Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2018
1 online zdroj (176 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-1859-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2773-8 (print)
Připravili jsme pro vás praktickou příručku pro stanovení vlastních, ekonomicky zdůvodněných norem mank. Je vhodná pro firmy a organizace, které mají povinnost určit vlastní normy mank, ale i pro správce daně. Uvádíme několik metod pro nejsprávnější stanovení norem. U příkladů metod jsou i předvyplněné tabulky pro dosazení vlastních hodnot..
001488876
Obsah // 1. Úvod...7 // 2. Obecne k normám ...8 // 2.1 Hlavní důvody pro určení norem...8 // 2.2 Koho se určení norem mánk týká ...9 // 2.3 Zodpovědnost za uplatnění stanovených norem mank...9 // 2.4 Stanovení norem mank ...10 // 2.5 Komu se nemusí líbit určené normy mank... 11 // 2.6 Kteránormajetedy ta správná ... 11 // 2.7 Název norem mank v průběhu času... 11 // 3. Hlavní kontroly zásob ...12 // 3.1 Marže a přirážka ...12 // 3.1.1 Vliv přecenění na hodnotu marže ...12 // 3.1.2 Vliv účtování na výpočet marže ...12 // 3.1.3 Problematika prodejny...13 // 3.1.4 Kritéria posouzení výše marže: ...13 // 3.1.5 Přehled některých marží dle ČSÚ roku 2015 ...13 // 3.1.6 Výpočet marže...14 // 3.1.7 Výpočet přirážky...14 // 3.1.8 Absolutní výše marže ...16 // 3.1.9 Výpočet marže v daňové evidenci...17 // 3.2 Manko ...18 // 3.2.1 Vyčíslení čistého manka ...18 // 3.2.2 Vypořádání čistého manka...19 // 3.2.3 Kde vznikají manka...19 // 4. Inventura - základ pro uplatnění norem mank ...20 // 4.1 Obecně ? inventurám...20 // 4.2 Fyzická inventura ...22 // 4.3 Inventura hromad...23 // 4.4 Přirozené úbytky mohou již ponížit produkci...24 // 4.5 Kdy se manko při inventuře již nemusí projevit...24 // 5. Účetní a daňové předpisy ? normám mank...25 // 5.1 Současně platné předpisy se slovem norma ...25 // 5.2 Škody a manka ...26 // 5.3 Přehled druhů škod ...27 // 5.4 Plné znění § 25
odst. 2 ZDP ...28 // 5.5 DPH a manko ...30 // 5.6 Již neplatné, ale využitelné staré předpisy ...31 // 5.7 Náhrada manka zaměstnancem...33 // 6. Soudní rozsudky ? normám mank...36 // 7. Povinné daňové normy pro uznání v § 25 odst. 2 ZDP...37 // 7.1 Přirozené úbytky zásob...37 // 7.1.1 Vznik přirozených úbytků...37 // 7.1.2 Vliv času a ročního období ...37 // 7.1.3 Kritéria pro stanovení přirozených úbytků ...38 // 7.1.4 Přirozené úbytky při manipulaci (vliv druhu obalu)...38 // 7.1.5 Přirozené úbytky v pracovním procesu...38 // 7.1.6 Ostatní přirozené úbytky...39 // 7.2 Ztratné v maloobchodním prodeji...42 // 8. Ostatní normy uvedené v § 25 odst. 2 ZDP...46 // 8.1 Technologické a technické úbytky (mimo přirozených)...46 // 8.2 Nezaviněné úhyny mladých zvířat ...48 // 9. Čeho se zákonné normy mank netýkají ...51 // 9.1 Co zákonné normy mank nezahrnují ...51 // 9.2 Prokazatelně provedená likvidace zásob dle § 24/2/zg ZDP...52 // 9.3 Náklady na reklamace...54 // 10. Rovnice prodělku a úspora na dani ...55 // 11. Zveřejněné normy mank...57 // 11.1 Normy mank určené současnými platnými předpisy ...58 // 11.2 Normy určované pro náhradu škod ...58 // 11.3 Normy mank správce daně ...59 // 11.4 Normy mank dle Českého svazu obchodu a cestovního ruchu ...61 // 11.5 Normy mank dle Ministerstva zemědělství...62 // 11.6 Normy mank dle ČSN 01-9999 ... 63 // 11.7 Normy mank dle bývalého Ministerstva
vnitřního obchodu...63 // 11.8 Normy mank pro strojírenský podnik...65 // 11.9 Normy přirozených úbytků lesních sazenic a surového dřeva ...65 // 12. Určení výše norem mank...66 // 12.1 Druhy zákonných norem mank...66 // 12.2 Obecné rovnice určení norem mank...66 // 12.3 Měrná jednotka norem mank...66 // 12.4 Základna norem mank...67 // 12.5 Kritéria pro stanovení norem mank...69 // 12.6 O jak velké absolutní částky jde ...70 // 12.7 Kdy normy a metody stanovit...71 // 12.8 Revize a aktualizace norem mank...71 // 12.9 Způsoby určení výše norem mank...72 // 12.10 Pocitové normy mank...72 // 13. Metody výpočtu firemních norem mank ...73 // 13.1 Metoda dle procenta z obratu ...73 // 13.2 Metody dle jednotlivých skladových položek v čase ...74 // 13.3 Metoda celkového procenta dle skupin položek zásob ...79 // 13.4 Metoda průměrného obratu a průměrného stavu zásob...83 // 13.5 Metody dle regresních koeficientů vybraných kritérií...84 // 14. Evidence a účtování norem mank...94 // 14.1 Daňová evidence...94 // 14.2 Jednoduché účetnictví...94 // 14.3 Podvojné účetnictví...94 // 14.4 Pentální účetnictví...95 // 15. Vnitropodnikové směrnice ...96 // 16. Na závěr několik praktických rad ...97 // 17. Seznam literatury...98 // 18. Přílohy...101

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC