Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Masarykova univerzita 2011
1 online zdroj (159 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-7664-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-5662-6 (print)
Publikace se zabývá problematikou kojeneckého pláče. Cílem studie bylo zjistit, zda je vnímání kojeneckého pláče ovlivněno psychologickými charakteristikami matky. Data od 310 žen byla získána během jejich těhotenství a po narození dítěte. Informace o charakteristikách matek byly získány ze sebeposuzovacích dotazníků během prvního sběru dat (ve třetím trimestru těhotenství). Data o kojeneckém pláči byla získána během druhého sběru dat (mezi 4. a 8. týdnem po porodu). Do druhé vlny sběru dat byla zařazena i původní metoda Videodotazník kojeneckého pláče. Vztahy mezi charakteristikami matek a jejich vnímáním kojeneckého pláče a emocionální odezvou na kojenecký pláč byly signifikantní..
001489234
Obsah // ÚVOD... 13 // 1. VÝZKUMNÝ DESIGN A POPIS VÝZKUMNÉHO SOUBORU...15 // 2. KOJENECKÝ PLÁČ...17 // 2.1. Obecné charakteristiky kojeneckého pláče...17 // 2.2. Popisovaná plačtivost - analýza dat...21 // 2.3. Popisovaná plačtivost - diskuze výsledků...26 // 3. SYNDROM EXCESIVNÍHO PLÁČE...29 // 3.1. Definice excesivního pláče...29 // 3.2. Diagnostika...30 // 3.3. Prevalence...31 // 3.4. Excesivní pláč - analýza dat...33 // 3.5. Excesivní pláč - diskuze výsledků...35 // 3.6. Etiologie...36 // 3.6.1. Alergické reakce - gastrointestinální potíže...36 // 3.6.2. Reakce na bolest...37 // 3.6.3. Nevyzrálost autonomního nervového systému...37 // 3.6.4. Fyziologické příčiny...38 // 3.6.5. Potíže s adaptací... // 3.6.6. Rizika na straně rodičů a psychosociální faktory // 3.7. Prognóza syndromu excesivního pláče...41 // 3.7.1. Téžko zvládnutelný temperament...44 // 3.8. Psychosociální souvislosti syndromu excesivního pláče...46 // 3.8.1. Situační kontext excesivního pláče...46 // 3.8.2. Rodiny kojenců se syndromem excesivního pláče...48 // 3.8.3. Péče o kojence se syndromem excesivního pláče...50 // 3.9. Terapie syndromu excesivního pláče...53 // 4. PSYCHOSOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI KOJENECKÉHO PLÁČE...59 // 4.1. Interakce s dítětem...59 // 4.2. Očekávání od dítěte a rodičovské role...64 // 4.3. Percepce pláče...66 // 4.4. Usuzování na příčinu pláče...69 // 4.5. Vnímané rozdíly v projevech
kojenců v závislosti na pohlaví..70 // 4.6. Pocity z kojeneckého pláče a reakce na kojenecký pláč...71 // 4.7. Videodotazník kojeneckého pláče - představení metody...73 // 4.7.1. Charakteristiky kojeneckého pláče - faktorová struktura.74 // 4.7.2. Pocity z kojeneckého pláče - faktorová struktura...76 // e ? // 4.7.3. Videodotazník kojeneckého pláče - shluková analýza...77 // 4.7.4. Souvislost jednotlivých shluků Videodotazníku kojeneckého // pláče s popisovanou plačtivostí - analýza dat...81 // 4.7.5. Videodotazník kojeneckého pláče - shrnutí výsledků...83 // 5. OSOBNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY MATEK A JEJICH VLIV NA INTERAKCI MATKA - DÍTĚ...85 // 5.1. Úzkostnost...85 // 5.1.1. Rysová úzkostnost (STAI-T)...86 // 5.1.2. Souvislost rysové úzkostnosti matky // s popisovanou plačtivostí kojence...87 // 5.1.3. Souvislost rysové úzkostnosti matky // s percepcí kojeneckého pláče...88 // 5.1.4. Rysová úzkostnost (STA1-T) - shrnutí výsledků...89 // 5.2. Depresivita...90 // 5.2.1. Depresivita matky (BDI-II)...93 // 5.2.2. Souvislost depresivity matky // s popisovanou plačtivostí kojence...94 // 5.2.3. Souvislost depresivity matky s percepcí kojeneckého pláče_95 // 5.2.4. Depresivita matky (BDI-II) - shrnutí výsledků...96 // 5.3. Výchovné postoje...97 // 5.3.1. Výchovné postoje (IRA)...97 // 5.3.2. Souvislost výchovných postojů matky // s popisovanou plačtivostí kojence...98 // 5.3.3. Souvislost výchovných postojů
matky // s percepcí kojeneckého pláče...99 // 5.3.4. Výchovné postoje (IRA) - shrnutí výsledků...101 // 5.4. Mateřské sebehodnocení a pocit vlastní materské účinnosti... 101 // 5.4.1. Mateřské sebehodnocení v těhotenství (MSRI-s)... 105 // 5.4.2. Souvislost mateřského sebehodnocení v těhotenství // s popisovanou plačtivostí kojence...•...106 // 5.4.3. Souvislost mateřského sebehodnocení v těhotenství // s percepcí kojeneckého pláče...107 // 5.4.4. Mateřské sebehodnocení v těhotenství (MSRI-s) - // shrnutí výsledků...109 // 5.4.5. Mateřské sebehodnocení po porodu (MSRI-s)...110 // 5.4.6. Souvislost mateřského sebehodnocení po porodu // s popisovanou plačtivostí kojence... 110 // 5.4.7. Souvislost mateřského sebehodnocení po porodu // s percepcí kojeneckého pláče...111 // 5.4.8. Mateřské sebehodnocení po porodu (MSRI-s) - // shrnutí výsledků...113 // 6. SHLUKY VIDEODOTAZNÍKU KOJENECKÉHO PLÁČE - // REGRESNÍ ANALÝZA...115 // 7. POPISOVANÁ PLAČTIVOST KOJENCE - SHLUKOVÁ ANALÝZA ..117 // 7.1. Rozdíly mezi shluky popisované plačtivosti // v mateřských charakteristikách. .?...119 // 7.2. Rozdíly mezi shluky popisované plačtivosti // v percepci kojeneckého pláče...120 // 8. SHRNUTÍ VÝZNAMNÝCH ZJIŠTĚNÍ A DISKUZE...123 // 9. LIMITY STUDIE...131 // LITERATURA...133 // SOUHRN... 145 // SUMMARY... 147 // JMENNÝ REJSTŘÍK...149

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC