Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2018
1 online zdroj (504 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-1468-4 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-1447-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3720-1 (print)
​Druhý díl publikace, navazující na zpracování církevní historie v antice a středověku, je vymezen obdobím od počátků protestantské reformace až po předvečer Velké francouzské revoluce. Předkládá komplexní syntézu církevních dějin, která neopomíjí žádnou z důležitých křesťanských skupin novověku a překračuje konfesní pohled na církevní dějiny..
001488801
Obsah // ÚVOD... 9 // KNIHA I. // 1. EVROPA VE VÍRU REFORMACE ... 15 // 1.1 Rozpad křesťanské jednoty...15 // 1.1.1 Teologicko-filozofické a vzdělanostní předpoklady reformace... 19 // 1.1.2 Luteránská reformace ... 25 // 1.1.3 Švýcarská reformace a Jan Kalvín... 37 // 1.1.4 Novokřtěnci (anabaptisti) ... 49 // 1.1.5 Zrod anglikánské církve... 57 // 1.1.6 Život a stav katolické církve v předreformačním období... 64 // 1.1.7 Katolická odpověď na reformaci a její historické souvislosti: Trident . 73 // 1.2 Konfesionalizovaná Evropa ...80 // 1.2.1 Habsburská říše a její okolí... 81 // 1.2.2 Kalvinismus na cestě Evropou a protireformace Escorialu... 93 // 1.2.3 Anglikánská církev od královny Alžběty ? Jakubovi 1... 108 // 1.2.4 Katolická církev a papežská politika po tridentském koncilu... 121 // 2. STRUKTURÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ VÝVOJ CÍRKVÍ ... 129 // 2.1 Tridentský koncil a jeho reformní opatření...129 // 2.1.1 Realizace závěrů tridentského koncilu ... 158 // 2.2 Hledání „pravé" podoby křesťanských církví...163 // 2.2.1 Proměna organizace katolické církve v potridentském období... 163 // 2.2.2 Modely organizace protestantských církví... 173 // 2.3 Řeholní život v době reformace...180 // 2.4 Počátky novověkých misií...191 // 2.4.1 Světové misie katolické církve... 192 // 2.4.2 Reformace a problém protestantských misií... 197 // 2.5 Kanonické právo a protestantské regimenty ...200
3. VNITŘNÍŽIVOT A ZBOŽNOST V DOBĚ REFORMACE... 203 // 3.1 Liturgie...203 // 3.1.1 Utváření luteránské a reformované liturgické praxe... 203 // 3.1.2 Katolická liturgie a tridentská obnova... 214 // 3.1.3 Anglikánská bohoslužba jako pokus o střední cestu ... 221 // 3.2 Křesťanská každodennost v multikonfesním světě ...224 // 3.2.1 Náboženská realita a život křesťana... 225 // 3.2.2 Pověra, kacířství a represe ... 231 // 3.3 Zbožnost a vnitřní život ...240 // 3.3.1 Katolická spiritualita mezi humanismem a tridentskou obnovou... 240 // 3.3.2 Protestantská mystika a hledání nových cest... 249 // 3.4 Teologické myšlení ve víru reformace...254 // 3.4.1 Katolická teologie tridentského a potridentského období: // Boží milost a lidská svoboda ... 260 // 3.4.2 Teologie protestantských církví... 265 // KNIHA II. // 1. CÍRKVE MEZI BAROKEM A OSVÍCENSTVÍM... 297 // 1.1 Vzestup Francie a nástup absolutismu ...298 // 1.2 Ústup ze slávy - Habsburkové a papežství do konce 17. století .308 // 1.3 Zrod nových velmocí - Spojené nizozemské provincie a Anglie // včele protestantského tábora...317 // 1.4 „Osvícené" století - církev a stát v 18. století...325 // 2. ORGANIZACE A ČINNOST CÍRKVÍ ... 349 // 2.1 Organizace a vnitřní struktura katolické církve...349 // 2.2 Protestantské církve - mezi stabilitou a novým štěpením...356 // 2.2.1 Hledání identity anglikánské církve... 356 // 2.2.2 Kontinentální
protestantismus a antitrinitářská hnutí... 373 // 2.3 Řeholní život v době baroka ...387 // 2.4 Misijní výpravy mezi Východem a Západem...396 // 2.4.1 Nové impulzy katolických misií ... 396 // 2.4.2 Počátky protestantských misií... 406 // 3. VNITŘNÍ ŽIVOT A NAUKA... 409 // 3.1 Liturgie v době pietismu a osvícenství...409 // 3.1.1 Katolická liturgie mezi barokní zbožností a osvícenskou racionalitou. 409 // 3.1.2 Křesťanský kult v protestantském prostředí... 413 // 3.2 Barokní zbožnost a osvícenská kritika...418 // 3.3 Duchovní život v době baroka a osvícenství...434 // 3.3.1 Nesnadná cesta katolické spirituality... 434 // 3.3.2 Mezi pietismem a racionalitou - snaha o probuzení protestantské // ortodoxie ... 443 // 3.4 Teologické a filozofické myšlení na prahu osvícenství ...454 // 3.4.1 Katolická teologie v boji proti osvícenství... 455 // 3.4.2 Protestantská ortodoxie a obnovné proudy ... 460 // 3.4.3 Osvícenství a protestantská teologie 18. století... 467 // SUMMARY... 475 // SEZNAM VÝBĚROVÉ LITERATURY... 477 // JMENNÝ REJSTŘÍK... 481 // VĚCNÝ REJSTŘÍK... 495

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC