Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
2. vydání
[Česko] : Grada, 2019
1 online zdroj (640 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-2702-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-2245-5 (print)
Každý účetní se často dostává do situace, kdy si má vzpomenout na přesné a správné vymezení nějakého účtu či konkrétní souvztažnosti pro účetní operaci. Právě pro překlenutí těchto stresových situací byl zpracován tento manuál účetního!.
001489186
Úvod 7 // 1. Účetní předpisy pro podnikatelské subjekty 9 // 1.1 Struktura účetních předpisů pro podnikatelské subjekty 9 // 1.1.1 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (ZoÚčt) 9 // 1.1.2 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví // ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška) 11 // 1.1.3 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ČÚS) // 1.2 Kde nalézt řešení v účetních předpisech pro podnikatele? . . // 1.3 Interpretace Národní účetní rady 24 // 2. Směrná účtová osnova a účtový rozvrh 26 // 2.1 Základní pojmy 26 // 2.2 Směrná účtová osnova (dle Vyhlášky) 26 // 2.3 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele 28 // 2.4 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele - podrozvahové účty 38 // 3. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty 41 // 3.1 Rozvaha v plném rozsahu - dle § 3a ödst. 1 Vyhlášky 43 // 3.2 Rozvaha ve zkráceném rozsahu I. - dle § 3a odst. 2 písm. a) Vyhlášky 47 // 3.3 Rozvaha ve zkráceném rozsahu II. - dle § 3a odst. 2 písm. b) Vyhlášky 49 // 3.4 Výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu - druhové členění 51 // 3.5 Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu — druhové členění 53 // 3.6 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - účelové členění 54 // 4. Příloha v účetní závěrce podnikatelů, výkaz o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu 55 // 4.1 Příloha v účetní závěrce podnikatelů 55 // 4.1.1 Základní informace (§ 39 Vyhlášky) 55 //
4.1.2 Další informace v příloze v účetní závěrce některých malých účetních jednotek a mikro účetních jednotek (§ 39a Vyhlášky) 56 // 4.1.3 Další informace v příloze v účetní závěrce velké účetní jednotky a střední // účetní jednotky (§ 39b Vyhlášky) 57 // 4.1.4 Doplňující informace v příloze v účetní závěrce velké účetní jednotky // (§ 39c Vyhlášky) 58 // 4.2 Výkaz o peněžních tocích 59 // 4.3 Přehled o změnách vlastního kapitálu 62 // 5. Účetní zásady, metody a kvalita informací 65 // 5.1 Zásady požadované ZoÚčt 65 // 5.2 Účetní metody 66 // 5.3 Kvalita informací 69 // 6. Syntetické účty dle účtových tříd 70 // Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 70 // Účtová třída 1 - Zásoby 170 // OO 4 // Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky 219 // Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy 259 // Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 375 // Účtová třída 5 - Náklady 435 // Účtová třída 6 - Výnosy 548 // Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty 588 // Podrozvahové účty 598 // 7. Podmínky pro povinnost auditu 636 // 8. Zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy 637 // Literatura 639

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC