Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2018
1 online zdroj (176 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-1859-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2773-8 (print)
Připravili jsme pro vás praktickou příručku pro stanovení vlastních, ekonomicky zdůvodněných norem mank. Je vhodná pro firmy a organizace, které mají povinnost určit vlastní normy mank, ale i pro správce daně. Uvádíme několik metod pro nejsprávnější stanovení norem. U příkladů metod jsou i předvyplněné tabulky pro dosazení vlastních hodnot..
001488876
1. Úvod 7 // 2. Obecně k normám 8 // 2.1 Hlavní důvody pro určení norem 8 // 2.2 Koho se určení norem mánk týká 9 // 2.3 Zodpovědnost za uplatnění stanovených norem mank 9 // 2.4 Stanovení norem mank 10 // 2.5 Komu se nemusí líbit určené normy mank 11 // 2.6 Kteránormajetedy ta správná 11 // 2.7 Název norem mank v průběhu času 11 // 3. Hlavní kontroly zásob 12 // 3.1 Marže a přirážka 12 // 3.1.1 Vliv přecenění na hodnotu marže 12 // 3.1.2 Vliv účtování na výpočet marže 12 // 3.1.3 Problematika prodejny 13 // 3.1.4 Kritéria posouzení výše marže: 13 // 3.1.5 Přehled některých marží dle ČSÚ roku 2015 13 // 3.1.6 Výpočet marže 14 // 3.1.7 Výpočet přirážky 14 // 3.1.8 Absolutní výše marže 16 // 3.1.9 Výpočet marže v daňové evidenci 17 // 3.2 Manko 18 // 3.2.1 Vyčíslení čistého manka 18 // 3.2.2 Vypořádání čistého manka 19 // 3.2.3 Kde vznikají manka 19 // 4. Inventura - základ pro uplatnění norem mank 20 // 4.1 Obecně k inventurám 20 // 4.2 Fyzická inventura 22 // 4.3 Inventura hromad 23 // 4.4 Přirozené úbytky mohou již ponížit produkci 24 // 4.5 Kdy se manko při inventuře již nemusí projevit 24 // 5. Účetní a daňové předpisy k normám mank 25 // 5.1 Současně platné předpisy se slovem norma 25 // 5.2 Škody a manka 26 // 5.3 Přehled druhů škod 27 // 5.4 Plné znění § 25 odst. 2 ZDP 28 // 5.5 DPH a manko 30 // 5.6 Již neplatné, ale využitelné staré předpisy 31 // 5.7 Náhrada manka zaměstnancem 33 // 6. Soudní rozsudky k normám mank 36 // 7. Povinné daňové normy pro uznání v § 25 odst. 2 ZDP 37 // 7.1 Přirozené úbytky zásob 37 // 7.1.1 Vznik přirozených úbytků 37 // 7.1.2 Vliv času a ročního období 37 // 7.1.3 Kritéria pro stanovení přirozených úbytků 38 // 7.1.4 Přirozené úbytky při manipulaci (vliv druhu obalu) 38 //
7.1.5 Přirozené úbytky v pracovním procesu 38 // 7.1.6 Ostatní přirozené úbytky 39 // 7.2 Ztratné v maloobchodním prodeji 42 // 8. Ostatní normy uvedené v § 25 odst. 2 ZDP 46 // 8.1 Technologické a technické úbytky (mimo přirozených) 46 // 8.2 Nezaviněné úhyny mladých zvířat 48 // 9. Čeho se zákonné normy mank netýkají 51 // 9.1 Co zákonné normy mank nezahrnují 51 // 9.2 Prokazatelně provedená likvidace zásob dle § 24/2/zg ZDP 52 // 9.3 Náklady na reklamace 54 // 10. Rovnice prodělku a úspora na dani 55 // 11. Zveřejněné normy mank 57 // 11.1 Normy mank určené současnými platnými předpisy 58 // 11.2 Normy určované pro náhradu škod 58 // 11.3 Normy mank správce daně 59 // 11.4 Normy mank dle Českého svazu obchodu a cestovního ruchu 61 // 11.5 Normy mank dle Ministerstva zemědělství 62 // 11.6 Normy mank dle ČSN 01-9999 63 // 11.7 Normy mank dle bývalého Ministerstva vnitřního obchodu 63 // 11.8 Normy mank pro strojírenský podnik 65 // 11.9 Normy přirozených úbytků lesních sazenic a surového dřeva 65 // 12. Určení výše norem mank 66 // 12.1 Druhy zákonných norem mank 66 // 12.2 Obecné rovnice určení norem mank 66 // 12.3 Měrná jednotka norem mank 66 // 12.4 Základna norem mank 67 // 12.5 Kritéria pro stanovení norem mank 69 // 12.6 O jak velké absolutní částky jde 70 // 12.7 Kdy normy a metody stanovit 71 // 12.8 Revize a aktualizace norem mank 71 // 12.9 Způsoby určení výše norem mank 72 // 12.10 Pocitové normy mank 72 // 13. Metody výpočtu firemních norem mank 73 // 13.1 Metoda dle procenta z obratu 73 // 13.2 Metody dle jednotlivých skladových položek v čase 74 // 13.3 Metoda celkového procenta dle skupin položek zásob 79 // 13.4 Metoda průměrného obratu a průměrného stavu zásob 83 //
13.5 Metody dle regresních koeficientů vybraných kritérií 84 // 14. Evidence a účtování norem mank 94 // 14.1 Daňová evidence 94 // 14.2 Jednoduché účetnictví 94 // 14.3 Podvojné účetnictví 94 // 14.4 Pentální účetnictví 95 // 15. Vnitropodnikové směrnice 96 // 16. Na závěr několik praktických rad 97 // 17. Seznam literatury 98 // 18. Přílohy 101

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC