Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Brno] : Masarykova univerzita, 2013
1 online zdroj (147 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-8177-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-6627-4 (print)
V publikaci je představen model podniku, který dává do souvislosti kvalitu produktu (včetně spokojenosti zákazníka), kvalitu řízení, výkonnost a konkurenceschopnost podniku. Jednotlivé veličiny (faktory) v modelu byly podrobeny výzkumu a ze statistického hlediska byl zkoumán jejich vzájemný vztah. Zároveň byl zkoumán (paralelně) vztah systému řízení kvality, výkonnosti, systémů nákladů kvality a certifikátů. Ze statistického hlediska se podařilo potvrdit vazbu a vzájemnou souvislost dílčích veličin (faktorů) v modelu. Provedené výzkumy osvětlily množství problémů spojených s kvalitou produktu, spokojenosti zákazníka, výkonnosti podniku i systémy řízení kvality (včetně řízení nákladů spojených s kvalitou a certifikací), řada otázek však zůstala nezodpovězena a vznikla řada otázek dalších. Uvedený model vlivu kvality produktu a systému řízení kvality na výkonnost podniku bude vhodné dále rozšířit, prohloubit a modifikovat. Také bude vhodné posuzovat výkonnost dynamicky, tzn. zkoumat a zvažovat dopad kvality produktu i systému řízení kvality na budoucí výkonnost podniku. Nabízí se přitom tuto budoucí výkonnost posuzovat kvalitativně, tzn. odhadovat (určovat), zda např. poroste, bude stagnovat anebo klesat..
001489313
ÚVOD 8 // 1. TEORETICKÉ VYMEZENÍ ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY A ZÁKLADNÍCH POJMÚ 9 // 1.1 Kvalita, její vnímání a spokojenost zákazníka 9 // 1.2 Řízení a měření kvality 10 // 1.3 Řízení nákladů kvality 13 // 1.4 Konkurenceschopnost 14 // 1.5 Definice konkurenceschopnosti 15 // 1.5.1 Modely konkurenceschopnosti 19 // 1.5.2 Měření konkurenceschopnosti 21 // 1.6 Výkonnost podniků 22 // 1.7 Model vlivu spokojenosti zákazníků na výkonnost podniku 25 // 2. VÝZKUMNÉ METODY, METODIKA VÝZKUMU A ZKOUMANÝ SOUBOR 28 // 2.1 Zkoumaný soubor 28 // 2.1.1 Charakteristika souboru výzkumu vztahu kvality, výkonnosti a spokojenosti zákazníků 28 // 2.1.2 Charakteristika souboru výzkumu řízení kvality a řízení nákladů kvality 30 // 2.2 Metoda sběru dat 33 // 2.2.1 Dotazník výzkumu vztahu kvality, výkonnosti a spokojenosti zákazníků 34 // 2.2.2 Dotazník výzkumu řízení kvality a řízení nákladů kvality 35 // 2.3 Způsob zpracování dat 36 // 2.3.1 Zpracování dat výzkumu kvality a výkonnosti podniku a spokojenosti zákazníka 36 // 2.3.2 Zpracování dat výzkumu řízení kvality a řízení nákladů kvality 37 // 2.4 Metoda finanční analýzy (poměrové ukazatele) 37 // 2.4.1 Finanční analýza ve výzkumu kvality a výkonnosti podniku a spokojenosti zákazníka 37 // 2.4.2 Finanční analýza ve výzkumu řízení kvality a řízení nákladů kvality 38 // 2.5 Statistické metody 40 // 6 Vliv kvality na výkonnost a konkurenceschopnost podniku // 2.5.1 Statistické metody ve výzkumu vztahu kvality, výkonnosti a spokojenosti zákazníků 41 // 2.5.1.1 Dvouvýběrový t-test 41 // 2.5.1.2 Dvouvýběrový Wilcoxonův test 41 // 2.5.1.3 /2 test 42 // 2.5.1.4 Test o významnosti Pearsonova korelačního koeficientu 42 // 2.5.1.5 Test o významnosti Spearmanova korelačního koeficientu 43 //
2.5.1.6 Test o shodě Spearmanových koeficientů 43 // 2.5.1.7 Shluková analýza 43 // 2.5.1.8 Diskriminační analýza 44 // 2.5.2 Statistické metody ve výzkumu řízení kvality a řízení // nákladů kvality 44 // 3. VÝSLEDKY VÝZKUMU KVALITY, VÝKONNOSTI // A KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ 47 // 3.1 Analýza kvality a výkonnosti podniků 47 // 3.1.1 Dílčí analýza výkonnosti podniků 47 // 3.1.2 Dílčí analýza kvality podnikli 49 // 3.1.2.1 Analýza jednotlivých dílčích proměnných kvality 49 // 3.1.2.2 Párové analýzy v rámci zkoumáni kvality podniku 50 // 3.1.3 Doplňková charakteristika podniků 52 // 3.1.3.1 Oblast řízení kvality 52 // 3.1.4 Oblast konkurenceschopnosti 55 // 3.1.5 Oblast vztahů se zákazníky 59 // 3.1.6 Diskuse 60 // 3.2 Dílčí analýza spokojenosti zákazníků 62 // 3.2.1 Výsledky testování modelu 66 // 3.2.2 Diskuse 70 // 3.3 Komplexní analýza kvality a výkonnosti podniku ve vztahu ke spokojenosti zákazníka 73 // 3.3.1 Výsledky 73 // 3.3.2 Diskuse 78 // 4. VÝSLEDKY VÝZKUMU ŘÍZENÍ KVALITY A ŘÍZENÍ NÁKLADŮ KVALITY 80 // 4.1 VÝSLEDKY 80 // 4.1.1 ISO 9001 80 // 4.1.2 Další certifikáty 82 // 4.1.3 Náklady kvality 85 // 4.1.4 Další manažerské koncepty 88 // 4.1.5 Diskuse a závčr 90 // 4.2 Komparace s předchozími výzkumy 93 // 4.2.1 Výzkum 2010 95 // 4.2.2 Výzkum 2011 97 // 4.2.3 Výzkum 2012 100 // 4.2.4 Výzkum 2013 102 // 4.2.5 Komparace výzkumů 2010-2013 104 // 4.2.6 Diskuse 108 // 4.2.7 Dílčí závěr 113 // 5. DISKUSE A SYNTÉZA VÝSLEDKŮ 114 // ZÁVĚR 118 // SUMMARY 119 // LITERATURA 120 // PŘÍLOHY 127

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC