 Základní operátory...91 // 5 Definice metod...111 // 6 Ostatní operátory...128 // 7 Pole...152 // 8 Rozhodování...166 // 9 Opakování části kódu...181 // Část II: Základní objektové konstrukce 203 // 10 Základy objektově orientovaného paradigmatu...204 // 11 Třídy a jejich členy...224 // 12 Vývojová prostředí a vytvoření aplikace...248 // 13 Balíčky a knihovny...263 // 14 Dokumentace API...285 // 15 Konstrukce interface...298 // 16 Podrobnosti o konstruktorech...316 // 17 Úvod do dědění implementace...333 // 18 Viditelnost členů tříd...351 // 19 Virtuální metody a jejich přebíjení...369 // 20 Abstraktní třídy...381 // Stručný obsah // 7 // Část III: Pokročilé objektové konstrukce 393 // 21 Výjimky a aserce... // 22 Generické datové typy a metody...422 // 23 Typové parametry a argumenty...442 // 24 Interní datové typy...454 // 25 Výčtové typy...480 // 26 Lambda-výrazy...494 // 27 Anotace...505 // 28 Vlákna a paralelní procesy...519 // 28 Moduly...526 // Literatura...551 // Rejstřík...552 // 8 // Java 9 - Kompletní příručka jazyka // Podrobný
obsah // Stručný obsah...6 // Podrobný obsah...8 // Seznam výpisů programů...22 // Seznam obrázků...27 // Seznam odboček - podšeděných bloků...29 // Úvod...30 // Komu je kniha určena...30 // Koncepce výkladu...31 // Rozdělení textu...31 // Terminologie...32 // Použité nástroje... 32 // Vývojová sada JDK 9... 32 // Vývojové prostředí JShell...32 // Samostatné vývojové prostředí...33 // Doprovodné programy...33 // Problémy s klávesnicí...33 // Historie rozložení České (QWERTY)...34 // Syntaktické definice a diagramy...35 // Použité typografické konvence...35 // Odbočka - podšeděný blok...37 // Zpětná vazba...38 // Část I: Neobjektové konstrukce 39 // 1 Prostředí JShell...40 // 1.1 Charakteristika programu a prostředí JShell...40 // 1.2 Příprava programu JShell a první spuštění...41 // Dávkové soubory pro Windows...41 // Po spuštění...42 // 1.3 Úryvky (snippets)...44 // Použití proměnných...45 // Identifikace úryvků...45 // Středník...45 // Více objektů na řádku, zavlečené chyby...45 // 1.4 Příkazy (commands)...47 // Vyloučení úryvku: /drop...47 // Přehled aktivních úryvků: /list...47 // Přehled aktivních úryvků: /list -all...47 // Přehled objektů daného druhu...49 // Uložení aktivních úryvků: /save <file>...49 // Podrobný obsah // 9 // Uložení všech zadaných úryvků:/save -all <file>...50 // Uložení dosavadního průběhu seance: /save -history <file>...50 // Načtení
skriptu:/open <file>...50 // Ukončení seance: /exit...51 // Restart: /reset...51 // Znovuzavedení: /reload -restore...51 // Natavení startovního skriptu:/set -start <file>...51 // Nápověda: /?...51 // 1.5 Základní syntaktická pravidla...52 // Bílé znaky...52 // Komentáře...53 // 1.6 Ovládání...54 // Použití editoru...54 // Nastavení vlastního editoru...57 // 1.7 Záznamy lekcí...57 // 1.8 Shrnutí...57 // 2 Základní datové typy a jejich literály...58 // 2.1 Datové typy...58 // Dělení datových typů...59 // Primitivní datové typy...60 // Objektové datové typy...61 // Odkazy na objekty...62 // 2.2 Literály...62 // Literály typu boolean...62 // Literály typu int...62 // Historická vsuvka - číselné soustavy...63 // Názvy skupin bitů...64 // Literály typu long...66 // Literály typu byte a short...66 // Literály typu double...66 // Celé číslo s příponou...67 // Obyčejné desetinné číslo...67 // Číslo v semilogaritmickém tvaru...67 // Literály typu float...68 // Literály typu char...69 // Prázdný odkaz null...72 // Literály typu String...73 // Literály typu Class...75 // 2.3 Ještě trocha terminologie...75 // 2.4 Nestandardní hodnoty reálných typů...76 // 2.5 Shrnutí...76 // 3 Proměnné...78 // 3.1 Pravidla pro tvorbu identifikátorů...78 // Používání znaku $...79 // Konvence pro velikost písmen...79 // 3.2 Druhy typování...80 // Statické x dynamické typování...80 // Definice * odvození datového typu...81
// Silné (přísné) x slabé typování...81 // Shrnutí...82 // 3.3 Definice * deklarace...82 // 3.4 Deklarace proměnných...83 // 3.5 Středníky...84 // 3.6 Současná deklarace více proměnných...85 // 10 // Java 9 - Kompletní příručka jazyka // Reakce prostředí JShell...85 // 3.7 Redeklarace proměnných v JShell...87 // 3.8 Deklarace s přiřazením počáteční hodnoty...87 // Pozor na velikost znaků...88 // Zpět ? deklaraci s přiřazením počáteční hodnoty...89 // 3.9 Syntaktický diagram...90 // 3.10 Shrnutí...90 // 4 Základní operátory...91 // 4.1 Nejprve trocha teorie...91 // 4.2 Operátor přiřazení ...92 // Přiřazení je výraz...92 // 4.3 Unární + a -...93 // 4.4 Aritmetické operátory + - * / %...94 // Operátor sčítání... 94 // Sčítání textových řetězců...94 // Operátor odčítání...95 // Operátor násobení...95 // Operátor dělení...95 // Operátor zbytku po dělení...96 // 4.5 Kulaté závorky ()...96 // Alternativní řešení...98 // 4.6 Operátor přetypování (typ)...98 // Implicitní přetypování...98 // Příklady implicitního přetypování... 99 // Explicitní přetypování...101 // Priorita...101 // Kontrola...102 // Explicitní přetypování hodnot primitivních typů...102 // Příklady...103 // Přetypování instancí objektových datových typů...105 // Univerzální „přetypování“ na String...105 // Textový podpis...107 // 4.7 Specifika číselných typů...107 // Malé celočíselné
typy...107 // Ztráta přesnosti...109 // Pořadí vyhodnocování...109 // První příklad...109 // Druhý příklad...110 // 4.8 Shrnutí...110 // 5 Definice metod...111 // 5.1 Historické ohlédnutí...111 // 5.2 Definice a volání metody...112 // 5.3 Metody s parametry...115 // Formální versus skutečné parametry, argumenty...115 // Více parametrů...116 // 5.4 Metody vracející hodnotu...117 // 5.5 Přetěžování metod...118 // 5.6 Lokální proměnné metod...119 // Parametry jako lokální proměnné...121 // Příklady...121 // Jídelna...121 // Návratová hodnota...121 // Definice metod v editoru...122 // 5.7 Metody s proměnným počtem argumentů...123 // Podrobný obsah___ 11 // 5.8 Zásobník návratových adres (ZNA)...124 // Parametry * lokální proměnné...125 // Předávání hodnot parametrů...125 // Životnost lokálních proměnných...125 // 5.9 Přehled definovaných metod...126 // 5.10 Syntaktický diagram...126 // 5.11 Shrnutí...127 // 6 Ostatní operátory...128 // 6.1 Inkrementační a dekrementační operátory ++ --...128 // 6.2 Porovnávací operátory < <= == |= >= >...130 // Testování shody desetinných čísel...130 // Zvláštnosti porovnávání textových řetězců - stringů...131 // p12== false...132 // p13== true...132 // p23 == false...133 // Porovnávání objektů reprezentujících hodnotu...133 // 6.3 Logické operátory ! & && | ||...134 // 6.4 Bitové operátory ~ & | ? « » »>...136 // 6.5 Složené přiřazovací
operátory 0p=...139 // Příklady využití přetypování...140 // 6.6 Ternární operátor : ? - podmíněný výraz...140 // Ještě jednou porovnávání reálných čísel...142 // 6.7 Operátor instanceof...144 // 6.8 Zbylé operátory: new [] () 146 // Operátor new...146 // Operátor []...147 // Operátor . (tečka)...148 // Operátor volání metody ()...148 // 6.9 Priorita, asociativita a komutativita operátorů...148 // Priorita...148 // Asociativita...150 // Komutativita...150 // 6.10 Shrnutí...151 // 7 Pole...152 // 7.1 Strukturovaný datový typ - kontejner - pole...152 // 7.2 Deklarace a inicializace polí...153 // Syntaxe zděděná od jazyků C/C++...154 // 7.3 Přiřazení hodnoty poli a přetypování polí...155 // 7.4 Počet prvků pole...157 // 7.5 Práce s prvky pole...158 // 7.6 Vícerozměrná pole - pole polí...159 // Obdélníková pole...160 // Zubatá pole...160 // Inicializace dvourozměrného pole...162 // Inicializace vícerozměrného pole...163 // 7.7 Proměnný počet argumentů metod...163 // 7.8 Arrays - knihovna metod pro práci s poli...163 // 7.9 Pole a moderní programování...164 // 7.10 Shrnutí...165 // 8 Rozhodování...166 // 8.1 Jednoduchý podmíněný příkaz...166 // 8.2 Blok příkazů (složený příkaz)...168 // 12 // Java 9 - Kompletní příručka jazyka // Vnořování bloků...169 // Proměnné lokální v bloku...169 // 8.3 Úplný podmíněný příkaz...173 // 8.4 Složený podmíněný příkaz... // 8.5 Přepínač...176
// 8.6 Shrnutí...180 // 9 Opakování části kódu... // 9.1 Obecný cyklus...I S’! // 9.2 Cyklus s ukončovací podmínkou - cyklus do-while // 9.3 Cyklus s počáteční podmínkou - cyklus while... // 9.4 Cyklus s parametrem - cyklus for...185 // Metody s proměnným počtem argumentů...187 // 9.5 „Dvojtečkový“ cyklus for (cyklus „for each“)...189 // 9.6 Vnořování cyklů...191 // 9.7 Cyklus s prázdným tělem...191 // 9.8 Nekonečný cyklus...193 // 9.9 Cyklus s podmínkou uprostřed...194 // 9.10 Příkaz break s návěštím...195 // 9.11 Příkaz continue...198 // 9.12 Rekurze...199 // Princip...199 // Přímá a nepřímá rekurze...«?-...;...20° // Přeplnění zásobníku návratových adres...200 // 9.13 Shrnutí...202 // Část II: Základní objektové konstrukce // 203 // 10 Základy objektově orientovaného paradigmatu // 10.1 Předmluva... // 10.2 Trocha historie... // 10.3 Motivace OOP... // 10.4 Objekty... // Členy objektů... // 10.5 Třídy a jejich instance... // 10.6 Třída jako objekt... // 10.7 Členy třídy a jejích instancí... // Přežívající lokální proměnné... // 10.8 Zprávy... // 10.9 Metody... // 10.10 Entity... // 10.11 Polymorfismus, rozhraní, interfejs... // Rozhraní x implementace... // Atributy x vlastnosti... // Vlastnosti v knihovně/platformě/frameworku JavaFX.. // Signatura x kontrakt... // Rozhraní x interface... // Interfejs a jeho instance... // 10.12 Objektové datové typy... // 10.13 Dědění...
// Přirozené (nativní) dědění // Dědění typu (rozhraní). // Dědění implementace... // 204 // .204 // .205 // .206 // .206 // ...207 // .207 // .208 // .209 // ...210 // .210 // .211 // .212 // ,212 // ...213 // ...213 // ...214 // .,214 // ...215 // ...216 // .217 // ,217 // 218 // .218 // .219 // Podrobný obsah // 13 // Problémy s děděním - substituční princip Liškové (LSP)...219 // 10.14 Vlastní instance třídy a mateřská třída objektu...221 // 10.15 Tři základní principy OOP...221 // 10.16 Jazyk UML...222 // 10.17 Shrnutí...223 // 11 Třídy a jejich členy...224 // 11.1 Nejjednodušší definice třídy...224 // 11.2 Konstruktory...225 // Implicitní Konstruktor...225 // Vlastní Konstruktor a skrytý parametr this...225 // Proč se liší podpisy...227 // Definice tříd jako úryvky...227 // 11.3 Třída se všemi členy...228 // Statické (třídní) členy...228 // Instanční členy...230 // Konstrukce objektů...230 // 11.4 Kvalifikace posílaných zpráv...231 // Implicitní kvalifikace...232 // 11.5 Přetěžování konstruktorů...233 // Kvalifikace klíčovým slovem this...236 // 11.6 Modifikátory přístupu a skrývání implementace...237 // Veřejné a „neveřejné“ datové typy...238 // 11.7 Přístupové metody...238 // 11.8 Modifikátor final...240 // Konstantní atributy...240 // Konstanty vyhodnotitelné v době překladu...240 // Konstantní lokální proměnné...241 // Efektivní konstanty...241 // Zveřejňování
konstantních atributů...241 // Modifikátor final v procesu dědění...241 // Neměnnost objektů...242 // 11.9 Primitivní a obalové datové typy - autoboxing...242 // Převody textových řetězců na hodnoty primitivních typů...243 // 11.10 Důležité metody klíčových tříd...244 // Třída Object...244 // Object clone()...245 // Mělké a hluboké kopie objektů...245 // boolean equals(Object)...245 // Class<?> getClassQ...245 // int hashCode()...246 // String toStringO...246 // Třída String...246 // Třída Class...246 // boolean equals(Object)...246 // String getNameO...247 // String getSimpleNameO...247 // String toStringO...247 // 11.11 Shrnutí...247 // 12 Vývojová prostředí a vytvoření aplikace...248 // 12.1 IDE...248 // BlueJ a BlueJ++...249 // Nejpoužívanější IDE...249 // 12.2 Instalace a spuštění NetBeans...250 // 12.3 Vytvoření spustitelného projektu v NetBeans...250 // 14 // Java 9 - Kompletní příručka jazyka // Vytvoření nového projektu...250 // Vytvoření nové třídy...252 // Definice hlavní metody...254 // 12.4 Překlad a sestavení projektu...255 // Překlad...255 // Sestavení...256 // Spustitelnost JAR-souboru...256 // Spuštění aplikace...257 // 12.5 Zobrazování varovných hlášení...259 // Zapnutí podrobných hlášení...260 // Doporučení...261 // Vypnutí konkrétního hlášení...261 // Proč vypínat varování...262 // 12.6 Shrnutí...262 // 13 Balíčky a knihovny...263 // 13.1 Velké programy a jejich
problémy...263 // 13.2 Balíčky...264 // Umístění zdrojových souborů...265 // Kořenový (implicitní, defaultní, nepojmenovaný) balíček...265 // Podbalíčky...266 // Konvence pro názvy balíčků...266 // Balíčky doprovodných programů a knihoven...267 // 13.3 Balíčky a NetBeans...268 // 13.4 Rozšiřujeme strom balíčků...269 // Názvy tříd...271 // 13.5 Explicitní ukončení aplikace...271 // 13.6 Příkaz import...273 // Import zadaného datového typu...273 // Import všech typů ze zadaného balíčku...274 // Podpora zadávání příkazu import ve vývojových prostředích...274 // Výjimečnost balíčku java.lang...275 // 13.7 Příkaz import static...275 // 13.8 Syntaktický diagram...276 // 13.9 Používání knihoven...276 // 13.10 Typy se stejným názvem v různých balíčcích...279 // Shrnutí...281 // 13.11 Použití knihovny v JShell...281 // Nastavení proměnné classpath...282 // Nastavení importů...282 // Násilné ukončení aplikace...283 // 13.12 Shrnutí...284 // 14 Dokumentace API...285 // 14.1 Dokumentační komentáře a API...285 // 14.2 Proč psát srozumitelné a komentované programy...286 // POBLIOCHA...287 // 14.3 Jak psát dokumentační komentáře...288 // 14.4 Pomocné značky pro tvorbu dokumentace...289 // 14.5 Dokumentace balíčku a modulu...290 // 14.6 Vytvoření a zobrazení dokumentace...292 // 14.7 Struktura dokumentace API...293 // Práce s panely...294 // Struktura dokumentace datového typu...294
14.8 Zpřehlednění programu...295 // Podrobný obsah // 15 // 14.9 Zakomentování a odkomentování části programu., // 14.10 Shrnutí... // 15 Konstrukce interface... // 15.1 Definice typického interfejsu... // Deklarace abstraktních metod... // Příklad... // 15.2 Implementace interfejsu třídou... // 15.3 Interfejs se všemi přípustnými typy členů... // Motivace ? rozšíření - implicitní metody... // Statické členy... // Instanční členy... // 15.4 Dědění interfejsů... // 15.5 Příklad... // Plynulé posuny... // Plynulé změny velikosti... // Sloučení knihoven... // 15.6 Výhody implicitních metod při návrhu architektury // 15.7 Řešení kolizí... // 15.8 Specifikace zdroje použité metody... // Možné problémy... // 15.9 Speciální interfejsy... // Značkovací interfejsy... // java.lang.Cloneable ... // java.io.Serializable ... // Současné trendy a doporučení... // Funkční interfejsy... // Interfejs Iterable... // 15.10 Shrnutí... // 16 Podrobnosti o konstruktorech... // 16.1 Opakování: co víme o konstruktorech instancí... // 16.2 Zavádění třídy - java.lang.ClassLoader... // 16.3 Statický konstruktor - konstruktor třídy... // Konstruktor interfejsu... // 16.4 Instanční inicializační blok... // 16.5 Dvě části těla konstruktoru instancí... // 16.6 Příklad... // Konstruktor třídy... // 3 až 9: Úvodní statický inicializační blok... // 25: Předčasné použití atributu... // 8: Nekorektní použití
metod... // 42: Předčasné použití konstanty... // 62: Nekorektní volání konstruktoru... // Inicializační část konstruktoru instancí... // 12 až 15: Úvodní instanční inicializační blok... // 149: Deklarace konstanty loaded... // 153 až 157: Inicializační výpočet... // 165: Použití this v inicializaci... // 266 až 269: Závěrečný inicializační blok... // Těla konstruktorů instancí... // 177 až 182: Bezparametrický konstruktor... // 190 až 196: Jednoparametrický konstruktor... // 199 až 204: Dvou parametrický konstruktor... // 213 až 226: Tříparametrický konstruktor... // 16.7 Experimenty... // ..297 // ..297 // .298 // ..298 // ...299 // ...299 // ..300 // ..302 // ...303 // ...303 // ,...305 // ..305 // ..305 // ...306 // ...307 // ...307 // .309 // .309 // .310 // ...312 // .313 // ...313 // ...313 // ...314 // ...314 // ...314 // ...314 // .315 // ,316 // .316 // .317 // .318 // ..318 // .319 // ,319 // 320 // ..326 // ..326 // ..327 // ..327 // ..327 // ..328 // .328 // ,.328 // ,.329 // .329 // .329 // .329 // .329 // .330 // .330 // .330 // .330 // 331 // 16 // Java 9 — Kompletní příručka jazyka // 16.8 Doporučení...332 // Jediný statický inicializační blok...332 // Bez instančních inicializačních bloků...332 // Inicializovat všechny atributy jednotně...332 // 16.9 Shrnutí...332 // 17 Úvod do dědění implementace...333 // 17.1 Úvodní poznámky...334 // 17.2 Definice dceřiné třídy...334 // 17.3 Rodičovský
podobjekt...336 // 17.4 Konstruktor...337 // Dědění implementace od více rodičů...338 // Konstrukce rodičovského podobjektu...338 // 17.5 Přetížené verze konstruktorů - použití super x this...340 // 17.6 Konstruktory rodiče a potomka...342 // 17.7 Demonstrace chování konstruktorů...343 // Definice třídy Graddaughter...343 // Provedení akce před příkazem this() nebo super ()...344 // Definice metody constructorReport(Object,Class)...346 // Spuštění testu...347 // Zavedení třídy...347 // Tisk nehotových objektů...347 // Preference vlastních metod...348 // Dokončení testu...348 // Rodičovský podobjekt je abstrakce...348 // 17.8 Zákaz vytváření potomků třídy...350 // 18 Viditelnost členů tříd...351 // 18.1 Úpravy použitého projektu...351 // 18.2 Trocha terminologie...352 // Posílání zpráv a volání metod...352 // Přetěžováníxpřebíjeníxzakrýváníxpřepisováníxpředefinování metod...352 // Přetěžování metod...352 // Přebíjení metod...353 // Zakrývání metod...353 // Přepsání či předefinování metod...353 // 18.3 Chráněné členy - modifikátor přístupu protected...354 // Shrnutí...356 // 18.4 Dědění metod...357 // Zděděné, dále neupravované metody...357 // Zděděné metody, pro něž potomek definuje „lepší“ implementaci...358 // Kompatibilita signatur...358 // 18.5 Zakrývání metod předka (method hiding)...359 // 18.6 Metody, které není možno v potomku zakrýt či přebít
- modifikátor final...362 // 18.7 Zakrývání atributů předka...363 // 18.8 Metody nově definované v potomku...365 // Staticky x dynamicky typované jazyky...366 // Proč je situace jednoduchá jen zdánlivě...367 // Anotace  Override...367 // 18.9 Závěr...367 // 18.10 Shrnutí...368 // 19 Virtuální metody a jejich přebíjení...369 // 19.1 Princip...369 // Časná a pozdní vazba...370 // Virtuální metody...370 // Podrobný obsah // 17 // 19.2 Které metody jsou v Jávě virtuální...37I // 19.3 Chování virtuálních metod...372 // 19.4 Zdokonalení třídy Square...374 // Přebití metody copy( )... // Problémy s nastavováním velikosti... // První návrh definice metody setSize(int,int)...376 // Test prvního návrhu... // Oprava...’ZZZI378 // 19.5 Co se nám na dědění nelíbí...379 // 19.6 Shrnutí...380 // 20 Abstraktní třídy...381 // 20.1 Abstraktní třídy a jejich role v dědické hierarchii...381 // Vytváříme hybrida...382 // Abstraktní třída bez abstraktních metod...383 // 20.2 Konstruktor abstraktní třídy...383 // 20.3 Deklarace a implementace abstraktních metod...384 // 20.4 Účel abstraktních tříd...386 // 20.5 Proč společný rodič...386 // 20.6 Účel abstraktních metod...387 // 20.7 Návrhový vzor Šablonová metoda (Template method)...388 // Princip...388 // Implicitní metody interfejsů...388 // Architektura balíčku eu.pedu.liblľw.geom...389 // Metoda toStringO...39O // 20.8 Shrnutí...392 // Část III: Pokročilé
objektové konstrukce 393 // 21 Výjimky a aserce...394 // 21.1 Co to jsou výjimky...395 // 21.2 Analýza chybové zprávy...395 // Oznámení o chybě...395 // Jak chyba vznikla - výpis zásobníku návratových adres...396 // 21.3 Nejdůležitější výjimky...397 // 21.4 Vyhození výjimky...399 // Oddělené vytvoření výjimky...400 // 21.5 Výjimky a nedosažitelný kód...401 // 21.6 Co výjimky umí...401 // 21.7 Hierarchie dědění výjimek...402 // 21.8 Zachycení vyhozené výjimky...404 // Chování metody exceptionCatching(int)...405 // 21.9 Syntaktický diagram bloku try ... catch...406 // Několik současně odchytávaných výjimek...406 // Společná reakce na několik výjimek...407 // Společný úklid - blok finally...407 // Příklad...409 // 21.10 Definice vlastních výjimek...409 // 21.11 Kontrolované výjimky...411 // 21.12 Převedení kontrolované výjimky na nekontrolovanou...413 // 21.13 Informace o skutečném původci výjimky...414 // 21.14 Ověřování podmínek - příkaz assert...416 // Design by Contract...417 // 18 // Java 9 — Kompletní příručka jazyka // 21.15 Kdopak mne to volal...420 // 21.16 Shrnutí...421 // 22 Generické datové typy a metody...422 // 22.1 Motivace...422 // 22.2 Generické a parametrizované datové typy...425 // 22.3 Definice generických typů...428 // 22.4 Použití generických typů...429 // 22.5 Překlad generických datových typů a očišťování...431 // 22.6 Rizika nepoužití typových argumentů...432
// 22.7 Varování překladače a jejich potlačení...435 // 22.8 Generické metody...436 // 22.9 Shrnutí...441 // 23 Typové parametry a argumenty...442 // 23.1 Omezení typových argumentů...442 // Typové argumenty s více předky...443 // Vzájemné závislosti typových parametrů...443 // 23.2 Překlad a očišťování podrobněji...444 // Doporučené pořadí omezujících interfejsů...444 // Ztráta informace při běhu...446 // Přemosťovací metody...446 // 23.3 Zakázané operace...448 // Za typové parametry nelze dosazovat primitivní typy...448 // Typové parametry třídy není možno použít u statických členů...448 // Nelze vytvořit instanci typového parametru...449 // Nelze vytvořit pole instancí typového parametru ani parametrizovaného typu..449 // Reflexe...450 // Výjimky...450 // 23.4 Proměnný počet argumentů - (SSafeVarargs...452 // Omezení...453 // Vytvoření pole hodnot...454 // 23.5 Nejednoznačnosti a kolize...454 // Falešně přetížená metoda...454 // Nová metoda koliduje se zděděnou...455 // Kolize požadovaných interfejsů...456 // Kolize implementovaných interfejsů...457 // Potomci a předci generických typů - špatné pochopení dědičnosti...458 // 23.6 Žolíky...459 // 23.7 Příklad: datový typ Interval<T extends ???<? super T>>...460 // 23.8 Shrnutí...463 // 24 Interní datové typy...464 // 24.1 Motivace...464 // Pomocný soukromý typ...464 // Objekt znající útroby a implementující veřejné rozhraní...465
// Sdružení souvisejících typů...465 // 24.2 Terminologie...466 // 24.3 Společné charakteristiky interních typů...467 // 24.4 Globální interní (členské) datové typy...468 // 24.5 Vnořené datové typy...469 // 24.6 Vnitřní třídy...469 // Interní interfejsy a výčtové typy bez modifikátoru static...470 // 24.7 Příklad na vnořené a vnitřní třídy...470 // Vnořená Elements x vnitřní SAIterator...472 // Podrobný obsah___ 19 // Veřejná Elements x soukromá SAIterator... 472 // Definice třídy SparseArray. Element... 472 // Definice třídy SparseArray.SAIterator... ...472 // Definice třídy SparseArrayTest...475 // 24.8 Lokální třídy...17...".. 476 // Pojmenované lokální třídy...77.7 477 // Anonymní třídy... 477 // Použití anonymních tříd...’’479 // 24.9 Shrnutí...1.7.479 // 25 Výčtové typy... // 25.1 Nejjednodušší definice...480 // Překladačem přidané atributy a metody... 482 // Atribut JVALUES...777771482 // public static final NázevTypu[] valuesQ...482 // public static NázevTypu valueOf(String name)...482 // 25.2 Třída Enum... // Zděděné metody... // public final String name()...483 // public final int ordinalo...483 // public final int compareTo(E 0)...484 // public final Class<E> getDeclaringClassQ...484 // public static <T extends Enum<T>> I valueOf(Class<T> enumlypej String // name)...434 // Přebité verze metod zděděných od třídy Object...484 // protected final Object cloneQ throws CloneNotSupportedException...484
// equals(Object)...434 // hashCode()...435 // public String toStringO...485 // Serializace... // 25.3 Použití výčtových typů v programu...485 // Přepínač... // Přidaná anonymní třída...486 // Cyklus...IIZI487 // 25.4 Složitější definice výčtových typů...487 // 25.5 Akční výčtové typu...49I // Class-objekty instancí funkčních výčtových typů...492 // 25.6 Shrnutí...493 // 26 Lambda-výrazy...494 // 26.1 Motivace...494 // 26.2 Koncepce lambda-výrazů...495 // 26.3 Funkční interfejsy...496 // 26.4 Syntaxe lambda-výrazů...498 // Jednoduchý příklad...499 // Lambda-výrazy zastupující metody...500 // Lambda-výraz zastupující konstruktor...501 // 26.5 Použití lokálních proměnných z okolního bloku...503 // 26.6 Shrnutí...504 // 27 Anotace...505 // 27.1 Co jsou anotace...505 // 27.2 Označování deklarací anotacemi...506 // 27.3 Kde všude můžeme anotace použít...508 // Anotování balíčků...509 // Anotování parametru this...510 // 20 // Java 9 — Kompletní příručka jazyka // 27.4 Anotace ve standardní knihovně...510 // Standardní anotace v balíčku java.lang...511 //  Deprecated...511 //  Override...511 // (SSuppressWarnings...511 // gSafeVarargs...512 // (ŠFunctionalInterface...512 // Standardní anotace v balíčku javax.annotation...512 // Metaanotace...512 //  Documented...513 //  Inherited...513 //  Repeatable...513 //  Retention...514 //  Target...514 // 27.5 Syntaxe definice anotací...515 // Jednoduchá
značkovací anotace...517 // 27.6 Získávání informací o anotacích za běhu programu...518 // 27.7 Shrnutí...518 // 28 Vlákna a paralelní procesy...519 // 28.1 Paralelní provádění více činností...519 // Kooperativní plánování...520 // Preemptivní plánování... 520 // Použité plánování...520 // 28.2 Vlákna a jejich stavy...520 // 28.3 Sdílení zdrojů...522 // 28.4 Kritické sekce a monitory...523 // 28.5 Synchronizace...523 // 28.6 Uvolnění kritické sekce...524 // 28.7 Jemnější způsoby synchronizace...525 // Modifikátor volatile...525 // Atomické objekty...525 // 28.8 Shrnutí...525 // 29 Moduly...526 // 29.1 Motivace...526 // Problémy předchozích verzí Javy...527 // Cíle projektu Jigsaw...528 // Dosažené výhody...529 // 29.2 Srovnání instalace Javy 8 a Javy 9...529 // 29.3 Modul x Balíček...530 // 29.4 Soubor module-info.java...531 // Syntaktický diagram deklarace modulu...532 // Název modulu...533 // Direktiva requires...533 // Direktiva exports... 534 // Direktiva opens a modifikátor open...534 // Direktiva uses...535 // Direktiva provides...535 // 29.5 Modulární JAR-soubor...535 // 29.6 Proměnná modulepath...535 // 29.7 Vytvoření modulární aplikace...536 // Vytvoření projektu...536 // Definice modulu...537 // Přidání zdrojových souborů...539 // Odstraňování chyb z nepokrytých závislostí...539 // Podrobný obsah ___21 // Přidání modulu eu.pedu.liblľw.geom...542 // Přidání modulu eu.pedu.liblľw.canvas...543
// Přidání modulu eu.pedu.liblľw.canvasmanager...543 // Závěrečná podoba deklarací modulů...544 // JAR-soubor s více moduly...545 // 29.8 Klasifikace modulů...545 // Běžný modul (normal module)...546 // Otevřený modul (open module)...546 // Automatický modul (automatic module)...546 // Vlastnosti automatických modulů...548 // Nepojmenované moduly (unnamed modules)...548 // 29.9 Moduly a platforma JShell...549 // 29.10 Shrnutí...550 // Literatura...551 // Rejstřík...552

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC