Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Alferia 2018
1 online zdroj (152 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-2381-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-2382-7 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3984-7 (print)
angličtina
Kniha Úrovně zdraví navazuje na průlomovou knihu Homeopatická věda a představuje systém dvanácti úrovní zdraví s podrobně vypracovanými vodítky pro zařazení pacientů do konkrétních úrovní..
001488847
Obsah // O autorovi 9 // Předmluva ? // Úvod: Praktikování homeopatie 12 // Energetický komplex organismu -Hahnemannova „Životní síla“ 12 // Obranný mechanismus a energetický komplex 13 // . Symptomy jsou prospěšné! 13 // Následky potlačování příznaků 14 // Symptomy nás navigují 15 // Vyhodnocování reakce na lék 16 // Směr léčby 17 // Kapitola 1 Úrovně zdraví - základní popis 19 // Kolísání organismu v rámci jedné // úrovně zdraví 21 // Kapitola 2 Prognóza a délka života 25 // Kapitola 3 Genetické predispozice určující délku života 28 // Kapitola 4 Náchylnost ? infekcím 30 // Přirozená obrana versus zabíjení bakterií 32 // Akutními nemocemi trpí zdravější lidé 33 // Absence horečky = nedostatek vitality 34 // Kapitola 5 Genetické predispozice: Hahnemannova miasmata 37 // Predispozice v souvislosti s úrovněmi zdraví 37 // Technika léčby pomocí sekvence po sobě následujících léků u silnějších genetických predispozic 38 // Kapitola 6 Definice a význam čistého obrazu symptomů 40 // Kapitola 7 Výběr potence 43 // Opakování dávek 45 // Indikace pro výběr potence napříč úrovněmi zdraví 46 // Kapitola 8 Faktory antidotující homeopatickou léčbu 48 // 1. Chemické léky a očkování 49 // 2. Rekreační drogy 49 // ÚROVNĚ ZDRAVÍ // 3. Káva 50 // 4. Silná mentální nebo emocionální zátěž 50 // 5. Dentálni ošetření 50 // 6. Opakování léků v nevhodnou dobu 51 // 7.
Jiné léčebné metody 51 // 8. Silné pachy 51 // 9. Faktory poškozující samotný lék 51 // Kapitola 9 Akutní nemoci během chronické léčby 53 // Skupina A: úroveň AI, A2, A3 54 // Skupina B: úroveň B4, B5 a B6 54 // Skupina C: úroveň C7, C8 a C9 56 // Skupina D: úroveň DIO, Dll a D12 57 // Kapitola 10 Zvládání akutních nemocí během chronické léčby 59 // Akutní nemoc se objeví během prvních tří dnů po podání léku 60 // Skupina A: úroveň AI, A2, A3 60 // Skupina B: úroveň B4, B5 a B6 60 // Skupina C: úroveň C7, C8 a C9 61 // Skupina D: úroveň D10, Dll a Dl2 64 // Akutní nemoc se objeví během prvních sedmi až patnácti dnů po podání léku 64 // Skupina A: úroveň AI, A2, A3 64 // Skupina B: úroveň B4, B5 a B6 64 // Skupina C: úroveň C7, C8 a C9 65 // Skupina D: úroveň D10, Dll a D12 66 // Akutní nemoc se objeví za měsíc po podání , léku 66 // Skupina A: úroveň AI, A2, A3 66 // Skupina B: úroveň B4, B5 a B6 68 // Skupina C: úroveň C7, C8 a C9 68 // Skupina D: úroveň D10, Dll a D12 69 // Akutní nemoc se objeví za šest měsíců po podání léku 70 Skupina A: úroveň AI, A2, A3 70 // Skupina B: úroveň B4, B5 a B6 70 // Skupina C: úroveň C7, C8 a C9 71 // Skupina D: úroveň D10, Dll a D12 71 // 6 // Obsah // Kapitola 11 Závěrečné shrnutí problematiky akutních nemocí // během chronické léčby 73 // Vysvětlení: Pravidla nejsou bez výjimek 74 // Kapitola 12 Reakce na homeopatický lék 75
// Jak stanovit homeopatickou prognózu případu 75 // Parametry, jež homeopatovi umožňují trojrozměrné vyhodnocení případu 79 // Kapitola 13 Typy reakcí na homeopatický lék a posologie 81 // Pozorování 1: Jasné počáteční zhoršení hlavního // fyzického problému(ů), mentálních a emocionálních // symptomů a celkové energie následované rychlým a dlouhodobým zlepšením 82 // Pozorování 2: Pacient se cítí mnohem lépe ve všech ohledech, ale neobjevilo se žádné nebo jen velmi malé zhoršení 85 // Pozorování 3: Pacient se cítí po počátečním zhoršení mnohem lépe ve všech ohledech, ale některé potíže stále přetrvávají 86 // Pozorování 4: Po počátečním zhoršení následuje lokální a celkové zlepšení, ale objeví se nové symptomy, které odpovídají podanému léku 88 // Pozorování 5: Fyzické příznaky se po počátečním zhoršení zlepšily, ale mentálně-emocionální rovina a míra energie zůstaly beze změny 90 // Pozorování 6: Žádné počáteční zhoršení; pacient udává, že je mu o něco lépe, ale zcela dobře se necítí 93 Pozorování 7: Hlavní problém pacienta se zlepšil bez zhoršení, ale objevily se nové potíže 95 // Pozorování 8: Původní potíže pacienta jsou do // určité míry zlepšené, ale případu nyní dominují nové příznaky, které doplňují původní symptomatický obraz 97 // Pozorování 9: Krátké zhoršení následované lokálním i celkovým zlepšením
a poté částečný relaps za měsíc po podání léku 100 // Pozorování 10: Skutečný relaps měsíc po pozitivní reakci 102 // ÚROVNĚ ZDRAVÍ // Pozorování 11: Dočasné zlepšení bez počátečního zhoršení následované úplným relapsem po jednom měsíci 104 // Pozorování 12: Zlepšení v některých oblastech bez počátečního zhoršení, ale za několik týdnů je pacientovi hůře než před lékem (se změnou symptomů i bez ní) 107 // Pozorování 13: V případu nenastala žádná změna 109 Pozorování 14: Uzavřený nebo stydlivý pacient, který udává, že se nic nezměnilo 111 // Pozorování 15: Zlepšení některých méně důležitých fyzických symptomů bez dalších změn u uzavřeného nebo intelektuálního pacienta 113 // Pozorování 16: Zlepšení některých méně důležitých fyzických symptomů bez dalších změn u otevřeného pacienta 115 // Pozorování 17: Pacient udává zhoršení s tím, že až během posledních několika dnů je mu možná o něco lépe 116 // Pozorování 18: Kontinuální zhoršování všech symptomů 118 // Pozorování 19: Zřetelné dlouhotrvající zhoršení následované zlepšením (o přibližně 70 %), které trvá čtyři až pět dnů, ale pak se stav opět začne zhoršovat 121 // Pozorování 20: Pacient se celý měsíc cítí hůře 123 // Pozorování 21: Hlavní problém je celý měsíc horší, zatímco ostatní symptomy se zlepšily 125 // Pozorování 22: Mentálně-emocionální
rovina je horší, zatímco úroveň energie a fyzické potíže se po počátečním zhoršení zlepšily 127 // Kapitola 14 Shrnutí Úrovní zdraví 129 // Shrnutí Skupiny A (úroveň AI, A2, A3) 131 // Shrnutí Skupiny ? (úroveň B4, B5 ? B6) 132 // Shrnutí Skupiny C (úroveň C7, C8 ? C9) 132 // Shrnutí Skupiny D (úroveň D10, Dll a D12) 133 // Rejstřík 134 // Literatura 142 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC