Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Česko] : Grada, 2019
1 online zdroj (344 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-2719-1 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-2718-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2925-1 (print)
Publikace vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo ve vztahu k občanům, např. zveřejňování osobních údajů, pořádání akcí, využívání souhlasů se zpracováním osobních údajů atp..
001489143
Obsah // Seznam použitých pojmů ... 9 // Seznam zkratek...11 // Úvod ... 13 // 1. OBECNÁ ČÁST // 1 Základní pojmy používané v oblasti ochrany osobních údajů ... 19 // 2 Základní zásady Obecného nařízení (GDPR) a jejich odraz v povinnostech... 35 // 2.1 Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti... 35 // 2.2 Zásada účelového omezení ... 40 // 2.3 Zásada minimalizace údajů... 41 // 2.4 Zásada přesnosti ... 42 // 2.5 Zásada omezení uložení ... 43 // 2.6 Zásada integrity a důvěrnosti ... 45 // 2.7 Zásada odpovědnosti... 45 // 3 Práva subjektu údajů... 47 // 3.1 Právo na informace ... 48 // 3.2 Právo na přístup ? osobním údajům... 66 // 3.3 Právo na opravu a doplnění... 71 // 3.4 Právo na výmaz... 74 // 3.5 Právo na omezení zpracování ... 82 // 3.6 Právo na přenositelnost ... 84 // 3.7 Právo vznést námitku ... 91 // 3.8 Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně // na automatizovaném zpracování, včetně profilování ... 93 // 3.9 Právo podat stížnost u dozorového úřadu ... 99 // 3.10 Výkon práv... 100 // 4 Souhlas se zpracováním osobních údajů // 103 // 5 Záznamy o činnostech... 111 // 6 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů...115 // 7 Smlouva o zpracování osobních údajů... 123 // 8 Zabezpečení osobních údajů a jeho porušení... 133 // 8.1 Povinnost zabezpečit osobní údaje ... 133 // 8.2 Porušení zabezpečení osobních údajů... 139
8.3 Úloha zpracovatele... 147 // 9 Dozorový úřad ... 149 // 10 Jmenování povčřence pro ochranu osobních údajů ... 157 // 11 Sankce... 173 // II. ZVLÁŠTNÍ CAST // 1 Zveřejňování osobních údajů, mlčenlivost ... 187 // 1.1 Zveřejňování smluv podle zákona o registru smluv a ochrana osobních údajů ... 189 // 1.2 Ochrana osobních údajů při poskytování informací ... 196 // 1.3 Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů ... 216 // 1.4 Zveřejňování na úřední desce ... 226 // 1.5 Pořízení a zveřejnění záznamu zjednání zastupitelstva za účelem // informování veřejnosti ... 233 // 2 Zpracování osobních údajů zaměstnanců obce... 239 // 2.1 Zpracování osobních údajů před vznikem pracovního poměru ... 243 // 2.2 Zpracování osobních údajů v průběhu pracovního poměru... 254 // 2.3 Zpracování osobních údajů po skončení pracovního poměru... 261 // 2.4 Ochrana soukromí zaměstnanců na pracovišti... 263 // 3 Video a audio záznamy jako zpracování osobních údajů... 271 // 3.1 Pořizování zvukového a obrazového záznamu účastníkem řízení... 277 // 3.2 Pořizování zvukového a obrazového záznamu ze strany správního orgánu ... 281 // 3.3 Kamerový systém uvnitř úřadu ... 283 // 3.4 Možnost využití záznamu z kamerového systému ve správním řízení... 287 // 3.5 Městské dohlížecí kamerové systémy... 291 // 3.6 Provozování kamerových systémů v obecních bytových
domech... 302 // 4 Zákonný rámec zpracování osobních údajů obecní policií... 307 // 5 Zvláštní činnosti obce... 313 // 5.1 Kroniky obce... 313 // 5.2 Jubilea a gratulace občanům ... 319 // 5.3 Správní řízení ... 323 // 5.4 Poskytování osobních údajů při kontrole... 327 // 6 Měření rychlosti ... 329 // Závěr ... 333 // Seznam použité literatury a materiálů... 335

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC