Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2019
1 online zdroj (144 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-2299-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-2300-1 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3150-6 (print)
Publikace detailně objasňuje postavení jednatele a jeho odpovědnosti z hlediska právní úpravy občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, ale i daňové dopady..
001489062
Předmluva ...7 // I. Postavení jednatele a vztah k ostatním orgánům ...9 // 1. Postavení jednatele ...9 // 2. Jednatel a valná hromada ...12 // 3. Jednatel a společníci společnosti ...13 // 4. Jednatel a dozorčí rada ...14 // 5. Jednatel a ostatní orgány ...15 // 6. Jednatel a likvidátor ...15 // 7. Jednatel a prokura ...16 // II. Předpoklady vzniku funkce, vznik a zánik funkce ...19 // 1. Předpoklady vzniku a výkonu funkce ...19 // 2. Důsledky nesplnění podmínek pro výkon funkce ...30 // 3. Absence úpadku ...31 // 4. Vznik funkce ...32 // 5. Zánik funkce ...37 // 6. Zápis jednatele do obchodního rejstříku ...44 // III. Jednání za společnost a zástupčí oprávnění jednatele ...49 // 1. Počet jednatelů ...49 // 2. Jednání za společnost ...50 // 3. Zveřejnění způsobu jednání za společnost ...54 // 4. Jednání jednatele společně s prokuristou ...55 // 5. Omezení jednatelského oprávnění ...57 // 6. Zastupování společnosti před soudem ...58 // 7. Jednání vůči zaměstnancům ...59 // 8. Zmocnění jednatele ...59 // IV. Jednatelé jako kolektivní orgán (sbor jednatelů) ...63 // 1. Podmínky pro zavedení sboru jednatelů, předseda sboru jednatelů a zápis do obchodního rejstříku ...63 // 2. Rozhodování sboru jednatelů ...64 // 3. Rozdělení působnosti členů sboru jednatelů (horizontální delegace) a dopad na jejich odpovědnost ...66 // 4. Kooptovaní a náhradní členové sboru jednatelů ...68 // Postavení jednatele // V. Odměňování jednatele, smlouva o výkonu funkce ...71 // 1. Odměňování jednatele ...71 // 2. Mzda osoby blízké jednateli ...76 // 3. Jednatel právnická osoba ...77 // VI. Daňové a účetní souvislosti odměny jednatele ...79 // 1. Zdaňování jednatelů daňových rezidentů ...79 // 2. Zdaňování odměn jednatelů daňových nerezidentů ...87 //
VII. Souběh funkcí ...93 // 1. Pojem souběhu, důvody ...93 // 2. Přípustný (nepravý) souběh ...93 // 3. „Pravý“ souběh ...95 // 4. Závěry pro praxi ...96 // 5. Jednatel jako OSVČ ...97 // VIII. Pravidla střetu zájmů, zákaz konkurence ...99 // 1. Rozsah střetu zájmů a osoba blízká ...99 // 2. Informační povinnost ...101 // 3. Porušení informační povinnosti ze strany jednatele ...103 // 4. Pozastavení výkonu funkce a zákaz uzavření smlouvy ...104 // 5. Zákaz konkurence ...106 // IX. Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a následky jejího porušení . 109 // 1. Péče řádného hospodáře ...110 // 2. Obchodní vedení a vyžádání pokynu nejvyššího orgánu ...115 // 3. Odpovědnost jednatele za porušení povinnosti jednat s péčí řádného // hospodáře, následky porušení; pojištění odpovědnosti jednatele ...117 // 4. Porušení péče řádného hospodáře v procesních souvislostech ...126 // 5. Vybrané příklady k otázce posuzování péče řádného hospodáře v judikatuře ...127 // X. Vzorová smlouva o výkonu funkce ...131 // Seznam použité literatury ...137 // Přehled zkratek ...139

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC