Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Masarykova univerzita 2011
1 online zdroj (180 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-8167-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-5506-3 (print)
Tato monografie si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou tvorby hodnoty s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií v rámci vazeb se zákazníky a dodavateli. První kapitola seznámí čtenáře s různým pojetím hodnoty, kategoriemi a dimenzemi hodnoty a s vymezením tohoto pojmu pro problematiku tvorby hodnoty v podnikových sítích a řetězcích včetně přístupů k měření hodnoty. V druhé kapitole jsou rozvedeny stěžejní teoretické přístupy řízení tvorby hodnoty v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Třetí kapitola je věnována sumarizaci vybraných dosavadních poznatků o informačních a komunikačních technologiích v řízení podniků a poslední kapitola se zabývá možnostmi, ale i překážkami v procesu tvorby hodnoty v e-business a prezentovány jsou také i příklady hodnocení a měření využitelné v rámci e-business..
001489252
OBSAH // ÚVOD...5 // 1 HODNOTA...15 // 1.1 Hodnota pro zákazníka...19 // 1.2 Kategorie a dimenze hodnoty pro zákazníka...23 // 1.2.1 Hodnota a tešení problému...:...26 // 1.2.2 Hodnota pro zákazníka a kvalita...32 // 1.2.3 Hodnota a spokojenost zákazníka...34 // 1.3 Hodnota pro dodavatele...35 // 1.4 Tvorba hodnoty...38 // 1.5 Metody a metriky měření hodnoty pro zákazníka a hodnoty pro // dodavatele...41 // 1.6 Faktory ovlivňující hodnotu...47 // 1.7Závěr...48 // 2 TVORBA HODNOTY V ŘETĚZCÍCH A SÍTÍCH...49 // 2.1 Teorie marketingového řízení distribučních kanálu...51 // 2.2 Teorie hodnotového řetězce... // 2.3 Teorie průmyslových sítí... // 2.4 Teorie Supply Chain Management // 2.5 Komparace teorií...74 // 2.6 Závěr...77 // 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE V PODNIKÁNÍ... 79 // 3.1 Možnosti a přínosy informačních a komunikačních technologií pro podnikání...79 // 3.2 Důvody vyžívání informačních a komunikačních technologií v podnikání // 3.2.1 Důvody plynoucí z makroprostředi...88 // 3.2.2 Důvody plynoucí z mezoprosttedí...89 // 3.2.3 Důvody plynoucí z mikroprostředí...93 // 3.2.4 Implementace informačních a komunikačních technologií a management // podniků...95 // 4 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, E-BUSINESS A TVORBA HODNOTY V ŘETĚZCÍCH A SÍTÍCH...109 // 4.1 Informační a komunikační technologie a e-business v podnikání a // tvorba hodnoty...110 // 4.2 Možnosti měření
a hodnocení působení informačních a komunikačních technologií a e-business v procesu tvorby hodnoty v řetězcích a sítích... 118 // 5 EMPIRICKÝ VÝZKUM...127 // ío s <§ // 5.1 Jednotlivé empirické průzkumy... 129 // 1. průzkum: Dotazníkové šetření (H1, ?2, ?2?)...129 // TAB. Č. 7 KATEGORIE HODNOTY Z E-BUSINESS PRO PODNIK A ČETNOSTI ODPOVĚDI...138 // 2. průzkum: Hloubkové interview (H1, H2, H2a, H3)...145 // ZÁVĚR...151 // SUMMARY...159 // SEZNAM LITERATURY...•..163

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC