Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Česko] : Grada, 2019
1 online zdroj (160 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-2633-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-2757-3 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-2028-4 (print)
Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash-flow při zpracovávání finanční analýzy. Využijte tyto metody ve své podnikatelské praxi..
001489150
Obsah // Úvod ... 7 // 1. Co je finanční analýza a k čemu slouží? ... 9 // 2. Zdroje informací pro finanční analýzu... 21 // 2.1 Rozvaha... 23 // 2.1.1 Aktiva - majetek firmy... 25 // 2.1.2 Pasiva - zdroje financování firmy... ... 27 // 2.1.3 Kapitálová struktura... 29 // 2.1.4 Možná úskalí při analýze rozvahy... 32 // 2.2 Výkaz zisku a ztráty... 32 // 2.3 Další sestavované účetní výkazy... 35 // 2.3.1 Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků... 35 // 2.3.2 Výkaz o změnách vlastního kapitálu... 38 // 2.3.3 Vzájemná provázanost a vypovídací schopnost základních účetních // výkazů... 40 // 3. Metody finanční analýzy ... 43 // 3.1 Metody elementární analýzy ... 44 // 3.2 Moderní metody finanční analýzy ... 51 // 3.3 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) ... 52 // 3.3.1 Shrnutí... 54 // 4. Analýza poměrovými ukazateli... 56 // 4.1 Ukazatele likvidity... 57 // 4.2 Ukazatele rentability... 60 // 4.3 Ukazatele zadluženosti ... 67 // 4.4 Ukazatele aktivity... 70 // 4.5 Ukazatele tržní hodnoty... 71 // 4.6 Ukazatele s využitím cash flow ... 72 // 4.7 Shrnutí poměrových ukazatelů... 75 // Shrnutí... 77 // 5. Souhrnné indexy hodnocení... 78 // 5.1 Pyramidové soustavy ukazatelů... 79 // 5.2 Soustavy účelově vybraných ukazatelů... 80 // 5.3 Bankrotní modely... 81 // 5.3.1 Altmanův model... 81 // 5.3.2 Model IN - Index důvěryhodnosti... 82 // 5.3.3 Tafflerův model... 84 // 5.3.4 Bonitní modely...
85 // 6. Plánování jako nezbytná součást finančního řízení... 92 // 6.1 Východiska finančního plánování... 95 // 6.2 Plánované cíle spojené s fungováním firmy... 97 // 6.2.1 Dlouhodobé finanční plánování... 100 // 6.2.2 Krátkodobé taktické plánování... 108 // 7. Praktický příklad komplexní finanční analýzy na úrovni podniku... 111 // 7.1 Analýza rozvahy... 112 // 7.1.1 Vertikální analýza rozvahy... 113 // 7.1.2 Horizontální analýza rozvahy... 118 // 7.2 Analýza výkazu zisku a ztráty a výkazu cash flow... 123 // 7.2.1 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty... 124 // 7.2.2 Horizontální analýza výkazu cash flow... 126 // 7.3 Poměrová analýza... 128 // 7.3.1 Ukazatele likvidity... 128 // 7.3.2 Ukazatele rentability... 129 // 7.3.3 Ukazatele zadluženosti... 132 // 7.3.4 Ukazatele aktivity... 134 // 7.4 Souhrnné indexy hodnocení ... 136 // 7.4.1 Soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy... 137 // 7.4.2 Index důvěryhodnosti IN... 138 // 7.4.3 Altmanův index... 139 // 7.4.4 Tafflerův model... 140 // 7.4.5 Kralickův Quiektest... 140 // 7.5 Ekonomický normál ... 141 // 7.6 Spider analýza... 142 // Shrnutí ... 143 // Přílohy ... 145 // Literatura ... 151

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC