Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2018
1 online zdroj (216 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-2154-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-2155-7 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-0774-2 (print)
Jazyk SQL (Structured Query Language) je účinným nástrojem pro práci s tabulkami v relačních databázích. Začínající i mírně pokročilí uživatelé zde najdou přehledný a věcný výklad práce s tímto jazykem..
001489091
9 // Obsah // Úvod... // 1 Relační databáze...n // 1.1 Co je databáze?...11 // 1.2 Relační databáze na osobním počítači... 12 // 1.3 Struktura databázového souboru... 14 // 2 Struktura databáze a tabulek...15 // 2.1 Typy sloupců... 15 // 2.2 Indexy v tabulkách...19 // 2.3 Hodnota NULL...20 // 2.4 Další vlastnosti sloupců...21 // 2.5 Relace mezi tabulkami...22 // 2.6 Zásady pro návrh relační databáze...25 // 3 Úvod do jazyka SQL...28 // 3.1 Typy příkazů...28 // 3.2 Syntaxe příkazů...29 // 3.3 Použití jazyka SQL...30 // 3.4 Tvorba pohledů...31 // 4 Jednoduchý výběr pomocí příkazu SELECT...32 // 4.1 Struktura příkazu SELECT...32 // 4.2 Výběr zobrazovaných sloupců...33 // 4.3 Zobrazení jedinečných hodnot...35 // 4.4 Omezení počtu zobrazovaných řádků...36 // 4.5 Seřazení zobrazovaných řádků...39 // 4.6 Zobrazení nejmenších nebo největších hodnot...43 // 4.7 Cvičení...45 // 5 Filtrace řádků...47 // 5.1 Filtrace u jednoho pole...47 // 5.2 Filtrace pomocí intervalu...54 // 5.3 Filtrace pomocí seznamu...55 // 5.4 Filtrace pomocí vzorku textu...57 // 5.5 Kombinace filtru a řazení...60 // 5.6 Filtrace s použitím více podmínek...61 // 5.7 Cvičení...69 // Obsah 5 ¦ // 6 Tvorba vypočtených sloupců...7i // 6.1 Vzorce s číselnými hodnotami...71 // 6.2 Následné výpočty, filtrace a řazení... 75 // 63 Vzorce s datumovými a časovými hodnotami... /8 // 6.4 Vzorce s textovými hodnotami...79 // 6.5 Podmínečný
výpočet...8’ // 6.6 Cvičení...82 // 7 Využití standardních funkcí...84 // 7.1 Konverzní funkce CAST...84 // 7.2 Odstranění problémů s hodnotou NULL... 87 // 7.3 Matematické funkce...89 // 7.4 Funkce pro práci s datumem a časem...91 // 7.5 Funkce pro práci s textem...96 // 7.6 Ostatní textové funkce...99 // 7.7 Přehled standardních funkcí...?2 // 7.8 Cvičení...?? // 8 Spojení více tabulek v dotazu...104 // 8.1 Vnitřní spojení dvou tabulek...104 // 8.2 Vzorce, filtrace a řazení v dotazu s více tabulkami...110 // 8.3 Vnitřní spojení tří a více tabulek...112 // 8.4 Vnější spojení dvou tabulek...?4 // 8.5 Vnější spojení více tabulek...118 // 8.6 Cvičení...122 // 9 // Sjednocení dotazů...123 // 9.1 Sjednocení tabulek klauzulí UNION...123 // 9.2 Filtrace a řazení při sjednocování tabulek...127 // 9.3 Sjednocení tabulek klauzulí INTERSECT...129 // 9.4 Sjednocení tabulek klauzulí EXCEPT...130 // 9.5 Cvičení...132 // 10 Seskupování a souhrny...134 // 10.1 Seskupování řádků...134 // 10.2 Agregační funkce...!37 // 10.3 Zařazení celkového souhrnu...143 // 10.4 Razení a filtrace v dotazech se souhrnem...144 // 10.5 Výpočty v dotazech se souhrnem...148 // 10.6 Souhrny z více tabulek...150 // ? 6 SOL - podrobný průvodce uživatele // 11 použití poddotazů...155 // 11.1 Skalární poddotazy...156 // 11.2 Poddotaz, vytvářející seznam v IN...160 // 11.3 Poddotazy v seznamech ALL, ANY a SOME...162 // 11.4 Tabulkové
poddotazy...165 // 11.5 Operátor EXISTS...167 // 11.6 Cvičení...168 // 12 Práce s obsahem a strukturou tabulky...ieg // 12.1 Tvorba nové tabulky...169 // 12.2 Vkládání řádků do tabulky...171 // 12.3 Aktualizace tabulky...173 // 12.4 Mazání řádků z tabulky...174 // 12.5 Příkazy pro definici pohledů a tabulek...175 // 12.6 Cvičení...’77 // 13 Vyřešená cvičení... 78 // 13.1 Ke kapitole 4...’78 // 13.2 Ke kapitole 5...’79 // 13.3 Ke kapitole 6...’ 82 // 13.4 Ke kapitole 7... 84 // 13.5 Ke kapitole 8...’87 // 13.6 Ke kapitole 9...190 // 13.7 Ke kapitole 10...192 // 13.8 Ke kapitole 11 ...195 // 13.9 Ke kapitole 12...198 // 14 Dodatky...200 // 14.1 Komunikace s programem MS Excel...200 // 14.2 Cvičná databáze...203 // Rejstřík // 209 // Obsah 7 ¦

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC