Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2019
1 online zdroj (144 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-2299-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-2300-1 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3150-6 (print)
Publikace detailně objasňuje postavení jednatele a jeho odpovědnosti z hlediska právní úpravy občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, ale i daňové dopady..
001489062
Obsah // Předmluva ...7 // I. Postavení jednatele a vztah ? ostatním orgánům...9 // 1. Postavení jednatele ... 9 // 2. Jednatel a valná hromada ... 12 // 3. Jednatel a společníci společnosti... 13 // 4. Jednatel a dozorčí rada... 14 // 5. Jednatel a ostatní orgány ... 15 // 6. Jednatel a likvidátor... 15 // 7. Jednatel a prokura... 16 // II. Předpoklady vzniku funkce, vznik a zánik funkce ... 19 // 1. Předpoklady vzniku a výkonu funkce... 19 // 2. Důsledky nesplnění podmínek pro výkon funkce ... 30 // 3. Absence úpadku... 31 // 4. Vznik funkce ... 32 // 5. Zánik funkce ... 37 // 6. Zápis jednatele do obchodního rejstříku... 44 // III. Jednání za společnost a zástupčí oprávnění jednatele ...49 // 1. Počet jednatelů... 49 // 2. Jednání za společnost ... 50 // 3. Zveřejnění způsobu jednání za společnost... 54 // 4. Jednání jednatele společně s prokuristou ... 55 // 5. Omezení jednatelského oprávnění... 57 // 6. Zastupování společnosti před soudem ... 58 // 7. Jednání vůči zaměstnancům... 59 // 8. Zmocnění jednatele ... 59 // IV. Jednatelé jako kolektivní orgán (sbor jednatelů) ...63 // 1. Podmínky pro zavedení sboru jednatelů, předseda sboru jednatelů a zápis // do obchodního rejstříku ... 63 // 2. Rozhodování sboru jednatelů... 64 // 3. Rozdělení působnosti členů sboru jednatelů (horizontální delegace) // a dopad na jejich odpovědnost... 66 // 4. Kooptovaní a náhradní členové sboru
jednatelů... 68 // 5 // Postavení jednatele // V. Odměňování jednatele, smlouva o výkonu funkce...71 // 1. Odměňování jednatele... 71 // 2. Mzda osoby blízké jednateli... 76 // 3. Jednatel právnická osoba... 77 // VI. Daňové a účetní souvislosti odměny jednatele...79 // 1. Zdaňování jednatelů daňových rezidentů ... 79 // 2. Zdaňování odměn jednatelů daňových nerezidentů ... 87 // VIL Souběh funkcí ...93 // 1. Pojem souběhu, důvody... 93 // 2. Přípustný (nepravý) souběh... 93 // 3. „Pravý“ souběh ... 95 // 4. Závěry pro praxi ... 96 // 5. Jednatel jako OSVČ... 97 // VIII. Pravidla střetu zájmů, zákaz konkurence ...99 // 1. Rozsah střetu zájmů a osoba blízká ... 99 // 2. Informační povinnost... 101 // 3. Porušení informační povinnosti ze strany jednatele ... 103 // 4. Pozastavení výkonu funkce a zákaz uzavření smlouvy ... 104 // 5. Zákaz konkurence ... 106 // IX. Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a následky jejího porušení . 109 // 1. Péče řádného hospodáře ... 110 // 2. Obchodní vedení a vyžádání pokynu nejvyššího orgánu ... 115 // 3. Odpovědnost jednatele za porušení povinnosti jednat s péčí řádného // hospodáře, následky porušení; pojištění odpovědnosti jednatele ... 117 // 4. Porušení péče řádného hospodáře v procesních souvislostech ... 126 // 5. Vybrané příklady ? otázce posuzování péče řádného hospodáře // v judikatuře...
127 // X. Vzorová smlouva o výkonu funkce ...131 // Seznam použité literatury... 137 // Přehled zkratek...139 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC