Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2012
1 online zdroj (532 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8181-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3886-4 (print)
němčina
Tento slovník je aktuální, komplexní a výkonný nástroj k učení německých slovíček. Je koncipován tak, aby vyhovoval jak mladým, tak i dospělým studentům na základní, středně pokročilé a pokročilé úrovni, všem, kdo si chtějí osvěžit a doplnit své znalosti německé slovní zásoby. 15000 slovíček, která v tomto slovníku najdete, jsou dobrou základnou, na které můžete své znalosti němčiny stavět. Je v ní kompletní zásoba pro úspěšné složení Certificate of German. Základní slovíčka jsou vytišněna silně a upřesňují je doplňková slovíčka, technické a speciální termíny. Obsah doplňují tabulky z frázemi, krátkými dialogy, idiomy a zajímavostmi němčiny. V úvodu knihy najdete informace a tipy na správnou práci s touto knihou a text uzavírá rozsáhlý slovníček. Kniha je ideální pro samouky i jako doplněk studia. Slovní zásoba pro Goethe-Zertifikat B1 (Zertifikat Deutsch)..
001489211
Inhalt // Obsah // Vorwort Uvod // Benutzerhinweise/ Poznámky pro uživatele/ // Zeichenerklärung Vysvětlivky ? symbolům // Lerntipps Tipy, jak se učit // 1. Kontakte/Kommunikation/ Gesprächsmittel Kontakty/komunikace/výrazové prostředky při vedení rozhovoru // 1.1 Soziale Kontakte Sociální kontakty // 1.2 Informationsaustausch Výměna informací // 1.3 Meinungen Mínění // 1.4 Vorschläge/Bitten Návrhy/prosby // 1.5 Reaktionen Reakce // 2. Der Mensch Člověk // 2.1 Angaben zur Person Osobní údaje // 2.2 Körperteile und Organe Části těla a orgány // 2.3 Äußere Erscheinung Vnější vzhled // 2.4 Kindheit und Jugend Dětství a mládí // 2.5 Erwachsenenalter Dospělost // 2.6 Persönlichkeit und Verhalten Osobnost a chování // 2.7 Sinne und Sinneseindrücke Smysly a smyslové vjemy // 2.8 Gefühle und Einstellungen Pocity a postoje // 2.9 Ethik und Moral Etika a morálka // 2.10 Persönliche Beziehungen Mezilidské vztahy // 2.11 Sexualität Sexualita // 2.12 Leben und Tod Život a smrt // 3. Die Familie Rodina // 3.1 Verwandtschaft Příbuzenstvo // 3.2 Partnerschaft Partnerství // 3.3 Kinder Děti // 4. Dinge des Alltags Záležitosti všedního dne // 4.1 Essen Jídlo // 4.2 Trinken Nápoje // 4.3 Rauchen Kouření // 4.4 Körperpflege Péče o tělo // 4.5 Kleidung Oblečení // 8 // 10 // 12 // 15 // 16 // 22 // 24 // 26 // 28 // 31 // 32 // 33 // 36 // 39 // 42 // 43 // 47 // 51 // 56 // 59 // 64 // 65 // 67 // 68 // 69 // 73 // 77 // 78
85 // 88 // 89 // 91 // Obsah // 3 // 4.6 Einkäufen Nakupování 95 // 5. Zu Hause Doma 99 // 5.1 Wohnen Bydlení 100 // 5.2 Einrichtung Zařízení 105 // 5.3 Hausarbeit Domácí práce 108 // 5.4 Kochen Vaření 110 // 6. Feste und Freizeit Svátky a volný čas 115 // 6.1 Feiertage/Urlaub Svátky/dovolená 116 // 6.2 Private und öffentliche Feierlichkeiten Osobní a veřejné svátky 117 // 6.3 Gesellschaftlicher Umgang Společenský život 121 // 6.4 Auswärts essen und trinken Jídlo a pití mimo domov 124 // 6.5 Unterhaltsames/Leichte Unterhaltung Zábava 131 // 6.6 Reiseplanung und Reise Plánování cesty a cestování 132 // 6.7 Reiseunterkunft Ubytování na cestách 136 // 6.8 Hobbys Koníčky 138 // 6.9 Sport Sport 140 // 7. Gesundheit und Krankheit Zdraví a nemoc 147 // 7.1 Krankheiten und gesundheitliche Probleme Nemoci a zdravotní problémy 148 // 7.2 Verletzungen und Unfälle Zranění a úrazy 151 // 7.3 Behinderungen Zdravotní postižení 154 // 7.4 Beim Arzt U lékaře 155 // 7.5 Beim Zahnarzt U zubaře 160 // 7.6 Im Krankenhaus V nemocnici 162 // 7.7 Gesunde Lebensweise Zdravá životospráva 165 // 8. Staat und staatliche Institutionen Stát a státní instituce 169 // 8.1 Staat Stát 170 // 8.2 Demokratie Demokracie 172 // 8.3 Regierung Vláda 174 // 8.4 Parteien und Wahlen Politické strany a volby 177 // 8.5 Internationale Beziehungen Mezinárodní vztahy 180 // 8.6 Wirtschaft Hospodářství 183 // 8.7 Steuern Daně 189 // 8.8 Sozialstaat Sociální
stát 192 // 8.9 Recht und Gesetz Právo a zákon 193 // 8.10 Polizei und Ordnung Policie 199 // 4 // Inhalt // 8.11 Militär // 9. Politische und soziale Fragen // 9.1 Politische Probleme // 9.2 Arbeitsmarkt/Beschäftigung // 9.3 Multikulturelles Zusammenleben // 9.4 Mann und Frau // 9.5 Soziale Sicherheit // 9.6 Armut // 9.7 Alkohol und Drogen // 9.8 Kriminalität // 10. Bildung // 10.1 Bildungseinrichtungen // 10.2 Fächer und Fertigkeiten // 10.3 Abschlüsse und Qualifikationen // 10.4 Lehren und Lernen // 10.5 Im Unterricht // 11. Kulturelles Leben // 11.1 Bildende Kunst // 11.2 Architektur // 11.3 Fotografie // 11.4 Musik und Tanz // 11.5 Theater und Film // 11.6 Literatur // 11.7 Philosophie // 11.8 Religion // 12. Wissen und Wissenschaften // 12.1 Wissen // 12.2 Forschung // 12.3 Mathematik // 12.4 Physik // 12.5 Chemie und Biochemie // 12.6 Biologie // 12.7 Medizin // 12.8 Psychologie // 12.9 Soziologie // 12.10 Geschichte // 12.11 Geologie // Armáda 201 // Politické a sociálni otázky 205 // Politické problémy 206 // Pracovní trh/zaméstnání 207 // Multikulturní soužití 211 // Muž a žena 213 // Sociální jistoty 214 // Chudoba • 217 // Alkohol a drogy 218 // Kriminalita 220 // Vzdělávání 225 // Vzdělávací zařízení 226 // Vyučovací předměty a dovednosti 229 Ukončení studia a kvalifikace 230 // Vyučování a učení 233 // Ve třídě při vyučování 235 // Kulturní život 237 // Výtvarné umění 238 // Architektura 243 // Fotografie
245 // Hudba a tanec 248 // Divadlo a film 252 // Literatura 4 257 // Filozofie 261 // Náboženství 263 // Vědomosti a vědy 269 // Vědomosti 270 // Výzkum 273 // Matematika 276 // Fyzika 280 // Chemie a biochemie 283 // Biologie 285 // Medicína 289 // Psychologie 293 // Sociologie 295 // Historie/dějiny 297 // Geologie 298 // Obsah // 5 // 13. Welt der Technik Svět techniky 303 // 13.1 Technik Technika 304 // 13.2 Produktion Výroba 305 // 13.3 Elektrizität Elektřina 307 // 13.4 In der Werkstatt V dílné 309 // 14. Verkehr Doprava 313 // 14.1 Straßenverkehr und Kraftfahrzeuge Silniční doprava a motorová vozidla 314 // 14.2 Mit der Bahn unterwegs Cestování po železnici 320 // 14.3 Öffentliche Verkehrsmittel Veřejná doprava 323 // 14.4 Mit dem Flugzeug unterwegs Cestování letadlem 325 // 14.5 Mit dem Schiff unterwegs Cestování lodí 327 // 15. Zeit, Raum, Menge Čas, prostor, množství 331 // 15.1 Zeit Čas 332 // 15.2 Raum Prostor 337 // 15.3 Menge Množství 339 // 16. Stadt und Land Město a venkov 343 // 16.1 In der Stadt Ve městě 344 // 16.2 Auf dem Land Na vesnici 345 // 16.3 Landwirtschaft Zemědělství 347 // 16.4 Tiere - , Zvířata 349 // 16.5 Pflanzen • • Rostliny 354 // 17. Erde und Weltraum Země a vesmír 359 // 17.1 Kontinente, Meere, Seen und Flüsse Světadíly, moře, jezera a řeky 360 // 17.2 Wetter und Klima Počasí a klima 361 // 17.3 Naturkatastrophen Přírodní katastrofy 364 // 17.4 Umweltschutz Ochrana životního prostředí
366 // 17.5 Astronomie und Raumfahrt Astronomie a cesty do vesmíru 367 // 18. Information und Kommunikation Informace a komunikace 371 // 18.1 Informationsquellen Zdroje informací 372 // 18.2 Buchhandel und Verlagswesen Knihkupectví a nakladatelství 374 // 18.3 Die Presse Tisk 379 // 18.4 Rundfunk und Fernsehen Rozhlas a televize 382 // 18.5 Telefon/Fax Telefon/fax 384 // 18.6 Computer/Internet/E-Mail Počítače/internet/e-mail 389 // 6 // Inhalt // 18.7 Briefe und Post Dopisy a pošta 393 // 18.8 Korrespondenz Korespondence 396 // 19. Wirtschaft und Geschäftsleben Ve světě obchodu 401 // 19.1 Unternehmen und ihre Organisation Podniky a jejich organizace 402 // 19.2 Marketing Marketing 405 // 19.3 Vertrieb - Odbyt 408 // 19.4 Finanzen und Bankverkehr Finance a bankovnictví 410 // 19.5 Berufe Povolání 414 // 20. Im Büro V kanceláři 419 // 20.1 Am Arbeitsplatz Na pracovišti 420 // 20.2 Kommunikation am Arbeitsplatz Komunikace na pracovišti 426 // Český rejstřík 431 // Německý rejstřík 491 // Obsah // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC