Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Masarykova univerzita 2012
1 online zdroj (162 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-8218-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-5945-0 (print)
„Poème électronique“ byla jedním z prvních komplexních multimediálních děl, které důsledně využívalo řízeného pohybu elektroakustického materiálu v architektonickém prostoru. Pro prezentaci firmy Philips na Světové výstavě v Bruselu v r. 1958 jej připravila trojice umělců Le Corbusier, Edgard Varèse a Iannis Xenakis. Označení Poème électronique v této práci reprezentuje soubor uměleckých počinů v oblasti architektury, hudby a vizuálního umění, které s pavilonem Philips souvisely. Zvláštní pozornost je věnována osobnosti solitéra a průkopníka elektroakustické hudby Edgarda Varèse. Ambicí předkládané publikace je sledování vývojových linií hlavních protagonistů protínajících interpretační rámec konstruovaný estetikami dobových uměleckých směrů a hnutí..
001489270
Obsah // PŘEDMLUVA ...5 // 1. Úvod ...9 // 1.1 Poéme électronique jako klíčová realizace koncepcí prostorové projekce hudby ...9 // 1.2 Komentář к dostupným pramenům a bibliografii ...9 // 2. Metodologické meditace...12 // 2.1 Báseň vytvořená z hluků a tónů ...12 // 2.2 Na křižovatce médií. Interdisciplinarita...13 // 2-3 Filozofický přístup...14 // 2.3.1 Existencialismus - zaostřeno na člověka ...14 // 2.3.2 Umční porozumění jako metoda porozumění umění ...15 // 2.4 Archeologie multimédií? ...16 // 2.5 Metody sluchové analýzy - fenomenologický přístup...18 // 3. Teoretické, technologické a estetické předpoklady Varěseho tvorby...21 // 3.1 Teoretické uchopení kategorie prostoru ...21 // 3.1.1. Modality vztahů hudba-prostor...22 // 3.1.2 Hudba v ěase i „mimo“ čas. Translace temporálních událostí // do prostoru ...25 // 3.1.4 O mezních druzích hudby...26 // 3.2 Technologické proměny kategorií času a prostoru // ve 20. století ...27 // 3.3 Varěse a jeho postavení v rámci dobových uměleckých směrů // a hnutí...30 // 4. Edgard Varěse - humanista a Brancusi soudobé HUDBY ...45 // 4.1 Rodina, vzdělání a vlivy formující jeho osobnost ...45 // 4.2 USA - rozvinutí Busoniho tezí...51 // 4-3 Musica sive Ars scientia ...53 // 4.4 Charles Ives a jeho vliv na Varěse? Nezodpovězená otázka...55 // 4.5 Socialismus - čelem к masám ...57 // 4.6 Osvobození zvuku v prostoru...60 // 4.7 Varěse a jeho koncepce
formy...61 // 4.8 Edgard Varěse a elektrofonní nástroje...62 // 4.9 Varěse a film ...66 // 5. Iannis Xenakis...68 // 5-і Dětství a mládí - Debussy, Bartók, Platón, Marx ...69 // 5.2 Paříž - Poslouchejte a komponujte...69 // 5-3 Základní body Xenakisovy estetiky...72 // 5.4 Xenakis a Varěse...80 // 5.5 Metastaseis (1953-54) - hudba naší doby...80 // 5.6 Ve stopách Poěme électronique...85 // 6. Le Corbusier - hudba a architektura...91 // 6.1 Individuální estetika ...93 // 6.2 Modulor ...96 // 7. Poěme électronique...98 // 7.1 Složky Poěme électronique...105 // 7.1.1 Xenakis: architektura pavilonu, Concret PH...105 // 7.1.2 Le Corbusier: vizuální složka (film, světla, objekty)...112 // 7.1.3 Varěse: hudba a zvuk v prostoru...114 // 7.2 Analýza Poěme électronique ...128 // 7.3 Walter Benjamin a reprodukovatelnost reprodukovaného 139 // 7.4 Edgard Varěse a Poěme électronique v dobovém českém tisku . 142 // 8. ZÁVĚRY, INTERPRETACE, HODNOCENÍ ...144 // 8.1 Poěme électronique z hlediska teorie umění a mediální teorie .. 144 // 8.2 Tekutá architektura...145 // 8.3 Elektronická hra...146 // 9. Summary...148 // 7 // 10. Zusammenfassung...149 // 11. Seznam pramenů a literatury...150 // 12. Přílohy...157

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC