Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2009
1 online zdroj (136 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6512-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2655-7 (print)
Chcete si zlepšit a procvičit svou němčinu? Učili jste se německy a máte pocit, že už zapomínáte? Zkuste si udělat pár cvičení a uvidíte sami, jak na tom jste. Ověříte si své znalosti, upevníte a rozšíříte si svou slovní zásobu, zopakujete předložky, slovesa a potvrdíte si porozumění textu. V knize je 100 hravých cvičení a testů na německou slovní zásobu, cvičení, doplňovačky, křížovky, osmisměrky a slovní zásoba na různá témata. Na konci knihy najdete řešení všech cvičení. Kniha je vhodná pro studenty i samouky..
001489210
TEST 1 Křížovka. Najděte názvy 25 zvířat -- TEST 2 Doplňte -- TEST 3 Najděte sloveso s opačným významem -- TEST4 Která slovní spojení z levého a pravého sloupce se k sobě hodí? -- Tvořte přísloví nebo rčení -- TEST 5 Doplňte vhodné chybějící slovo -- TEST 6 Je to pravda? -- TEST 7 Doplňte -- TES 8 Doplňte názvy oblečení -- TEST 9 Doplňte chybějící písmena v textu -- TEST 10 Které slovo nepatří do řady? -- TEST 11 Doplňte -- TEST 12 Která slova se ukrývají v tabulkách? -- TEST 13 Doplňte větu slovesem, které se do ní významově hodí -- TEST 14 Doplňte -- TEST 15 Očíslujte věty podle logického pořadí -- TEST 16 Která slova (případně skupiny slov) se do vět nehodí? -- Nahraďte je vhodným slovem z tabulky -- TEST 17 Doplňte slova související se stravováním v restauraci -- TEST 18 Doplňte -- TEST 19 Kterým tázacím zájmenem začíná otázka? -- TEST 20 Doplňte slova týkající se počasí -- TEST 21 Doplňte -- TEST 22 Doplňte přídavná jména s opačným významem -- TESTU Doplňte informace z rodokmenu -- TEST 24 Najděte 25 slov souvisejících s bydlením -- TEST 25 Doplňte ve větách chybějící spojku -- TEST 26 Najděte v každé větě jednu chybu a opravte ji -- TEST 27 Doplňte -- TEST 28 Doplňte do věty správnou předložku -- TEST 29 Doplňte sloveso v perfektu -- TEST 30 Najděte v rámečku slovo, které se hodí k popisu -- TEST 31 Z uvedených přídavných jmen a sloves odvoďte
podstatná jména -- TEST 32 Jeto pravda? -- TEST 33 Sestavte ze slovíček věty se správným slovosledem -- TEST 34 Najděte 24 názvů částí lidského těla -- TEST 35 Doplňte vhodné chybějící slovo -- TEST 36 Doplňte -- TEST 37 Najděte v každé větě jednu chybu a opravte ji -- TEST 38 Doplňte logicky odpovídající výraz -- TEST 39 Doplňte správný tvar slova v množném čísle -- TEST 40 Doplňte -- TEST 41 Vyberte správnou odpověď -- TEST 42 Očíslujte věty podle logického pořadí -- TEST 43 Najděte logické dvojice slov -- TEST 44 Doplňte správné sloveso -- TEST 45 Doplňte do křížovky slova související s počítači -- TEST 46 Které z osobních zájmen DU, IHR, SIE použijete, když -- TEST 47 Použijte správnou předložku -- TEST 48 Které slovo nepatří do řady? -- TEST 49 Doplňte -- TEST SO Najděte v osmisměrce 24 sportovních aktivit a disciplin -- TEST 51 Najděte společné pojmenování pro skupinu slov -- TEST 52 Vyberte správnou odpověď -- TEST 53 Doplňte -- TEST 54 Doplňte do křížovky správný tvar slovesa -- TEST 55 Doplňte správnou předložku -- TEST 56 Doplňte správnou koncovku -- TEST 57 Zvolte správnou odpověď -- TEST 58 Přepište čísla na číslovky a naopak -- TEST 59 Doplňte do osmisměrky německá slova z oblasti dopravy -- TEST 60 Vytvořte ze slov ucelené věty -- TEST 61 Doplňte -- TEST 62 Znáte německé zkratky? -- TEST 63 Doplňte do rčení správnou barvu -- TEST 64 Doplňte
-- TEST 65 Vytvořte ze sloves podstatná jména podle kontextu věty -- TEST 66 Doplňte do osmisměrky názvy 30 objektů, které najdete ve městě -- TEST 67 Najděte logické dvojice slov -- TEST 68 Abyste pochopili vtip, přepište text s oddělenými výrazy a s interpunkcí -- TEST 69 Doplňte správný tvar slova v množném čísle -- TEST 70 Najděte společné pojmenování pro skupinu slov -- TEST 71 Vytvořte složená slova -- TEST 72 Najděte logické dvojice slov -- TEST 73 Doplňte správnou spojku -- TEST 74 Najděte v osmisměrce 10 dobrých a 10 špatných lidských vlastností -- a roztřiďte je -- TEST 75 Doplňte -- TEST 76 Doplňte -- TEST 77 Vyberte správnou odpověď -- TEST 78 Doplňte tabulku správným tvarem slovesa -- TEST 79 Je to pravda? -- TEST 80 Najděte druhou část věty -- TEST 81 Doplňte 21 názvů ovoce a zeleniny -- TEST 82 Doplňte -- TEST 83 Osmisměrka. Najděte 25 povolání -- TEST 84 Očíslujte věty podle logického pořadí -- TEST 85 Uhodnete hádanku? -- TEST 86 Doplňte logicky odpovídající výraz -- TEST 87 Určete, která posloupnost je správná -- TEST 88 Doplňte -- TEST 89 Která odpověď je správná? -- TEST 90 Najděte vodorovně nebo svisle 27 zemí světa -- TEST 91 Která slovní spojení z levého a pravého sloupce se k sobě hodí? -- Tvořte přísloví nebo rčení -- TEST 92 Doplňte -- TEST 93 Doplňte vhodné chybějící slovo -- TEST 94 Určete správný rod a koncovku -- TEST 95 Vytvořte věty
-- TEST 96 Uspořádejte věty podle logického pořadí -- TEST 97 Doplňte -- TEST 98 Najděte slova opačného významu -- TEST 99 Doplňte správnou předložku -- TEST 100 Najděte správnou odpověď

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC