Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2019
1 online zdroj (192 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-2821-1 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-2252-3 (print)
Jste statutárním orgánem SVJ, zabýváte se účetnictvím SVJ nebo se jen zajímáte o problematiku bytového spoluvlastnictví? Pak právě vám bude tato kniha neocenitelnou pomůckou – praktické účetní a daňové postupy, sestavování účetních závěrek, vyplňování daňových přiznání,vyúčtování záloh na správu domu i služby. Autor vychází ze své dlouholeté praxe..
001489204
Obsah // Použité zkratky...7 // 1. Společenství vlastníků - základní právní rámec...9 // 2. Založení společenství vlastníků... 15 // 3. Vznik společenství vlastníků... 17 // 4. Společenství vlastníků jako účetní jednotka...20 // 5. Náklady na plnění spojené s užíváním jednotek a zdroj jejich krytí ...23 // 5.1 Náklady na plnění spojené s užíváním jednotek ...23 // 5.2 Zdroj krytí nákladů na plnění spojené s užíváním jednotek...28 // 5.3 Vyúčtování a vypořádání zdroje krytí...30 // 5.4 Domovní kotelna ...32 // 6. Náklady na správu domu a pozemku a zdroje jejich krytí...35 // 6.1 Náklady na správu domu ...35 // 6.2 Příspěvky na správu domu a pozemku...37 // 6.2.1 Zálohové příspěvky na správu domu a pozemku...39 // 6.2.2 Nezálohové příspěvky na správu domu a pozemku...42 // 6.3 Ostatní zdroje krytí...44 // 6.3.1 Přijaté úhrady úroků z prodlení, smluvních pokut a ostatních sankcí ... 46 // 6.3.2 Úroky z vkladů...47 // 6.3.3 Pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných společenstvím // vlastníků týkající se společných částí ...48 // 6.3.4 Dotace ...49 // 6.4 Souhrnné příklady ...53 // 7. Úvěry...61 // 8. Majetek společenství...63 // 8.1 Dlouhodobý majetek ...63 // 8.2 Krátkodobý majetek...65 // 9. Dluhy vlastníků ...66 // 9.1 Dopady na účetnictví společenství vlastníků...66 // 9.2 Přechod dluhů při převodu jednotky ...69 // 10. Příjmy vlastníků...71
// 11. Uzávěrkové účetní operace a sestavení účetní závěrky ...74 // 11.1 Uzávěrkové účetní operace...74 // 11.2 Inventarizace...74 // 11.3 Účetní závěrka ...76 // 12. Daň z příjmů právnických osob...79 // 13. Daň z přidané hodnoty ...90 // 14. Odměny orgánů společenství ...92 // 14.1 Statutární orgán - základní právní rámec...92 // 14.2 Orgány fakultativní povahy - základní právní rámec ...93 // 14.3 Odměňování funkcionářů - základní právní rámec...93 // 14.4 Odvody z odměn funkcionářů ...94 // 14.5 Ostatní formy „odměňování“ funkcionářů - fyzických osob...96 // 14.5.1 Fakturace funkcionářů...96 // 14.5.2 Odměna funkcionáře je realizována formou nižších příspěvků // do „fondu oprav“...97 // 14.5.3 Paušalizace výdajů...98 // Přílohy...103 // Návrh vzorového účtového rozvrhu společenství vlastníků... 103 // Zákon č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník... 107 // Nařízení vlády č. 366/2013 Sb... 119 // Zákoně. 67/2013 Sb... 126 // yyhláška č. 504/2002 Sb... 132 // České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle // vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ... 173 // Přehled použité literatury ...188

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC