Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2018
1 online zdroj (352 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-0823-7 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-0816-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-0616-5 (print)
Jedinečná publikace se komplexně věnuje přípravě a realizaci samoobslužných business intelligence aplikací (SSBI), které představují jeden z nejvýraznějších trendů v oblasti BI. Kniha je určena pracovníkům IT firem a IT útvarů, studentům IT oborů i souvisejících oborů a pokročilým uživatelům IT..
001488677
Obsah // o autorech... 12 // Řekli o knize... 14 // Úvodem ... 16 // Oddíl A: Business Intelligence (Bl) a Self Service Business Intelligence (SSBI) ...19 // 1. Podstata a principy analytických a plánovacích úloh... 20 // 1.1 Datové modelování...21 // 1.2 Dimenzionální modelování ...25 // 1.2.1 Dimenzionální modelování - hrubý dimenzionální model...26 // 1.2.2 Návrh datového modelu pro SSBI ...30 // 1.3 Tabulky faktů...30 // 1.3.1 Granularita v tabulce faktů ...31 // 1.3.2 Typy tabulek faktů...31 // 1.3.3 Agregace dat...32 // 1.3.4 Měrné jednotky...33 // 1.3.5 Rozsah tabulky faktů...33 // 1.3.6 Zdroje a kalkulace ukazatelů ...33 // 1.3.7 Tabulky faktů bez ukazatelů...33 // 1.4 Tabulky dimenzí ...34 // 1.4.1 Principy návrhu dimenzionálních tabulek... 34 // 1.4.2 Schéma STAR ...36 // 1.4.3 Schéma SNOWFLAKE ...38 // 1.4.4 Referenční dimenze ...40 // 1.4.5 Degenerované dimenze...41 // 1.4.6 Dimenze parent-child ...41 // 1.4.7 Kauzální dimenze ...42 // 1.4.8 Klíče a umělé klíče...42 // 1.4.9 Chyby a NULL hodnoty v klíčích...42 // 1.4.10 Alternativní struktury dimenzí...43 // 1.4.11 Dimenzečasu... // 1.4.12 Sběrná dimenze (Junk Dimension)... // 1.4.13 Změny v dimenzích: SCD (Slowly Changing Dimensions)...44 // 1.4.14 Analýzy faktů s respektováním změn v dimenzích...48 // 1.5 Analytické úlohy v řízení firmy...52 // 1.5.1 Podstata a cíle analytických úloh ...52 // 1.5.2 Funkcionalita analytických úloh ...53
1.5.3 Analytické úlohy v kontextu řízení firmy...53 // Obsah // 5 // e 6 // 1.6 Plánovací úlohy v řízení firmy...54 // 1.6.1 Podstata plánovacích úloh ...54 // 1.6.2 Princípy plánovacích úloh v Bl ...54 // 1.6.3 Principy změn v analytické databázi...55 // 1.6.4 Plánovací úlohy v kontextu řízení firmy ...56 // 2. Prezentace a vizualizace dat ... 57 // 2.1 Tabulky...59 // 2.2 Typy grafů a jejich účel...61 // 2.2.1 Sloupcový graf (Column Graph)...61 // 2.2.2 Výsečový graf (Pie Chart)...67 // 2.2.3 Spojnicový graf (Line Chart)...70 // 2.2.4 Paretův diagram...71 // 2.2.5 Plošný graf (Area Chart)...72 // 2.2.6 Paprskový graf (Radar Chart)...72 // 2.2.7 Bodový graf (Scatter Plot)...73 // 2.2.8 Teplotní mapa (Heat Map) ...74 // 2.2.9 Bublinový graf (Bullet Graph) ...74 // 2.2.10 Stromová mapa (Tree Map) ...76 // 2.2.11 Krabicový graf (Box Plot) ...76 // 2.3 Faktory ovlivňující srozumitelnost grafu ...79 // 2.4 Dashboardy, scorecardy...84 // 2.5 Zásady správného grafického návrhu dashboardu ...88 // 2.5.1 Data v dashboardu zobrazit na jedné obrazovce...88 // 2.5.2 Jednoduchý design...88 // 2.5.3 Správný výběr grafu ...91 // 2.5.4 Ukázky chybných a správných grafických návrhů dashboardů ...94 // 3. Business intelligence ... 98 // 3.1 Podstata Business Intelligence ...98 // 3.2 Komponenty řešení Business Intelligence ... 100 // 3.2.1 Dočasné úložiště dat... 100 // 3.2.2 Operační datový sklad ... 101 // 3.2.3 Datový
sklad...101 // 3.2.4 Datové tržiště ... ?2 // 3.2.5 Extract Transform Load (ETL/ELT)... 104 // 3.2.6 OLAP databáze... ?4 // 3.2.7 Analytická aplikace... ?6 // 3.2.8 Reporting ... 107 // 3.2.9 Dolování dat ...1°7 // 3.2.10 Information Management ... 107 // 3.3 Přístupy ? řešení projektů Business Intelligence...110 // 3.3.1 Postupné vytváření datových tržišť...11° // 3.3.2 Jednorázové vytvoření celého Bl řešení...111 // 3.3.3 Přírůstkový přístup ...112 // 3.4 Postupy řešení projektů Business Intelligence ...112 // 3.5 Zpracování Úvodní studie projektu Bl...114 // 6 // Self Service Business Intelligence // 3.6 Specifikace přírůstku řešení ... 115 // 3.7 Analýza stavu a požadavků na Bl... 116 // 3.8 Modelování a návrh řešení Bl... 116 // 3 9 Návrh technologické platformy přírůstku Bl řešení... 118 // 3.10 Návrh transformací dat: EILVELT... 119 // 3.11 implementace Bl řešení ... 119 // 3.12 Zavedení Bído provozu ... 120 // 4. principy a postup řešení Self Service Bl ... 121 // 4.1 Principy řešení a užití SSBI ... 121 // 4.1.1 SSBI a posuny v organizaci v IT... 121 // 4.1.2 Hlavní doporučení při zavádění SSBI... 122 // 4.1.3 Postup řešení aplikací SSBI... 123 // 4.2 Zpracování Úvodní studie pro SSBI ... 123 // 4.2.1 Definování cílů a efektů Self Service Bl ... 123 // 4.2.2 Vytvoření katalogu uživatelů... 124 // 4.2.3 Specifikace požadavků na SSBI... 124 // 4.2.4 Funkční specifikace
SSBI řešení ... 125 // 4.2.5 Specifikace zdrojů dat... 125 // 4.2.6 Výběr SSBI nástroje a architektury řešení ... 126 // 4.2.7 Určení harmonogramu a ekonomických charakteristik projektu... 126 // 4.3 Analýza a návrh SSBI aplikací ... 127 // 4.3.1 Vyhodnocení aktuálních uživatelských požadavků a dostupných datových zdrojů ___ 128 // 4.3.2 Dimenzionální modelování... 128 // 4.3.3 Návrh výstupů: tabulky, dashboardy, reporty... 128 // 4.4 Implementace SSBI aplikací... 129 // 4.5 Zavedení do provozu SSBI aplikací ... 130 // Oddíl B: Nástroje pro tvorbu řešení Self Service Business Intelligence...133 // 5. Power Pivot... 134 // 5.1 Hlavní principy Power Pivot... 134 // 5.2 Zpracování úloh v Power Pivot...135 // 5.3 Aktivace Power Pivot ... 136 // 5.4 Postup vytvoření databáze a aplikace v Power Pivot... 136 // 5.4.1 Otevření Správy databáze ... 137 // 5.4.2 Import dat z datových zdrojů... 138 // 5.4.3 Definování relací mezi tabulkami ... 140 // 5.4.4 Vytvoření kontingenční tabulky/grafu nad databází Power Pivot... 142 // 5.4.5 Vytvoření průřezů v kontingenční tabulce... 144 // 5.5 Zdroje dat pro import do databází Power Pivot... 145 // 5.5.1 Excel... 146 // 5.5.2 Textové soubory... 146 // 5.5.3 Databáze... 148 // 5.5.4 SQL Server Analysis Services ... 149 // 5.5.5 Clipboard (Copy/Paste)... 150 // Obsah // 7 // 5.5.6 Aktualizace dat...150 // 5.6 Další funkce Power Pivot ... 151 // 5.6.1 Výpočty ukazatelů...
151 // 5.6.2 Vytváření klíčových indikátorů výkonnosti ... 151 // 5.6.3 Zjišťování zdrojových dat ... 151 // 5.7 Příprava dat pro Power Pivot ... 152 // 6. Power Bl ... 155 // 6.1 Principy Power Bl ... 155 // 6.1.1 Stručné představení postupu práce v Power Bl ... 157 // 6.1.2 Vizualizace... 157 // 6.1.3 Datové sady ... 158 // 6.1.4 Sestavy (reports)... 158 // 6.1.5 Řídicí panely (dashboardy)... 159 // 6.1.6 Dlaždice (tiles) ... 159 // 6.2 Instalace Power Bl ... 159 // 6.2.1 Instalace Power Bl Desktop ... 160 // 6.2.2 Instalace Power Bl mobile apps... 162 // 6.3 Postup vytvoření datové sady a aplikace v Power Bl desktop ... 162 // 6.3.1 Zdroje dat pro vytvoření datové sady Power Bl desktop ... 162 // 6.3.2 Import dat z datových zdrojů a jejich transformace... 164 // 6.3.3 Definování relací mezi tabulkami ... 171 // 6.4 Vytvoření uživatelského rozhraní-sestavy a vizualizace dat ... 177 // 6.4.1 Sestavy v Power Bl Desktop... 177 // 6.4.2 Tvorba vizuálů v sestavách... 178 // 6.4.3 Filtrování, průřezy, zvýrazňování a drilování ... 181 // 6.4.4 Analytické funkce v grafech Power Bl ... 190 // 6.5 Power Bl Service... 191 // 6.5.1 Publikování připravených reportů do služby Power Bl ... 191 // 6.5.2 Vybrané funkce Power Bl Service ... 193 // 6.5.3 Vytvoření a sdílení dashboardů ...196 // 6.5.4 Cortana intelligence v Power Bl Service...200 // 6.5.5 Použití datové brány pro obnovu dat ve službě Power Bl ...200 // 6.6
Mobilní aplikace Power Bl Mobile...202 // 6.7 Režim přímého dotazování DirectQuery...204 // 7. Jazyk DAX... 207 // 7.1 Principy DAX...207 // 7.1.1 Výpočetní předpis v DAX ...207 // 7.1.2 Datové typy a operátory ...208 // 7.2 Kontext vyhodnocování výpočetních předpisů ...208 // 7.3 Kalkulované sloupce a řádkový kontext ...210 // 7.3.1 Vytvoření kalkulovaného sloupce ...210 // 7.4 Míry a filtr kontext ...212 // 7.5 Funkce IF ()...215 // 7.6 Práce s více tabulkami ...215 // 7.6.1 Řádkový kontext s vazbami tabulek...215 // 8 Self Service Business Intelligence // 7.6.2 Filtr kontext s vazbami tabulek...216 // 7.7 Funkce CALCULATE ()...217 // 7.7.1 Podstata funkce CALCULATEQ...217 // 7.7.2 Parametr ALLSELECTED...218 // 7 8 Využití iterací a iterátorů ...219 // ’ 7.8.1 CALCULATE () a využití FILTER () ...219 // 7.9 Využití hierarchií prvků dimenzí ...220 // 7.9.1 Výpočty v hierarchiích prvků...220 // 7.10 Key Performance Indicators (KPI)...221 // 7.11 Využití dimenze času (Time Intelligence) ...223 // 7.11.1 Základní principy Time Intelligence...223 // 7.11.2 Ukazatele pro pracovní dny ...224 // 7.11.3 Funkce YTD, QTD, MTD...224 // 7.11.4 Sledování hodnot za minulé roky...226 // 7.11.5 Další funkce ...226 // 7.12 Další analytické funkce založené na DAX...227 // 7.12.1 Seskupování dat (banding)...227 // 7.12.2 Vytvoření pořadí (ranking) ...227 // 7.12.3 Růst počtu zákazníků...228 // 7.13 Příklady použití jazyka
DAX v Power Bl Desktop...228 // 7.13.1 Definice kalkulovaného sloupce v Power Bl...230 // 7.13.2 Definice měr v Power Bl Desktop...233 // 7.13.3 Podpora pro výpočet měr v Power Bl (Quick Measures) ...235 // 8. Qlik Sense... 239 // 8.1 Principy Qlik Sense...239 // 8.2 Instalace Qlik Sense...241 // 8.3 Zdroje dat pro import do Qlik Sense...241 // 8.4 Postup vytvoření databáze a aplikace v Qlik Sense...242 // 8.4.1 Import dat z datových zdrojů...242 // 8.5 Definování relací mezi tabulkami ...247 // 8.6 Vytvoření uživatelského rozhraní (vizualizace)...248 // 8.7 Vybrané funkce Qlik Sense...251 // 8.7.1 Grafy...251 // 8.7.2 Master Items...253 // 8.7.3 Pole...254 // 8.7.4 Proměnné (variables)...254 // 8.7.5 Hledání v datech...255 // 8.8 Komplexní příklad tvorby uživatelského rozhraní...256 // 9. QlikView ... 270 // 9.1 Principy QlikView...270 // 9.2 Instalace QlikView...271 // 9.3 Zdroje dat pro import do QlikView...272 // 9.4 Postup vytvoření databáze a aplikace v QlikView...272 // 9.5 Import dat z datových zdrojů...273 // 9.6 Úprava navržených objektů a relací ...276 // Obsah // 9 // 9.7 Vytvoření uživatelského rozhraní (vizualizace)...277 // 9.8 Vybrané funkce QlikView ...281 // 10. Tableau... 282 // 10.1 Principy Tableau ...282 // 10.2 Instalace Tableau ...284 // 10.3 Vytvoření databáze a aplikace v Tableau...285 // 10.4 Import dat z datových zdrojů...285 // 10.5 Definování relací mezi tabulkami ...287 // 10.6 Vytvoření uživatelského
rozhraní (vizualizace)...290 // 10.7 Další funkce Tableau...292 // 10.7.1 Nastavení filtru ...292 // 10.7.2 Využití geografických dat ...293 // 10.7.3 Hierarchie dimenzí ...295 // 10.7.4 Export vizualizace do datového souboru ...296 // 10.7.5 VyWoření kontingenční tabulky a její úpravy...298 // 10.7.6 Počítané pole (Calculated Field)...301 // 10.7.7 Proměnné (Parameters)...304 // 10.7.8 Určení formátu číselné hodnoty ...305 // 10.8 Komplexní příklad uživatelského rozhraní...306 // 10.8.1 Základní přehled ukazatelů...306 // 10.8.2 Určení úrovně agregace pro vybrané ukazatele...308 // 10.8.3 Sledování podílových ukazatelů...313 // 10.8.4 Porovnání plánovaných a skutečně dosahovaných hodnot...313 // 10.8.5 Vytvoření dashboardu...318 // 11. Targetty... 321 // 11.1 Principy Targetty, základní funkcionalita...322 // 11.1.1 Sestavování podnikových plánů...323 // 11.1.2 Finanční a další funkce spojené s tvorbou plánů ...324 // 11.1.3 Tvorba dashboardů...325 // 11.1.4 Podpora workflow v plánování ...325 // 11.2 Postup využití nástroje Targetty ...326 // 11.2.1 Postup práce v Targetty při přípravě plánu...327 // 11.2.2 Výpočty plánovacích hodnot...328 // 11.2.3 Poznámky ? plánu...329 // 11.2.4 Teamwork...330 // 11.2.5 Reporty...330 // 11.2.6 Možnosti a nápověda ...330 // 11.3 Oblasti využiti Targetty ...331 // Závěr ... 333 // Příloha: Souhrnný příklad...335 // Dimenze...336 // Dimenze Čas...336
// Dimenze Útvary...336 // Dimenze Regiony. Dimenze Zákazníci Dimenze Zboží... Tabulka faktů... // Literatura ... // Slovník pojmů ... // Rejstřík... // 337 // 337 // 338 // 338 // 339 343 349 // Obsah // 11

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC