Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2015
1 online zdroj (372 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-8243-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-7953-3 (print)
Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034
Kniha představuje Husovy myšlenky o posledních věcech tak, jak nám je dnes zprostředkovává jeho dílo a jeho život, kterétvoří nerozlučný celek. Vychází z obsahového, jazykového a literárněhistorického rozboru Husových vybraných, zejména latinských kázání a korespondence. Zohledňuje všaktaké další jeho díla i tvorbu jiných, pro tuto problemati kurelevantních autorů – především Milíče z Kroměříže, Matěje z Janova a Johna Wyclifa. Představuje tak Husovu eschatologii v širším, především reformačním kontextu..
001489331
OBSAH // Úvod...9 // 1. Pojem eschatologie a studium eschatologie Husovy... 15 // 2. Dosavadní studium Husovy eschatologie...21 // 3. Metodologie...37 // 4. Okolnosti vzniku a působení Husovy eschatologie...43 // 4.1. Středověká křesťanská eschatologie...44 // 4.2. Eschatologie v Čechách ve 14. a na počátku 15. století...50 // 4.2.1. Kacířské nauky... 51 // 4.2.2. Raná česká reformace...61 // 4.2.3. John Wyclif...66 // 4.2.4. Proroctví...68 // 4.2.5. Ostatní vlivy v soudobé domácí literatuře...70 // 4.3. Církevné-společenská situace a Husův život...73 // 4.3.1. Otá/Jta krizových faktorů 14. stolen"...74 // 4.3.2. Domácí kazatelská tradice...83 // 4.3.3. Husovo univerzitní vzdělání...83 // 4.3.4. Mezníky Husova života, Husova povalia, tvorba a povolání...97 // 5. Eschatologie v kázání Diliges dominum Deum...101 // 5.1. Antikrist v Diliges...103 // 5.1.1. Vývoj Husových myšlenek o Antikristu před Diliges...106 // 5.1.2. Antikristovy typické znaky a současný Antikrist podle Diliges...Ill // 5.1.3. Doklady současného antikristovství v Diliges - autority a vlasmi zkušenost.. 115 // 5.1.4. Výrazové prostředky v Diliges...120 // 5.1.5. Antikrist jako fenomén konce věků v Diliges...124 // 5.2. Onen svět - role věčného trestu a véčné blažeností v Diliges...132 // 5.2.1. Hrozby...133 // 5.2.2. Pozitivní motivace...139 // 5.3. Další eschatologická témata a formy eschatologických výroků v Diliges...140
5.3.1. Predestinace...140 // 5.3.2. Poslední vůle, pohřeb, zádušní mše...150 // 6. Eschatologie v kázání State succincti...151 // 6.1. Antikrist ve State...153 // 6.1.1. Antikristovy typické znaky a současný Antikrist podle State...153 // 6.1.2. Doklady současného antikristovství podle State...156 // 6.1.3. Výrazové prostředky ve State...159 // 6.1.4. Antikrist jako fenomén konce věků podle State...163 // 6.2. Onen svét - role bázně, Posledního soudu, věčného trestu // a véčné blažeností ve State...167 // 6.2.1. Hříšná bázeň a další druhy bázné...167 // 6.2.2. Hrozby...171 // 6.2.3. Pozitivní motivace... 177 // 7. Eschatologie v kázání Spiritum nolite estinguere...179 // 7.1. Antikrist ve Spiritum...182 // 7.1.1. Antikrist jako fenomén konce věků podie Spiritum...185 // 7.2. Onen svět - role Posledního soudu, věčného trestu, pozemského utrpení // a věčné blaženosti ve Spiritum...187 // 7.2.1. Pozitivní motivace...187 // 7.2.2. Hrozby Posledním soudem a věčným trestem...188 // 8. Eschatologie v listech...193 // 8.1. Antikrist v listech...194 // 8.1.1. Antikristovy typické znaky a současný Antikrist podle listů...195 // 8.1.2. Doklady současného antikristovství v listech...197 // 8.1.3. Výrazové prostředky v listech...198 // 8.1.4. Antikrist na konci věků podle listů...201 // 8.1.5. Podrobný rozbor jednodivých Husových listů...203 // 8.2. Onen svět - role věčného trestu a věčného života v
listech...220 // 8.2.1. Pozitivní motivace...220 // 8.2.2. Hrozby...222 // 9. Husovo pojetí Antikrista v kontextu Husova systematíckoteologického // díla a tvorby jiných autorů...225 // 9.1. Srovnání s pojetím Antikrista v Super Quattuor sententiarum...225 // 9.2. Srovnání s představou Milíře z Kroměříže...227 // 9.3. Srovnám s představou Matěje zjanova...238 // 9.4. Srovnání s představou Johna Wydifa...248 // 9.4.1. Srovnání s pojetím Antikrista v De Christo // et adversario suo Antichristo...249 // 9.4.2. Srovnání s pojetím Antikrista ve Wydifových kázáních, // kterými se Hus inspiroval...251 // 9.5. Srovnání Husových synodálních kázání se synodálními kázáními // daného období...254 // 9.5.1. Srovnání s kázáním Stanislava ze Znojma (1405)...254 // 9.5.2. Srovnání s kázáním Testimonium Christi confirmatum // est in vobis, I Cor. 1, 6...255 // 9.6. Srovnám s pojetím v Jakoubkově kvestii Posicio de Anticristo...256 // 10. Eschatologie v kázání Confirmate corda vestra...261 // 10.1. Onen svět - role Posledního soudu, věčného trestu, // spásy a smrtí v Confirmate...263 // 10.1.1. Hrozby...263 // 10.1.2. Pozitivní motivace a další příklady Husova pozitivního myšlení...264 // 10.2. Smrt...266 // 10.3. Poslední soud...268 // 11. Eschatologie v kázání Dixit Martha ad lesům...271 // 11.1. Onen svět - role věčného trestu a očistce v Dixit Martha...273 // 11.1.1. Hrozby - praktická ukázka i vysvětíení
jejich smyslu...273 // 11.1.2. Role očistce...275 // 11.1.3. Jaký je očistec - rekonstrukce Husovy představy...280 // 11.2S Účinnost proseb...282 // 11.3. Další eschatologická témata v Dixit Mardia...283 // 11.3.1. Detaily očistného procesu, lůno Abrahámovo, // posmrtný osud pokřtěných dětí, závěti, role kazatelství...283 // 11.4. Srovnání s prameny Dixit Martha...285 // 11.4.1. Srovnání s Husovým komentářem Super Quattuor sententiarum...285 // 11.4.2. Srovnání s Lombardovými Sententiarum libri quattuor...286 // 11.4.3. Srovnání s Wyclifovým kázáním Dixit Mardia adjesum.joh. XI", 21..287 // 11.4.4. Srovnání s Wyclifovým kázáním Omne quod dat mihi pater // ad me veniet. Job. Vľ, 37...289 // 11.5. Srovnání s díly, která vycházejí z Husova Dixit Mardia...292 // 11.5.1. Srovnání s De purgatorio Mikuláše z Drážďan...292 // 11.5.2. Srovnání s Confessio Taboritarum Mikuláše z Pelhřimova...295 // 11.6. Srovnání s názory Husových předchůdců a současníků...297 // 11.6.1. Srovnání s kázáním Factum est ut moreretur mendicus // (Lc 16, 22-23) Jakoubka ze Stříbra...297 // 11.6.2. Očistec podle Milíče a Janova...298 // 12. Husovy představy o záhrobí v kontextu předchozích Husových děl // a představ jiných autorů...299 // 12.1. Srovnání s Českými kázáními svátečními...299 // 12.2. Srovnání se Super Quattuor sententiarum...301 // 12.3. Srovnání s Milíčovou představou...305 // 12.4. Srovnání
s Janovovou představou v Regulích...308 // 12.5. Srovnání s Wyclifovou představou v kázáních...309 // 13. Shrnutí a závěry...311 // 13.1. Význam posledních věcí a eschatologie podle Husa // a jejich základní role v Husově díle...311 // 13.2. Obsah a forma eschatologických výroků...313 // 13.3. Role a představení tématu Antikrist...315 // 13.4. Smrt... 322 // 13.5. Poslední soud a onen svět...323 // 13.6. Predestinace...327 // 13.7. Originalita Husovy eschatologie...328 // 13.8. Výrazová stránka...329 // 13.9. Místo Husovy eschatologie ve středověké eschatologické tvorbě...329 // 13.10. Speciální otázky...331 // Závěr...335 // Summary...339 // Seznam pramenů a literatury...343 // Zkratky a symboly...362 // Obrazová příloha ... 365

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC