Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Česko] : Grada, 2018
1 online zdroj (200 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-2160-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-2161-8 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3471-2 (print)
Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje právní úpravu pracovně-právních vztahů, informuje o aktuálních změnách, obsahuje mnoho praktických příkladů a vzorů smluv..
001488811
Obsah // Předmluva...9 // O autorovi...11 // 1. Pracovní právo a závislá práce ...13 // 1.1 Pojem pracovního práva... 13 // 1.2 Základní zásady pracovněprávních vztahů ... 14 // 1.3 Hlavní zdroje právní úpravy... 15 // 1.4 Pojem závislé práce ... 16 // 1.5 Druhy pracovněprávních vztahů ... 17 // 1.6 Problematika „švaresystému“... 17 // 1.7 Pracovní smlouva na výkon jiné než závislé práce...20 // 1.8 Pojem zaměstnanec ... 21 // 1.9 Pojem zaměstnavatele...23 // 1.10 Zastoupení ...24 // 1.11 Neplatnost a zdánlivost právních jednání ...24 // 1.12 Počítání času...25 // 1.13 Doručování...26 // 2. Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva...31 // 2.1 Pracovní smlouva a jmenování ... 31 // 2.2 Postup před vznikem pracovního poměru...32 // 2.3 Vstupní lékařská prohlídka...33 // 2.4 Uzavření pracovní smlouvy ...35 // 2.5 Jak sepsat pracovní smlouvu...36 // 2.6 Den nástupu do práce ...37 // 2.7 Místo výkonu práce ... 37 // 2.8 Druh práce...38 // 2.9 Doba pracovního poměru ...39 // 2.10 Ustanovení o odměňování ...40 // 2.11 Zkušební doba ...41 // 2.12 Souhlas s pracovními cestami ...42 // 2.13 Konkurenční doložka ...42 // 2.14 Odvolání a odstoupení zaměstnance v mzdové sféře...44 // 2.15 Dohoda o zahrnutí odměny za práci přesčas do mzdy...45 // 2.16 Informování zaměstnance o obsahu pracovního poměru ...46 // 2.17 Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance ...47 // 2.18 Ustanovení
o ochraně osobních údajů...47 // 3. Změny pracovního poměru ...55 // 3.1 Smluvní princip...55 // 3.2 Jednostranné převedení na jinou práci...56 // 3.3 Dočasné přidělení...58 // 3.4 Přechod ? jinému zaměstnavateli ...59 // 3.5 Přeložení ...62 // 4. Skončení pracovního poměru...67 // 4-1 Obecně ...67 // 4.2 Odstoupení od pracovní smlouvy...68 // 4.3 Zrušení ve zkušební době...69 // 4.4 Uplynutí sjednané doby ...70 // 4.5 Dohoda o rozvázání pracovního poměru ... 71 // 4.6 Výpověď zaměstnance ... 74 // 4.7 Výpověď zaměstnavatele... 74 // 4.7.1 Zrušení zaměstnavatele nebo jeho části... 76 // 4.7.2 Přemístění zaměstnavatele nebo jeho části ...77 // 4.7.3 Nadbytečnost zaměstnance...77 // 4.7.4 Ztráta zdravotní způsobilosti - pracovní úraz, nemoc z povolání ...80 // 4.7.5 Ztráta zdravotní způsobilosti - ostatní důvody ...82 // 4.7.6 Předpoklady a požadavky na zaměstnance ...82 // 4.7.7 Porušování povinností zaměstnance ...85 // 4.7.8 Porušování povinností zaměstnance během dočasné pracovní neschopnosti...88 // 4.8 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ...89 // 4.8.1 Porušení povinnosti zaměstnance zvlášť hrubým způsobem...89 // 4.8.2 Odsouzení za trestný čin...89 // 4.9 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem ...90 // 4.9.1 Nepříznivý zdravotní stav zaměstnance ...90 // 4.9.2 Dlužná mzda nebo plat ... 91 // 4.10 Zvláštní důvody u cizinců
...92 // 4.11 Smrt zaměstnavatele ...92 // 4.12 Smrt zaměstnance...93 // 4.13 Hromadné propouštění ...93 // 4.14 Potvrzení o zaměstnání a další dokumenty ...95 // 5. Pracovní doba...115 // 5.1 Obecně ... 115 // 5.2 Délka pracovní doby ... 116 // 5.3 Rozvržení pracovní doby ... 117 // 5.4 Pružné rozvržení pracovní doby ... 118 // 5.5 Konto pracovní doby... 119 // 5.6 Práce z domova ... 120 // 5.7 Přestávky v práci... 120 // 5.8 Přestávky mezi směnami... 122 // 5.9 Dny pracovního klidu ... 123 // 5.10 Práce přesčas ... 124 // 5.11 Noční práce ... 126 // 5.12 Pracovní pohotovost... 127 // 5.13 Evidence pracovní doby... 127 // 5.14 Dovolená ... 128 // 5.15 Dočasná pracovní neschopnost ... 130 // 5.16 Mateřská a rodičovská dovolená... 131 // 5.17 Návštěva lékaře a další překážky v práci na straně zaměstnance... 132 // 5.18 Překážky v práci na straně zaměstnavatele ... 135 // 6. Odměňování...139 // 6.1 Obecně ... 139 // 6.2 Mzda a plat... 140 // 6.3 Minimální a zaručená mzda... 140 // 6.4 Stanovení výše mzdy... 142 // 6.5 Příplatky ke mzdě ... 143 // 6.6 Splatnost mzdy... 144 // 6.7 Krácení mzdy... 145 // 6.8 Bonusy ... 145 // 6.9 Průměrný výdělek... 146 // 7. Atypické pracovněprávní vztahy... 149 // 7.1 Obecně ... 149 // 7.2 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ... 149 // 7.2.1 Dohoda o provedení práce ... 150 // 7.2.2 Dohoda o pracovní činnosti... 151 // 7.3 Kratší pracovní
úvazek ... 153 // 7.4 Agenturní zaměstnávání ... 155 // 7.5 Výkon práce z domova... 158 // 8. Pracovněprávní spory ...165 // 8.1 Obecně ... 165 // 8.2 Spor o určení neplatnosti skončení pracovního poměru... 165 // 8.3 Spor o vyplacení mzdy nebo obdobného plnění ... 167 // 8.4 Spor o náhradu škody způsobené zaměstnancem ... 168 // 8.5 Spor o náhradu škody způsobené zaměstnavatelem ... 170 // 8.6 Spor o náhradu škody v souvislosti s pracovním úrazem a nemocí z povolání . 171 // 8.7 Diskriminační spory... 176 // 9. Zástupci zaměstnanců...181 // 9.1 Obecně ... 181 // 9.2 Odborové organizace ... 182 // 9.2.1 Spolurozhodování ... 184 // 9.2.2 Právo na projednání... 184 // 9.2.3 Právo na informace ... 186 // 9.2.4 Kolektivní vyjednávání... 187 // 9.2.5 Kontrolní práva ... 189 // 9.2.6 Ostatní ... 189 // 9.3 Rada zaměstnanců ... 190 // 9.4 Evropská rada zaměstnanců ... 191 // 9.5 Zástupce pro oblast BOZP ... 191 // Závěrem ...193 // Seznam použité literatury...195

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC