Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Masarykova univerzita 2012
1 online zdroj (152 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-8171-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-5847-7 (print)
Publikace je odbornou monografií, která podrobněji pojednává o teoreticko-metodologických východiscích destinačního managementu, jakožto specifické formy řízení, která se uplatňuje v oblasti cestovního ruchu. Monografie vychází z premisy, že cestovní ruch je klíčovým faktorem rozvoje regionů, a proto je rozpracována problematika politiky cestovního ruchu se zaměřením na institucionální nástroj regionální politiky cestovního ruchu, který je schopen zajistit efektivní rozvoj cestovního ruchu v regionu. Vedle teoretické báze jsou v monografii zahrnuty i výsledky řady výzkumů, které mají prokázat aplikaci destinačního managementu v praxi. Analyzovány jsou zahraniční zkušenosti s destinačním managementem, které jsou použity jako výchozí zdroje komparace v podmínkách České republiky..
001489266
Obsah // Předmluva ...9 // U vod...11 // I Cestovní ruch v kontextu veřejné ekonomie a politiky...17 // 1.1 Cestovní ruch a jeho vymezení...17 // 1.1.1 Specifika cestovního ruchu...17 // 1.1.2 Cestovní ruch jako systém...19 // 1.1.3 Vlivy cestovního ruchu...21 // 1.2 Cestovní ruch a jeho vazby na veřejnou ekonomii...24 // 1.2.1 Veřejné statky...24 // 1.2.2 Externality...25 // 1.2.3 Efektivnost ...26 // 1.2.4 Veřejný vs. individuální zájem...26 // 1.3 Politika cestovního ruchu...27 // 1.3.1 Utváření politiky cestovního ruchu...28 // 1.3.2 Přístupy к politice cestovního ruchu...33 // 1.3.3 Role státu v cestovním ruchu...35 // 1.3.4 Cíle a nástroje politiky cestovního ruchu ...37 // 1.4 Destinační management jako nástroj regionální politiky cestovního ruchu...39 // 1.4.1 Regionální politika a cestovní ruch ...39 // 1.4.2 Strategické řízení destinace jako nástroj regionální politiky...41 // 1.5 Souhrn poznatků ...42 // l Destinační management v teorii a praxi ...43 // 2.1 Terminologie ...43 // 2.1.1 Pojem destinace...43 // 2.1.2 Pojem management...45 // 2.1.3 Pojem destinační management ...47 // 2.1.4 Pojem „organizace cestovního ruchu“...47 // 2.2 Destinační management jako proces řízení ...50 // 2.2.1 Specifika destinačního managementu...50 // 2.2.2 Funkce destinačního managementu...52 // 2.2.3 Princip 3K ...59 // 2.3 Zahraniční zkušenosti s principy destinačního managementu...66 // 2.3.1 Vývoj organizace
a řízení cestovního ruchu v zahraničí...66 // 2.3.2 Vývoj spolupráce v cestovním ruchu v zahraničí ...68 // 2.3.3 Hlavní překážky založení destinačních společností v zahraničí...69 // 2.4 Souhrn poznatků ...70 // \\ Destinační společnosti v České republice - vývoj a současnost ...72 // 3.1 Vývoj organizace a řízení cestovního ruchu v České republice...72 // 3.1.1 Politické uspořádání cestovního ruchu v ČR ...73 // 3.1.2 Manažerské uspořádání cestovního ruchu v ČR...74 // 3.2 Vývoj spolupráce v cestovním ruchu v ČR...75 // 3.2.1 Dotazníkové šetření spolupráce v cestovním ruchu...75 // 3.2.2 Výsledky dotazníkového šetření spolupráce v cestovním ruchu...76 // 3.3 Vývoj destinačního managementu v České republice...83 // 3.3.1 Teoreticko-metodická východiska ke studiu organizace cestovního ruchu...83 // 3.3.2 Analýza destinačních společností v ČR - vývoj a současnost...85 // 3.4 Problémy při řízení destinace v České republice...98 // 3.4.1 Vnitřní příčiny a z nich plynoucí problémy...99 // 3.4.2 Vnější příčiny a z nich plynoucí problémy...100 // 3.5 Souhrn poznatků ...101 // 4 Organizace cestovního ruchu v pojetí legislativy...102 // 4.1 Analýza vybraných zahraničních právních norem...102 // 4.1.1 Metodika...102 // 4.1.2 Výstupy analýzy...103 // 4.1.3 Souhrn poznatků z analýzy vybraných zahraničních právních norem...114 // 4.2 Návrh zákona o cestovním ruchu
České republiky...116 // 4.2.1 Zaměření zákona...116 // 4.2.2 Organizace cestovního ruchu...117 // 4.2.3 Financování...121 // 4.3 Souhrn poznatků ...125 // Závěr...126 // Literatura...129 // Seznam obrázků ...137 // Seznam tabulek...137 // Seznam grafů ...138 // Přílohy...139 // Rejstřík...150

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC