Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Masarykova univerzita 2013
1 online zdroj (147 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-8177-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-6627-4 (print)
Tištěná verze: Suchánek, Petr. Vliv kvality na výkonnost a konkurenceschopnost podniku. Brno, [Czech Republic] : Masarykova univerzita, c2013 ISBN 978-80-210-6627-4
V publikaci je představen model podniku, který dává do souvislosti kvalitu produktu (včetně spokojenosti zákazníka), kvalitu řízení, výkonnost a konkurenceschopnost podniku. Jednotlivé veličiny (faktory) v modelu byly podrobeny výzkumu a ze statistického hlediska byl zkoumán jejich vzájemný vztah. Zároveň byl zkoumán (paralelně) vztah systému řízení kvality, výkonnosti, systémů nákladů kvality a certifikátů. Ze statistického hlediska se podařilo potvrdit vazbu a vzájemnou souvislost dílčích veličin (faktorů) v modelu. Provedené výzkumy osvětlily množství problémů spojených s kvalitou produktu, spokojenosti zákazníka, výkonnosti podniku i systémy řízení kvality (včetně řízení nákladů spojených s kvalitou a certifikací), řada otázek však zůstala nezodpovězena a vznikla řada otázek dalších. Uvedený model vlivu kvality produktu a systému řízení kvality na výkonnost podniku bude vhodné dále rozšířit, prohloubit a modifikovat. Také bude vhodné posuzovat výkonnost dynamicky, tzn. zkoumat a zvažovat dopad kvality produktu i systému řízení kvality na budoucí výkonnost podniku. Nabízí se přitom tuto budoucí výkonnost posuzovat kvalitativně, tzn. odhadovat (určovat), zda např. poroste, bude stagnovat anebo klesat..
001489313
OBSAH // ÚVOD ...8 // 1. TEORETICKÉ VYMEZENÍ ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY // A ZÁKLADNÍCH POJMÚ...9 // 1.1 Kvalita, její vnímání a spokojenost zákazníka...9 // 1.2 Řízení a měření kvality...10 // 1.3 Řízení nákladů kvality...13 // 1.4 Konkurenceschopnost...14 // 1.5 Definice konkurenceschopnosti...15 // 1.5.1 Modely konkurenceschopnosti...19 // 1.5.2 Měření konkurenceschopnosti...21 // 1.6 VÝKONNOST PODNIKŮ...22 // 1.7 Model vlivu spokojenosti zákazníků na výkonnost // PODNIKU...25 // 2. VÝZKUMNÉ METODY, METODIKA VÝZKUMU // A ZKOUMANÝ SOUBOR...28 // 2.1 Zkoumaný soubor...28 // 2.1.1 Charakteristika souboru výzkumu vztahu kvality, výkonnosti a spokojenosti zákazníků...28 // 2.1.2 Charakteristika souboru výzkumu řízení kvality a řízení nákladů kvality...30 // 2.2 Metoda sběru dat...33 // 2.2.1 Dotazník výzkumu vztahu kvality, výkonnosti a spokojenosti zákazníků...34 // 2.2.2 Dotazník výzkumu řízení kvality a řízení nákladů // kvality...35 // 2.3 Způsob zpracování dat...36 // 2.3.1 Zpracování dat výzkumu kvality a výkonnosti podniku // a spokojenosti zákazníka...36 // 2.3.2 Zpracování dat výzkumu řízení kvality a řízení nákladů kvality...37 // 2.4 Metoda finanční analýzy (poměrové ukazatele)...37 // 2.4.1 Finanční analýza ve výzkumu kvality a výkonnosti podniku a spokojenosti zákazníka...37 // 2.4.2 Finanční analýza ve výzkumu řízení kvality a řízení nákladů kvality...38 // 2.5
Statistické metody...40 // 6 Vliv kvality na výkonnost a konkurenceschopnost podniku // 2.5.1 Statistické metody ve výzkumu vztahu kvality, výkonnosti a spokojenosti zákazníků...41 // 2.5.1.1 Dvouvýběrový t-test...41 // 2.5.1.2 Dvouvýběrový Wilcoxonův test...41 // 2.5.1.3 /2 test...42 // 2.5.1.4 Test o významnosti Pearsonova korelačního koeficientu...42 // 2.5.1.5 Test o významnosti Spearmanova korelačního koeficientu...43 // 2.5.1.6 Test o shodě Spearmanových koeficientů...43 // 2.5.1.7 Shluková analýza...43 // 2.5.1.8 Diskriminační analýza...44 // 2.5.2 Statistické metody ve výzkumu řízení kvality a řízení // nákladů kvality...44 // 3. VÝSLEDKY VÝZKUMU KVALITY, VÝKONNOSTI // A KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ...47 // 3.1 Analýza kvality a výkonnosti podniků...47 // 3.1.1 Dílčí analýza výkonnosti podniků...47 // 3.1.2 Dílčí analýza kvality podnikli...49 // 3.1.2.1 Analýza jednotlivých dílčích proměnných kvality...49 // 3.1.2.2 Párové analýzy v rámci zkoumáni kvality podniku...50 // 3.1.3 Doplňková charakteristika podniků...52 // 3.1.3.1 Oblast řízení kvality...52 // 3.1.4 Oblast konkurenceschopnosti...55 // 3.1.5 Oblast vztahů se zákazníky...59 // 3.1.6 Diskuse...60 // 3.2 Dílčí analýza spokojenosti zákazníků...62 // 3.2.1 Výsledky testování modelu...66 // 3.2.2 Diskuse...70 // 3.3 Komplexní analýza kvality a výkonnosti podniku ve vztahu ke spokojenosti zákazníka...73 // 3.3.1 Výsledky...73
// 3.3.2 Diskuse...78 // 4. VÝSLEDKY VÝZKUMU ŘÍZENÍ KVALITY A ŘÍZENÍ NÁKLADŮ KVALITY...80 // 4.1 VÝSLEDKY...80 // 4.1.1 ISO 9001...80 // 4.1.2 Další certifikáty...82 // 4.1.3 Náklady kvality...85 // 4.1.4 Další manažerské koncepty...88 // 4.1.5 Diskuse a závčr...90 // 4.2 Komparace s předchozími výzkumy...93 // 4.2.1 Výzkum 2010...95 // 4.2.2 Výzkum 2011...97 // 4.2.3 Výzkum 2012...100 // 4.2.4 Výzkum 2013...102 // 4.2.5 Komparace výzkumů 2010-2013 ...104 // 4.2.6 Diskuse...108 // 4.2.7 Dílčí závěr...113 // 5. DISKUSE A SYNTÉZA VÝSLEDKŮ...114 // ZÁVĚR...118 // SUMMARY...119 // LITERATURA...120 // PŘÍLOHY...127

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC