Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Masarykova univerzita 2014
1 online zdroj (271 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-7625-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-6928-2 (print)
Tištěná verze: Jerábková, Alena. Lidová odevní kultura : príspevky k ikonografii, typologii a metodologii. Brno, [Czech Republic] : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie, c2014 ISBN 978-80-210-6928-2
Lidový oděv představoval jeden z předních znaků charakteristiky regionu. Nepodléhal módním vlnám, utvářel se po staletí. Publikace doktorky Jeřábkové se zaměřuje na lidový oděv na Moravě, zvláště na Valašsku. Vychází z písemných a obrazových pramenů dochovaných od konce 18. století. Všímá si vývoje tohoto oděvu, typologie oděvních součástek a vnitřní diferenciace krojových typů, vzniklé různým sociálním postavením jejich nositelů a užitím k různým příležitostem, jako byl pracovní proces, rodinné a výroční obřady a slavnosti. Publikace je souhrnem příspěvků, které již byly dříve vydány, a těch, které byly napsány speciálně pro tuto příležitost..
001489318
OBSAH // Úvodem...5 // STUDIUM LIDOVÉHO ODĚVU // Lidový oděv, jeho charakteristické rysy a aspekty jeho studia...9 // Historie bádání o lidovém oděvu v českých zemích...24 // -Druhá existence“ lidového kroje jako předmět národopisného bádání. // In: Premeny ľudových tradícií v súčasnosti. 1. Československo. // Bratislava 1977, s. 225-229... 35 // LIDOVÝ ODĚV NA MORAVĚ // Odívání. In: Jančář, Josef a kol.: Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová rada, sv. 10. Strážnice - Brno 2000, s. 116-158...43 // Svatební pláštěnka jako relikt renesančního oděvu. Národopisná revue 12. 2002,5.32-36... 118 // K typologickému zařazení horňáckých kabátků. Národopisná revue 11. // 2001, s. 24-28... 126 // LIDOVÝ ODĚV NA VALAŠSKU // Tři příspěvky ? ikonografickému studiu lidových krojů (s R. Jeřábkem). // Český lid 56. 1969. s. 317-324 ...137 // Šuby na Valašsku v kontextu středoevropského oděvu... 151 // Delimitace regionálních typů lidového oděvu na rozhraní Valašska a Slovácka. Slovácko 10-11, 1968-1969, s. 5-26... 171 // Úvahy o lidovém oděvu na Valašsku... 191 // Zkratky... // Literatura... // Biografický medailon // Bibliografie... // Resumé... // .. 249 .. 250 .. 260 . 262 . 267

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC