Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Masarykova univerzita 2012
1 online zdroj (155 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-7804-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-5988-7 (print)
Problematika boje s nelegální migrací se v Evropské unii dostala v posledních letech mezi prioritní oblasti spolupráce. Autor se v této publikaci komplexně zabývá tím, jakým způsobem EU chrání svoje hranice, a především tím, jakou roli hraje v této oblasti Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích, známá spíše pod názvem FRONTEX. Tato mladá agentura, vzniknuvší teprve v roce 2005, si za prvních několik let existence získala pevnou pozici v ochraně hranic EU, smyslem knihy je však analyzovat, nakolik má autonomní prostor pro jednání a nakolik je svázána akcemi a postoji členských států EU, které stále chápou ochranu hranic jako jednu ze svých výrazných pravomocí..
001489272
Овѕ»н 7 // OBSAH // 1. ÚVOD...11 // Struktura práce...12 // Zdroje...13 // Problematika získávání dat...15 // Metodologie práce a její hypotéza...16 // Cíle práce...17 // 2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE...19 // 2.1. Teorie a modely evropské integrace...19 // 2.1.1. Vymezení základních východisek textu...20 // 2.2. Dimenze evropského integračního procesu...22 // 2.3. Míra integrace v rámci sektoru...23 // 3. HRANICE A INTEGROVANÁ SPRÁVA HRANIC...27 // 3.1. Hranice a jejich funkce...27 // 3.2. Rozdělení hranic dle typu...29 // 3.3. Teoretické koncepce integrované ochrany hranic...31 // 3.3.1. Reforma bezpečnostního sektoru...32 // 3.3.2. Model integrovaných sil...33 // 3.3.3. Síťový model...34 // 3.3.4. Model spolupráce se sousedy...35 // 3.4. Integrovaná správa hranic jako model EU...35 // 3.4.1. Čtyřstupňový model kontroly přístupu...37 // 3.5. Extrateritorializace kontroly hranic...38 // 3.5.1. Pojem extrateritorializace kontroly hranic...39 // 3.5.2. Extrateritorializace kontroly hranic a její projevy v EU...41 // 3.5.3. Nástroje extrateritorializace kontroly hranic...43 // 4. MEZINÁRODNI MIGRACE A NELEGÁLNÍ MIGRACE...49 // 4.1. Mezinárodní migrace a přístupy к jejímu zkoumání...49 // 4.2. Vybrané faktory ovlivňující nelegální migraci ...51 // 8 // Ochrana hranic EU a role agentury FRONTEX v ni // 4.2.1. Rozdílná ekonomická výkonnost...51 // 4.2.2. Posílení ochrany hranic...52 // 4.2.3. Regularizační
programy...53 // 4.2.4. Přístup к nelegálnímu zaměstnávání...54 // 4.2.5. Existence diaspor a transnacionálních sítí...55 // 4.2.6. Přírodní katastrofy a válečné konflikty...55 // 4.3. Nelegální migrace...56 // 4.3.1. Vymezení pojmu nelegální migrace...56 // 4.3.2. Rozsah a forma nelegální migrace v EU...57 // 4.3.3. Trasy nelegální migrace do EU...60 // 5. VÝVOJ, LOGIKA A PRÁVNÍ ÜPRAVA SPOLUPRÁCE // NA VNĚJŠÍCH HRANICÍCH EU...63 // 5.1. Schengenské dohody jako počátek spolupráce v oblasti hranic 63 // 5.2. Amsterodamská smlouva a začlenění Schengenu do rámce EU... 67 // 5.3. Schengenský prostor a první vlna východního rozšíření...69 // 5.4. Současná podoba schengenského systému a právní úprava ochrany hranic v Lisabonské smlouvě ...72 // 5.5. Schengenský hraniční kodex...75 // 5.6. Shrnutí...77 // 6. INSTITUCIONÁLNÍ PODOBA OCHRANY HRANIC - // VZNIK A VÝVOJ FRONTEXU...79 // 6.1. Koncept Evropské hraniční stráže...79 // 6.2. Vznik FRONTEXu...86 // 6.3. Aktivity FRONTEXu...89 // 6.3.1. Analýza rizik...90 // 6.3.2. Koordinace operativní spolupráce...91 // 6.3.3. Výcvik jednotek...94 // 6.3.4. Spolupráce FRONTEXu se třetími státy...95 // 6.3.5. Výzkum a vývoj...97 // 6.3.6. Asistence při společných návratových operacích...98 // 6.4. Organizace a řízení FRONTEXu...99 // 6.5. Participace členských států na aktivitách FRONTEXu...100 // 6.6. Jednotky rychlého nasazení na hranicích...104
// Obsah // 9 // 6 7. Rozpočet a lidské zdroje FRONTEXu...107 // 6 8. Fond pro vnější hranice jako nástroj solidarity...109 // 6 9. Regionální pobočky FRONTEXu...110 // 6 10. Nedostatky současného fungování FRONTEXu // a návrh změn Komise z roku 2010...111 // 6.11. Stockholmský program a vyhlídky FRONTEXu do budoucna... 116 // 6.12. Vztah FRONTEXu a národních politických arén...118 // 6.13. FRONTEX a jeho role v procesu extrateritorializace hranic 120 // 6.14. Kritický pohled na agenturu FRONTEX...122 // 6.15. Shrnutí...125 // 7. ZÁVĚR...127 // 8. SEZNAM ZDROJŮ...133 // Seznam primárních pramenů...133 // Novinové články...137 // Audiovizuální záznamy...139 // Seznam sekundárních zdrojů...139 // Webové portály...146 // 9. EXECUTIVE SUMMARY...147 // 10. REJSTŘÍK // 153

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC