Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Brno] : Masarykova univerzita, 2011
1 online zdroj (180 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-8167-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-5506-3 (print)
Tato monografie si klade za cíl seznámit čtenáře s problematikou tvorby hodnoty s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií v rámci vazeb se zákazníky a dodavateli. První kapitola seznámí čtenáře s různým pojetím hodnoty, kategoriemi a dimenzemi hodnoty a s vymezením tohoto pojmu pro problematiku tvorby hodnoty v podnikových sítích a řetězcích včetně přístupů k měření hodnoty. V druhé kapitole jsou rozvedeny stěžejní teoretické přístupy řízení tvorby hodnoty v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Třetí kapitola je věnována sumarizaci vybraných dosavadních poznatků o informačních a komunikačních technologiích v řízení podniků a poslední kapitola se zabývá možnostmi, ale i překážkami v procesu tvorby hodnoty v e-business a prezentovány jsou také i příklady hodnocení a měření využitelné v rámci e-business..
001489252
ÚVOD 5 // 1 HODNOTA 15 // 1.1 Hodnota pro zákazníka 19 // 1.2 Kategorie a dimenze hodnoty pro zákazníka 23 // 1.2.1 Hodnota a tešení problému 26 // 1.2.2 Hodnota pro zákazníka a kvalita 32 // 1.2.3 Hodnota a spokojenost zákazníka 34 // 1.3 Hodnota pro dodavatele 35 // 1.4 Tvorba hodnoty 38 // 1.5 Metody a metriky měření hodnoty pro zákazníka a hodnoty pro /dodavatele 41 // 1.6 Faktory ovlivňující hodnotu 47 // 1.7 Závěr 48 // 2 TVORBA HODNOTY V ŘETĚZCÍCH A SÍTÍCH 49 // 2.1 Teorie marketingového řízení distribučních kanálu 51 // 2.2 Teorie hodnotového řetězce // 2.3 Teorie průmyslových sítí // 2.4 Teorie Supply Chain Management // 2.5 Komparace teorií 74 // 2.6 Závěr 77 // 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE V PODNIKÁNÍ 79 // 3.1 Možnosti a přínosy informačních a komunikačních technologií pro podnikání 79 // 3.2 Důvody vyžívání informačních a komunikačních technologií v podnikání // 3.2.1 Důvody plynoucí z makroprostředi 88 // 3.2.2 Důvody plynoucí z mezoprosttedí 89 // 3.2.3 Důvody plynoucí z mikroprostředí 93 // 3.2.4 Implementace informačních a komunikačních technologií a management podniků 95 // 4 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE, E-BUSINESS A TVORBA HODNOTY V ŘETĚZCÍCH A SÍTÍCH 109 // 4.1 Informační a komunikační technologie a e-business v podnikání a tvorba hodnoty 110 // 4.2 Možnosti měření a hodnocení působení informačních a komunikačních technologií a e-business v procesu tvorby hodnoty v řetězcích a sítích 118 // 5 EMPIRICKÝ VÝZKUM 127 // 5.1 Jednotlivé empirické průzkumy 129 // 1. průzkum: Dotazníkové šetření (H1, H2, H2?) 129 // TAB. Č. 7 KATEGORIE HODNOTY Z E-BUSINESS PRO PODNIK A ČETNOSTI ODPOVĚDI 138 // 2. průzkum: Hloubkové interview (H1, H2, H2a, H3) 145 // ZÁVĚR 151 // SUMMARY 159 // SEZNAM LITERATURY 163

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC