Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Česko] : Grada, 2018
1 online zdroj (296 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-1225-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-0733-9 (print)
Nezáleží na tom, jestli je jednotkové testování váš denní chleba, nebo zda se jako programátoři s touto problematikou teprve seznamujete: příručku, věnovanou oblíbenému frameworku JUnit 5, totiž oceníte v každém případě..
001489133
Stručný obsah--- // Stručný obsah // Předmluvy autorů...22 // Úvod...24 // Část I: Teorie testování___31 // 1 Základy teorie testování...32 // 2 Metodika TDD... 38 // 3 Jednotkové testy...42 // Část II: Základy práce s frameworkem JUnit___55 // 4 Úvod do frameworku JUnit...56 // 5 Třída Assertions - potvrzení očekávání...70 // 6 Základní užitečné anotace...87 // 7 Deaktivace testů...103 // 8 Zvláštní druhy testů...115 // 9 Zvláštní druhy kontejnerů...139 // Část III: Architektura a další pokročilá témata___? // 10 Architektura frameworku JUnit...152 // 11 Rozšíření frameworku JUnit...165 // 12 Pokročilé funkce...181 // Část IV: Nadstavby a rozšíření 203 // 13 Rozšířené testování s pomocí externích frameworků...205 // 14 Pokrytí kódu testy...225 // 15 Využití frameworku JUn/ř v projektech Spring...230 // 16 Nástroj Cucumber...261 // Část V: Přílohy___2? // A Rozdíly oproti předchozím verzím...272 // ? Potřebné vybavení a programy pro třetí a čtvrtou část...281 // Použité informační zdroje...283 // Rejstřík...288 // 6 // JUnit 5 — Jednotkové testování na platformě Java // Podrobný obsah // Předmluvy autorů...22 // Rudolf Pecinovský... 22 // Doprovodné programy a jejich prohlížení...22 // Arnošt Havelka...23 // Úvod...24 // Účel této publikace...24 // Trocha historie...24 // Jazyk Java versus platforma Java...25 // Terminologie... 26 // Potřebné vybavení a doprovodné
programy...26 // Použité typografické konvence...27 // Odbočka - podšeděný blok...29 // Zpětná vazba...29 // Části: Teorie testování 31 // 1 Základy teorie testování...32 // 1.1 Význam a účel testování...32 // 1.2 Klasifikace testů...33 // Metody testování...33 // Strategie testování...33 // Typy testů...34 // Způsob testování...36 // 1.3 Náklady chyb...36 // 2 Metodika TDD...38 // 2.1 Motivace...38 // 2.2 Koncept...39 // 2.3 Příklad...40 // 3 Jednotkové testy...42 // 3.1 Charakteristika...42 // 3.2 Základní požadavky...43 // 3.3 Omezení...44 // 3.4 Pokrytí kódu testy...45 // Princip...46 // Měření pokrytí...47 // 3.5 Doporučení pro tvorbu testů...47 // Obecné zásady...47 // Co dodržovat...48 // Co nedělat...49 // Co netestovat...80 // Doplněk ? předchozím doporučením...50 // 3.6 Návrhové vzory, antivzory a pachy...51 // 3.7 Zástupné objekty a jejich použití...51 // Podrobný obsah // 7 // Typy používaných zástupných objektů...52 // Atrapa (dummy object)...52 // Testovací pahýl (test stub)...52 // Testovací špión (test spy)...52 // Mock-objekt (mock, mock-up, mock object)...52 // Padělek (fake object, fake)_...52 // Vytvářeni zástupných objektů...53 // Důvody pro používání zástupných objektů...53 // Část II: Základy práce s frameworkem JUnit___55 // 4 Úvod do frameworku JUnit...56 // 4.1 Požadovaná verze JDK...56 // 4.2 Sjednocení testovacího prostředí...56 // 4 3 vytváříme první
jednotkový test...60 // 4.4 Analýza výsledku testu...63 // Kontejnery...63 // Barvy...64 // 4.5 Vytváříme první skutečný test...64 // 4.6 Vyhodnocení souhrnné zprávy o průběhu testu...66 // 4 J Testy pro starší verze frameworku...68 // 5 Třída Assertions - potvrzení očekávání...70 // 5.1 Představení...70 // Doplnění chybových zpráv...71 // Výhoda funkčního objektu...71 // 5.2 Výjimka AssertionFailedError...72 // 5.3 Metody pracující s jedním objektem...72 // Sada metod assertEquals...73 // Zvláštnosti typů double a float...73 // Sady metod assertFalse a assertírue...74 // Sada metod assertSame...74 // Sady metod assertNotEquals a assertNotSame...75 // Sady metod assertNull a assertNotNull...76 // 5.4 Metody pracující s poli a iterátory...76 // Sada metod assertArrayEquals...76 // Sada metod assertlterableEquals...78 // 5.5 Funkční interfejs Executable...78 // 5.6 Sada metod assertAll...79 // 5.7 Metody řešící vyhazování výjimek...81 // Funkční interfejs ThrowingSupplier<T>...81 // Sada metod assertDoesNotlhrow...82 // Sada metod assertThrows...82 // 5.8 Metody hlídající dobu zpracování akce...83 // 5.9 Metoda assertLinesMatch...84 // 5.10 Metody pro předčasné ukončení testu...85 // 6 Základní užitečné anotace...87 // 6.1 Životní cyklus testů...87 // 6.2 Testovací přípravek a organizační metody...88 // 6.3 Organizační metody v hierarchii dědění...90 // Analýza zprávy o průběhu testu...92 // 6.4 @DisplayName
- srozumitelnější pojmenování...95 // 6 5 Testlnfo - informace o probíhajícím testu...96 // 6 6 TestReporter - dodání informací do souhrnu...97 // 8 // JUnit 5 - Jednotkové testování no platformě JovQ // 6.7 Ukázka použití probraných rozšíření...97 // 6.8 Anotace @Tag a @Tags...101 // Opakovatelnost...?2 // 7 Deaktivace testů...103 // 7.1 Deaktivace testu...?? // 7.2 Podmíněné spuštění...IO5 // (toisabledOnDre, gEnabledOnDre...106 // (bisabledOnOs, gEnabledOnOs...10ß //  DisablelfEnvironmentvariable, (SEnablelfEnvironmentvariable...IO7 // gDisablelfSystemProperty, gEnablelfSystemProperty...IO7 //  Disablelf, gEnablelf...108 // Souhrnná zpráva...? // 7.3 Třída Assumptions - přerušení nekorektního testu...? // Metody assumeFalse(?) a assumeTrue(P)...?? // Metody assuminglhat(?)...II4 // 8 Zvláštní druhy testů...115 // 8.1 Opakované testy...115 // Interfejs Repetitionlnfo...116 // Použití opakovaného testu...116 // Úprava názvů instancí prostřednictvím anotace gRepeatedlest...117 // 8.2 Testy s parametry...121 // Základy použití parametrického testu...121 // Implicitní převody typů...123 // Zadání jednoho argumentu...124 // Anotace  ValueSource...124 // Anotace  EnumSource...125 // Anotace  MethodSource...127 // Zadávání více argumentů...129 // Anotace gCsvSource...131 // Názvy testů s parametry...133 // Anotace gCsvFileSource...134 // Interfejs Arguments a anotace (SMethodSource...135 // Přítomnost dalších
parametrů...136 // 9 Zvláštní druhy kontejnerů...139 // 9.1 Využití interfejsů...139 // 9.2 Vnitrní testovací třídy...142 // 9.3 Závěrečný vzorový příklad...143 // Metoda setCountToZero(Testlnfo)...144 // Metoda print(int, Testlnfo, boolean)...144 // Analýza závěrečné souhrnné zprávy...148 // Část III: Architektura a další pokročilá témata 151 // 10 Architektura frameworku JUnit...152 // 10.1 Základy architektury...152 // Specifikace požadavků na framework JUnit...152 // Základní oblasti funkcionality frameworku JUnit...153 // Základní moduly frameworku JUnit...154 // Projekty frameworku JUnit...155 // Rozvoj API...156 // 10.2 Koncepce spouštění testů...158 // Launcher...159 // TestEngine...161 // 10.3 Izolace testů...163 // Podrobjrý obsoh __--- // 11 Rozšíření frameworku JUnit... // 111 Úvod ? rozšíření... // Klíčové vlastnosti rozšířeni... // Základní principy při rozšiřování... // 11.2 Koncept rozšíření JU5... // Body rozšířeni... // Funkční interfejsy... // Pořadí zpracování bodů rozšíření... // Registrace bodu rozšíření... // Kontext rozšíření... // 11.3 Způsoby registrace rozšíření... // Deklarativní registrace rozšíření... // Programová registrace rozšíření... // Automatická registrace rozšíření... // Chování rozšíření... // 11.4 Ukázka vlastního rozšíření... // Implementace rozšíření StatExtention... // Implementace anotace gstat... // Implementace
testu StatTests... // 12 Pokročilé funkce... // 12.1 Zpracování vstupních parametrů testovací metody... // Implementace rozšíření HelloResolver a anotace @Hello... // Použití rozšíření HelloResolver a anotace @Hello... // Limity zpracování parametrů... // 12.2 Ošetřování výjimek... // Implementace rozšíření IllegalArgumentExceptionHandler.. // Použití rozšíření IllegalArgumentExceptionHandler... // 12.3 Testy s parametry (rozšířená témata)... // Předání jednoho argumentu pomocí anotace @ArgumentSource Implementace komponenty s interfejsem ArgumentProvider.. // Test s anotací (SArgumentSource... // Konverze vstupních hodnot pro testy s parametry... // Implicitní konverze... // Explicitní konverze... // Předání více argumentů... // Interfejs ArgumentsAccessor... // Interfejs ArgumentsAggregator... // Vytvořen vlastní anotace @CsvToDrink... // Limity testů s parametry... // 12.4 Filtrování testů (doplněk ? anotaci (SITag)... // Filtrování pomocí interfejsů Launcher... // Interfejs Launcher... // Příklad použití... // Filtrování testů nástrojem Maven... // 12.5 Dynamické testy... // Deterministicky generované testy... // Nedeterministicky generované testy... // Omezení dynamických testů... // 12.6 Testovací šablony... // Část IV: Nadstavby a rozšíření // Souhrnné poznámky ke čtvrté části... // Požadované znalosti... // Rozdělení rozšiřujících nástrojů do kategorií... // 9 // ..165
// ..165 ...165 ...166 ..167 ...167 ...168 ...169 ...169 ...170 ..170 ...170 ...172 ...175 ...176 ..176 ...176 ...179 ...179 // .181 ..181 ...182 ...183 ...183 ..184 ...184 ...185 ..185 ...186 ...186 ...186 ...187 ...187 ...188 ...189 ...189 ...189 ...190 ...191 ..191 ...192 ...192 ...192 // ...194 // ..195 ...196 ...197 ...199 .199 // 203 // .204 ...204 ...204 // 10 // JUnit 5 - Jednotkové testování na platformě JqVq // 13 Rozšířené testování s pomocí externích frameworků // 13.1 Tvorba potvrzení... // Framework AssertJ... // Konfigurace frameworku AssertJ pomocí nástroje Maven... // Základní použití... // Framework Hamcrest... // Konfigurace frameworku Hamcrest pomocí nástroje Maven Základní použití... // 13.2 Mockování... // Úvod do mockování... // Mock vs. stub... // Mock vs. spy... // Framework Mockito... // Konfigurace frameworku Mockito pomocí frameworku Maven // Základni použití... // Alternativní použití... // Další možnosti mockování... // Limity použití... // Framework Easy Mock... // Konfigurace frameworku EasyMock pomoci nástroje Maven.. // Základní použití... // Alternativní použiti ... // Další možnosti mockování... // Limity použití... // 13.3 Testování speciálních případů... // Privátní konstruktor... // Framework PowerMock... // Framework PowerMock... // Konfigurace frameworku PowerMock pomocí nástroje Maven // Testování statické metody... // Testování finální třídy... // 14 Pokrytí
kódu testy... // 14.1 Nástroje pro výpočet pokrytí kódu testy... // 14.2 Metody měření pokrytí kódu... // 14.3 Ukázky nedostatečného pokrytí kódu... // Ukázka 1 (kalkulátor)... // Implementace... // Tvorba UT... // Ukázka 2 (metoda pro výpočet bonity klienta)... // Implementace... // Tvorba UT... // 14.4 Testování pomocí mutací... // Měření pokrytí... // Nástroj PIT... // 15 Využití frameworku JL/n/f v projektech Spring... // 15.1 Framework Spring... // Úvod do frameworku Spring... // Spring framework... // Konfigurace testů ve frameworku Spring pomoci nástroje Maven... // Implementace HelloService... // Tvorba testu pro Spring Bean pomocí anotace @Spring3UnitConfig Tvorba Spring testu pomocí standardního rozšíření JU5... // 15.2 Framework Spring Boot... // Konfigurace frameworku Spring Boot pomocí nástroje Maven // Konfigurace aplikace... // Framework Spring Boot... // ...205 // ...205 // ...206 // ...?06 // ...207 // ...207 // ...208 // ...208 // ...208 // ...209 // ...210 // ...211 // ...212 // ...212 // ...212 // ...214 // ...214 // ...216 // ...216 // ...217 // ...218 // ...218 // ...219 // ...219 // ...220 // ...220 // ...220 // ...221 // ...223 // ...225 // ...225 // ...225 // ...226 // ...226 // ...226 // ...227 // ...228 // ...228 // ...228 // ...228 // ...229 // ...229 // ...230 // ...230 // ...230 // ...231 // ...231 // ...232 // ...232 // ...233 // ...234 // ...234 // ...234 // ...235 // 15.3 // Persistentní vrstva...
Implementace... // Tvorba testu... // Servisní vrstva... // Implementace... // Tvorba testu... // Prezentační vrstva... // Implementace... // Tvorba testu...:... // Generování dokumentace REST služeb... // Nástroj Spring REST Does... // Framework Swagger... // Konfigurace Spring REST Docs pomocí nástroje Maven... Rozšíření testů pro přípravu vstupních dat dokumentace... // Ukázka ... // Nástroj AsciiDoctor... // Konfigurace AsciiDoctor pomocí nástroje Maven... // Tvorba dokumentace... // Ukázka... // // «•••••••••••••••••••••••¦•••¦••••••••••¦••••«•••¦•a // 237 // 238 242 244 // 244 // 245 // 246 // 246 // 247 // 249 // 249 // 250 // 251 251 255 257 // 257 // 258 260 // 16 Nástroj Cucumber...261 // 16.1 Úvod do Cucumber...261 // 16.2 Konfigurace nástroje Cucumber pomocí nástroje Maven...261 // Nástroj Cucumber...262 // 16.3 Ukázky tvorby testů...263 // Ukázka č. 1 (jednoduchý kalkulátor)...263 // Implementace jednoduchého kalkulátoru...263 // Scénář chování kalkulátoru...264 // Test kalkulátoru...265 // Spuštění testu...265 // Ukázka č. 2 (rozšířený kalkulátor)...266 // Implementace rozšířeného kalkulátoru...266 // Scénář chování kalkulátoru...268 // Test kalkulátoru...269 // Spuštění testu...269 // Část V: Přílohy 271 // A Rozdíly oproti předchozím verzím...272 // A.1 Ještě jednou trocha historie...272
A.2 JUm’í4.í2- základní nástroje...273 // Datové typy probírané ve druhé části...273 // Pravidla pro klíčové metody...273 // Získání názvu aktuálního testu...273 // Třídy Assert a Assume...274 // A.3 JUnit 3.8.2- základní nástroje...275 // A.4 JUn/ř 4.Í2- pokročilé nástroje...276 // A.5 Architektura verze JUnit 4.12...276 // Rozšíření pomoci třídy Runner...276 // Spring framework...278 // Rozšíření prostřednictvím pravidel...278 // Čtení jména testovací metody...279 // ? Potřebné vybavení a programy pro třetí a čtvrtou část...281 // Použité informační zdroje...283 // Rejstřík...288

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC