Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2019
1 online zdroj (344 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-2649-1 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-2648-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-0787-2 (print)
Již druhé vydání je zcela aktualizováno a doplněno novými případovými studiemi a novou barevnou obrazovou přílohou. Publikace se věnuje nejen reklamě, podpoře prodeje, přímému marketingu, on-line marketingu, public relations, sponzoringu, veletrhům, výstavám a osobnímu prodeji, ale i marketingové komunikaci mezi firmami..
001489228
OBSAH I 5 // Obsah // O autorech...9 // Předmluva vedoucí kolektivu autorů ...13 // 1. Východiska marketingové komunikace... 17 // 1.1 Marketing a komunikace... 18 // 1.2 Teoretická východiska marketingové komunikace...20 // 1.2.1 Teorie komunikace...20 // 1.2.2 Komunikační proces...23 // 1.2.3 Psychologie a marketingová komunikace...28 // 1.2.4 Přesvědčivá komunikace ...30 // 1.3 Shrnutí...37 // 1.4 Případová studie: Analýza YouTube kanálů optikou // learn-feel-do ...38 // 1.5 Otázky a náměty ? diskusi, klíčová slova, rozšiřující // literatura...39 // 2. Cíle, strategie a plánování marketingové komunikace ...41 // 2.1 Cíle marketingové komunikace...42 // 2.2 Komunikační mix...45 // 2.2.1 Optimalizace komunikačního mixu...49 // 2.3 Integrovaná marketingová komunikace...53 // 2.4 Volba základní komunikační strategie, plánování...55 // 2.5 Rozpočet komunikační strategie a účinnost...58 // 2.6 Důvěryhodnost a etické otázky komunikace ...61 // 2.7 Shrnutí...65 // 2.8 Případová studie: Tematické týdny Lidlu...’66 // 2.9 Otázky a náměty ? diskusi, klíčová slova, rozšiřující // literatura...68 // 3. Komunikační mix...71 // 3.1 Reklama ...74 // 3.1.1 Druhy reklamy...75 // 3.1.2 Výbčr médií...80 // 3.1.3 Účinnost médií...88 // 3.1.4 Změny mediálního chování spotřebitelů...91 // 6 I MODERNI MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE // 3.1.5 Harmonogram a organizace reklamy...91 // 3.1.6 Reklamní tvorba...93
3.1.7 Účinnost reklamy... 94 // 3.2 Podpora prodeje ... 98 // 3.2.1 Nástroje podpory prodeje... 99 // 3.2.2 Účinnost podpory prodeje... 104 // 3.3 Přímý marketing... 103 // 3.3.1 Nástroje přímého marketingu... 106 // 3.3.2 Databáze v přímém marketingu... 113 // 3.3.3 Účinnost přímého marketingu... 114 // 3.3.4 Etický rozměr přímého marketingu... 114 // 3.4 Public relations... 115 // 3.4.1 Vztah public relations a reklamy... 117 // 3.4.2 Cílové skupiny PR... 119 // 3.4.3 Externí a interní public relations... 121 // 3.4.4 Vztahy s médii... 125 // 3.4.5 Tiskoví mluvčí... 126 // 3.4.6 Výroční zpráva... 127 // 3.4.7 Eventy... 128 // 3.4.8 Public affairs ... 130 // 3.4.9 Krizová komunikace... 132 // 3.4.10 Účinnost public relations... 135 // 3.5 Osobní prodej ... 136 // 3.5.1 Prodejní aktivity... 139 // 3.5.2 Schopnosti obchodníka... 140 // 3.6 Sponzoring... 141 // 3.7 Veletrhy a výstavy ... 145 // 3.7.1 Cíle účasti a kritéria výběru... 148 // 3.7.2 Příprava a realizace účasti... 151 // 3.7.3 Účinnost veletrhů a výstav... 154 // 3.8 Shrnutí... 155 // 3.9 Případová studie: Kofola... 158 // 3.10 Otázky a náměty ? diskusi, klíčová slova, rozšiřující // literatura... 164 // 4. Marketingová komunikace na internetu... 169 // 4.1 Online reklama... 171 // 4.1.1 Display reklama... 173 // 4.1.2 Intextová reklama ... 177 // OBSAH I 7 // 4.1.3 Reklama ve vyhledávačích... 177 // 4.1.4 Reklama na sociálních sítích ...
181 // 4.2 Online public relations... 182 // 4.2.1 Search engine optimization (SEO) ... 183 // 4.2.2 Webovéstránky... 183 // 4.2.3 Tiskové zprávy... 187 // 4.2.4 Případové studie, e-booky, podcasty, sdílení // audiovizuálního obsahu ... 187 // 4.2.5 Budování uživatelských komunit... 188 // 4.3 Online přímý marketing... 190 // 4.3.1 Webové stránky, katalogy... 191 // 4.3.2 Sociální sítě a přímý marketing... 192 // 4.3.3 Direct mail... 193 // 4.3.4 Newsletter... 193 // 4.3.5 Mobilní aplikace... 195 // 4.4 Online osobní prodej... 196 // 4.4.1 Messaging, live chat... 197 // 4.4.2 Online eventy, webináře ... 198 // 4.5 Online podpora prodeje ... 198 // 4.5.1 Affiliate marketing... 199 // 4.5.2 Zbozové vyhledávače, slevovéportály, kolektivní // nakupování ... 200 // 4.5.3 Vzorky, kupony a věrnostní programy... 202 // 4.5.4 Advergaming a soutěže... 202 // 4.6 Případová studie: Digitální marketing IKEA... 203 // 4.7 Otázky a náměty ? diskusi, klíčová slova, rozšiřující // literatura... 206 // 5. Marketingová komunikace na trzích B2B... 209 // 5.1 Specifika trhu B2B... 211 // 5.2 Reklama ... 219 // 5.3 Podpora prodeje ... 222 // 5.4 Public relations... 223 // 5.4.1 Krizová komunikace... 225 // 5.5 Výstavy a veletrhy ... 226 // 5.6 Přímý marketing... 228 // 5.7 Osobní prodej ... 230 // 5.8 Rozpočet... 233 // 5.9 Shrnutí... 234 // 8 I MODERNI MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE // 5.10 Případová studie: T-Mobile... 236 // 5.11 Otázky
a náměty ? diskusi, klíčová slova, rozšiřující // literatura... 237 // 6. Mezinárodní marketingová komunikace... 239 // 6.1 Mezinárodní marketingový komunikační proces... 240 // 6.2 Volba mezinárodní marketingové komunikační strategie . . . 248 // 6.3 Přímý vstup na zahraniční trh... 252 // 6.4 Delegace bez investic... 255 // 6.5 Obchodní mezičlánky... 257 // 6.6 Obchodní mise a mezinárodní veletrhy... 260 // 6.7 Shrnutí... 261 // 6.8 Případová studie: Analýza komunikačních nástrojů na // základě kulturních rozdílů ... 263 // 6.9 Otázky a náměty ? diskusi, klíčová slova, rozšiřující // literatura... 263 // 7. Trendy v marketingové komunikaci... 267 // 7.1 Nové výzvy marketingové komunikace... 269 // 7.1.1 Personalizace... 269 // 7.1.2 Automatizace... 273 // 7.1.3 Eventizace... 278 // 7.2 Nové směry v marketingové komunikaci... 280 // 7.2.1 Content marketing... 281 // 7.2.2 Senzorický marketing... 284 // 7.2.3 Value-based marketing... 285 // 7.3 Posun v organizaci a řízení marketingové komunikace ... 287 // 7.4 Důraz na vyhodnocování efektivnosti... 290 // 7.5 Shrnutí... 291 // 7.6 Případová studie: The New York Times... 292 // 7.7 Otázky a náměty ? diskusi, klíčová slova, rozšiřující // literatura... 294 // 8. Marketingová komunikace společnosti ŠKODA AUTO v Indii . . 297 // 8.1’ ŠKODA AUTO v Indii... 298 // 8.2 Integrovaná marketingová komunikace Škody Octavia ... 300 // Slovník směrů
marketingové komunikace... 307 // Literatura... 311 // Rejstřík... 320

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC