Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Masarykova univerzita 2014
1 online zdroj (134 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-8237-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-7478-1 (print)
Tištěná verze: Lojdová, Katerina. Zvol si mou cestu! : edukacní aktivity subkultury freeganu ve verejném prostoru. Brno, [Czech Republic] : Masarykova univerzita, c2014 ISBN 978-80-210-7478-1
Je v konzumní společnosti luxusem mít, nebo nemít? Existuje v dnešní době ještě revolta, nebo jsou její současné projevy jen mainstreamem s komerční značkou revolty? Jakou stopu zanechává člověk v přírodě? Jakou stopu zanechává v člověku kultura, zejména ta konzumní? Tyto otázky si nepokládají jen odborníci ve vzdělávacích institucích, nýbrž i ti, kteří ke vzdělávání nebyli formálně ustanoveni. Náš etnografický výzkum jsme zaměřili na subkulturu freeganů. Právě oni hledají ekologicky šetrný způsob života v rámci konzumní společnosti. Svůj osobitý životní styl si však nenechávají pouze pro sebe a nabízejí ho také široké veřejnosti. Identifikujeme cíle a prostředky, které k tomu využívají. Freegani se tak pasují do role specifických vzdělavatelů, a proto je můžeme označit jako neoficiální vzdělávací agenty. Publikace otevírá uvažování o edukační realitě v současnosti. Nevztahuje se jen ke vzdělávacím institucím, ale i k širokému veřejnému prostoru. Co to znamená pro instituci školy? Jsou pro ni neoficiální vzdělávací agenti hrozbou? V čem se samozvaní vzdělavatelé odlišují od formálního vzdělávání? Publikace poukazuje na netradiční souvislosti mezi vzděláváním, subkulturami a globálními problémy. Tato tři rozdílná témata se na základě výzkumu subkultury freeganů ukázala jako provázaná..
001489323
Obsah // Několik slov úvodem...7 // 1 Společnost hojnosti a konzumu...9 // 2 Alternativa konzumu ve společnosti hojnosti - freegani...14 // 2.1 Konceptualizace freeganu...17 // 2.1.1 Freegani jako aktivisté...17 // 2.1.2 Freegani jako organizace, nebo subkultura?...19 // 3 Koncept Subkultur v historické perspektivě...22 // 3.1 První výzkumy Subkultur: chicagské podsvětí...22 // 3.2 Poválečné zkoumání Subkultur v Birminghamu ...24 // 3.3 Výzkumy a teorie Subkultur v současnosti ...28 // 4 Freegani jako současná subkultura ...31 // 4.1 Freegani jako kontrakultura...35 // 5 Shrnutí teoretických kapitol...38 // 6 Výzkumný postup...39 // 6.1 Volba informantů ...40 // 6.2 Vstup do subkultury ...43 // 6.3 Etická dilemata realizovaného výzkumu // 6.4 Metody sběru dat... // 6.5 Analýza dat a tvorba teorie... // 6.6 Kritéria kvality výzkumu... // 7 Výsledky výzkumu: Zvol si mou cestu! ...52 // 7.1 Jakou cestu? ...52 // 7.1.1 Cestu nekonzumního života...53 // 7.1.2 Nekonzumace masa a omezení konzumace živočišných produktů...34 // 7.1.3 Využívám odpadu...57 // 7.2 Jakými prostředky nabízejí freegani svou cestu?...61 // 7.2.1 Prostředky fyzického veřejného prostoru...62 // 7.2.2 Prostředky mediálního prostoru ...76 // 7.3 Komu nabízejí freegani svou cestu?...83 // 7.3.1 Vertikální členění cílových skupin subkultury ...83 // 7.3.2 Horizontální členění cílových skupin subkultury...87 // 7.4 Cesta askeze, nebo luxusu?...90
// 3 LLL // 7-5 Naplněná revolta?...92 // 8 Edukační aktivity subkultury ve veřejném prostoru...95 // 8.1 Koncept veřejné pedagogiky...95 // 8.1.1 Veřejná pedagogika skrze prostor ...98 // 8.1.2 Veřejná pedagogika skrze média...100 // 8.1.3 Veřejná pedagogika skrze umění a protest ...102 // 8.2 Diskuse veřejné pedagogiky subkultury freeganú...106 // 8.2.1 Obsah a cíle veřejné pedagogiky subkultury freeganú...107 // 8.2.2 Prostředky veřejné pedagogiky subkultury freeganú...110 // 8.2.3 Cílové skupiny veřejné pedagogiky subkultury freeganú...111 // 8.3 Subkultura freeganú jako neoficiální vzdělávací agent...112 // Závěrem ...118 // Použitá literatura ...120 // Jmenný rejstřík ...128

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC