Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2018
1 online zdroj (208 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-2308-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-2309-4 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3075-2 (print)
Publikace se věnuje klíčovým oblastem řízení neziskových organizací a jejich postavení a úloze v ekonomice. Zaměřuje se na marketing, management a finanční řízení neziskových organizací. V případových studiích představuje publikace praktické aplikace zaměřené na fundraising a crowdfunding..
001489106
Obsah // Slovo recenzenta... // O autorkách... // Předmluva autorek... // 1. Neziskový sektor... // 1.1 Význam neziskových organizací a neziskového sektoru ... // 1.2 Důvody existence neziskového sektoru a funkce neziskových organizací .. // 1.3 Přístupy k vymezení a klasifikaci neziskových organizací... // Použité zdroje... // 2. Neziskové organizace v České republice ... // 2.1 Stručný historický exkurz do problematiky neziskových organizací v ČR .. // 2.2 Státní (vládní) neziskové organizace v ČR... // 2.2.1 Organizační složky... // 2.2.2 Příspěvkové organizace... // 2.3 Nestátní (nevládní) neziskové organizace... // 2.4 Vybrané aspekty nestátních neziskových organizací v ČR v kontextu // nového občanského zákoníku ... // Použité zdroje... // 3. Sociální a finanční aspekty nestátních neziskových organizací ... // 3.1 Sociální aspekty nestátních neziskových organizací... // 3.2 Role nestátních neziskových organizací na lokální, národní, mezinárodní // i globální úrovni... // 3.3 Finanční aspekty nestátních neziskových organizací... // Použité zdroje... // 4. Řízení neziskových organizací s ohledem na koncepci udržitelnosti ... // 4.1 Udržitelnost a její základní prvky... // 4.2 Stav neziskového sektoru v ČR z pohledu indexu udržitelnosti... // 4.3 Udržitelnost neziskových organizací ... // 4.3.1 Pojetí udržitelnosti neziskových organizací... // 4.3.2 Finanční udržitelnost
neziskových organizací... // 4.3.3 Role strategického řízení neziskových organizací ... // Použité zdroje... // 5. Finanční řízení neziskových organizací... // 5.1 Finanční řízení a jeho specifika v neziskovém sektoru ... // 5.2 Finanční plánování ... // 5.3 Fundraising a zdroje financování nestátních neziskových organizací... // 5.4 Hodnocení výkonnosti neziskových organizací ...64 // 5.4.1 Vybrané finanční ukazatele neziskových organizací...66 // Použité zdroje...70 // 6. Účetnictví neziskových organizací ...71 // 6.1 Význam účetnictví a jeho právní rámec...71 // 6.2 Jednoduché účetnictví pro nestátní neziskové organizace ...74 // 6.3 Účetnictví nestátních neziskových organizací...79 // 6.3.1 Specifika účetních výkazů u neziskových organizací ...83 // 6.3.2 Výroční zpráva u nestátních neziskových organizací ...93 // 6.3.3 Archivace účetních dokladů a dalších dokumentů...96 // 6.4 Audit u vybraných typů neziskových organizací...97 // Použité zdroje...100 // 7. Daňová specifika v neziskových organizacích ...102 // 7.1 Daňová soustava České republiky...102 // 7.2 Specifika daní neziskových organizací v České republice ...104 // 7.2.1 Daň z příjmů...105 // 7.2.2 Daň z nemovitých věcí...107 // 7.2.3 Daň z nabytí nemovitých věcí...109 // 7.2.4 Daň silniční...109 // 7.2.5 Daň z přidané hodnoty...110 // 7.2.6 Spotřební daně ...112 // 7.2.7 Energetické
daně...112 // Použité zdroje...113 // 8. Marketingové řízení neziskových organizací ...114 // 8.1 Základní marketingový mix neziskových organizací...116 // 8.2 Současné trendy marketingového řízení v neziskovém sektoru...118 // 8.3 Marketingové řízení v praxi úspěšných neziskových organizací - // případové studie...122 // 8.3.1 Případová studie: DOBRÝ ANDĚL...123 // 8.3.2 Případová studie: Nadace Naše dítě...128 // 8.3.3 Srovnání marketingových aktivit obou neziskových organizací ... 134 // Použité zdroje...136 // 9. Crowdfunding v neziskových organizacích...140 // 9.1 Definice crowdfundingu...140 // 9.1.1 Historie crowdfundingu a příčiny jeho rozmachu...141 // 9.1.2 Vliv crowdfundingu na budoucí podobu projektu ...142 // 9.1.3 Výhody, nevýhody a rizika crowdfundingu...143 // 9.1.4 Motivace ? využití crowdfundingu ...145 // 9.2 Crowdfundingový eskalátor a modely crowdfundingového financování .. 147 // 9.3 Příprava a realizace úspěšné crowdfundingové kampaně...151 // 9.4 Crowdfundingové platformy - vybrané příklady praxe...153 // 9.5 Crowdfunding v neziskových organizacích...165 // 9.6 Značka transparentnosti pro crowdfunding ...170 // Použité zdroje...171 // 10. Fundraising v praxi ...174 // 10.1 Srovnávací studie využití vybraných technik fundraisingu v neziskovém // sektoru v ČR a v Německu...174 // 10.2 Případová studie - fundraising vybrané neziskové organizace...181 // 10.2.1
Představení vybrané neziskové organizace...182 // 10.2.2 Fundraisingová analýza...185 // 10.2.3 Výzkumné šetření ve vybrané organizaci ...191 // 10.2.4 Návrh fundraisingové strategie...196 // Rejstřík...202

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC