Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Masarykova univerzita 2015
1 online zdroj (195 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-8246-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-8004-1 (print)
Tištěná verze: Krejcí, Pavel, 1971- Srbská frazeologie v ceském a bulharském prekladu : kontrastivní analýza. Brno, [Czech Republic] : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, c2015 ISBN 978-80-210-8004-1
Předkládaná monografie kontrastivním způsobem analyzuje české a bulharské překlady frazeologických jednotek ze dvou srbských prozaických děl: Mostu na Drině Iva Andriće (1945) a Chazarského slovníku Milorada Paviće (1984). Sleduje a popisuje případné formální, sémantické a stylistické odchylky českých a bulharských překladových řešení a zároveň se snaží odpovědět na otázku, do jaké míry hraje při přesnosti překládání frazeologie roli větší jazyková blízkost typologická (čeština je takto srbštině blíže než bulharština) a do jaké míry genetická a kulturně-historická (bulharština je takto srbštině blíže než čeština)..
001489334
SAH // PŘEDMLUVA // I. ÚVOD ... // Několik slov o autorech Excerpovaná literátura // 13 // 18 // 20 // 11. /. TEORIE IDIOMU A FRAZÉMU // 11.1. Frazeologie, idiomatika . // 11.2. Frazém, idiom ... // 111. Z TEORIE PŘEKLADU ... // ?.1. Problém definice překladu . . - // 111.2. Cile překladu... // 111.3. Problém ekvivalence v překladu // 111.4. Dnešní požadavky na překlad . ?.5. O překládání idiomů a frazému // 48 // 48 // 51 // 53 // 54 // 55 // IV. PRAZ EOT VO RN .4 BÁZE „ČLOVĚK. LIDSKÉ TĚLO" // IV. 1. Oblast antropická... // IV.2. Oblast hlavy... // IV.3. Oblast trupu ... // IV.4. Oblast končetin... // IV.5. Oblast dalších somatismů ... // IV.6. Oblast mentální a psychosomatická... // 1V.7. Oblast verbální, jiné somatické jevy a stavy . // . 61 . 61 . 65 . 75 . 80 . 84 . 87 . 90 // S // IV.8. Shrnutí // 94 // V. FRAZEOTVORNÁ BÁZE „FAUNA“...100 // V.l. Oblast savců ...100 // V.2. Oblast ptáků...?4 // V.3. Oblast ryb a plazů... W7 // V.4. Oblast bezobratlých živočichů... ? // V. 5. Shrnutí...?? // VI. FRAZEOTVORNÁ BÁZE „FLÓRA“... ?6 // VI. l. ??? / (strom) / ???... 116 // VI.2. ??? / pelyněk / ???... ?” // VI.S.jaůyKa/(malina)/???...118 // VI.4. ???/ (železo) / ???... 118 // VI.5. ???/výhonek/??? ...120 // VI.6. (???/vavřín / ???) ...120 // VI. 7. Shrnutí ... 121 // Vil. FRAZEOTVORNÁ BÁZE „NEŽIVÁ PŘÍRODA“...123 // VILI. Sféra oheň ...123 // VII. 2. Sféra voda ...124 // VII.3. Sféra vzduch...125
// VII.4. Sféra země...126 // VII. 5. Shrnutí...127 // VIII. FRAZEOTVORNÁ BÁZE „MYTOLOGIE, NADPŘIROZENO“ ...130 // Vili.1. ???] ??? / onen svět / ??? ???...130 // VIII. 2. ???/ bůh / ??? ...131 // VIII.3. ???/ peklo / ???...132 // VIII.4. ??? / můra / ???...132 // Vili.5. ??!)?]?, ???]?/ kouzlo / ???, (???)...133 // VII 1.6. ??? ??? / začarovaný kruh / ??? ???...133 // VIII. 7. Shrnutí...134 // IX. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZĽO’FVORNOU BÁZÍ I. // (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM ABSTRAKTNÍM)...136 // IX. 1. Frazeotvorná báze „život, smrt“...136 // IX.2. Frazeotvorná báze „čas, denní/roční období apod.“...138 // IX.3. Frazeotvorná báze „numeralia, počet, míra apod.“ ...148 // IX.4. Shrnutí ...145 // 6 // X. FRAZEOLOGICKÉ JEDNOTKY S JINOU FRAZEOTVORNOU BÁZÍ II. // (S KLÍČOVÝM KOMPONENTEM KONKRÉTNÍM A Z OBLASTI HER, // ZÁVODŮ, SOUTĚŽÍ)...148 // X.l. Frazeotvorná báze „geografie“ ...148 // X.2. Frazeotvorná báze „práce, obchod“ ...150 // X.3. Frazeotvorná báze „potraviny“ // 152 // X.4. Frazeotvorná báze „nejrůznější předměty a věci“ ...156 // X.5. Frazeotvorná báze „vojenství, fyzický boj“... I,)0 // X.6. Frazeotvorná báze „hra, závod, soutěž“ ... 11,8 // X.7. Shrnutí...165 // XI. ZÁVĚREČNÁ VYHODNOCENÍ... // XI.1. Závěrečné vyhodnocení frazeotvornych bází... // XI.2. Závěrečné vyhodnocení poměrů identičnosti ... // XI.3. Závěrečné vyhodnocení aktualizací
a nevhodných překladatelských řešení ... 8 // 171 // 171 // 175 // SUMMARY // 180 // BIBLIOGRAFIE: // 187 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC