Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Masarykova univerzita 2015
1 online zdroj (192 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-8248-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-8011-9 (print)
Tištěná verze: Stodola, Jirí, 1977- Filosofie informace : metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informacní vedy. Brno, [Czech Republic] : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, c2015 ISBN 978-80-210-8011-9
Monografie by se dala nejlépe zařadit do oblasti, pro kterou se v současnosti vžilo označení filozofie informace. Jejím cílem je vyslovit určité metateoretické předpoklady, na kterých stojí pokusy o definování pojmu informace a o které se opírají jednotlivá paradigmata informační vědy, vnést více světla do problémů, které se pojí zejména s pojmem informace a transdisciplinární povahou informační vědy, a navrhnout přístup informační vědy, který se opírá o zdůvodněné závěry metateoretických výzkumů. V rámci těchto výzkumů se zaměřujeme na dosažení tří dílčích cílů – definujeme pojem informace v rámci 1. epistemologie a 2. v rámci metafyziky a 3. vytváříme model domény, v níž dochází k tvorbě informací, pomocí funkční syntézy tří hlavních paradigmat informační vědy..
001489335
Obsah // Předmluva ...11 // 1 Metateorie a teorie...12 // 2 Proč filosofie informace?...13 // 3 Filosofie a speciální věda...14 // 3.1 Speciální věda proti filosofii...14 // 3.2 Filosofie proti speciální vědě...15 // 3.3 Vztah filosofie a speciální vědy...15 // 4 Předmět práce...18 // 5 Struktura práce...20 // 6 Cíl...20 // 7 Metodologie a metody...21 // 8 Terminologická poznámka...22 // 8.1 Slovník pojmů z oblasti filosofie informace a informační vědy...22 // 8.2 Slovník pojmů aristotelsko-tomistické filosofie...23 // I. část - epistemologie...27 // 1 Úvod...29 // 2 Informace a epistemologie...30 // 2.1 Informace a podstata poznání...31 // 2.1.1 Objekt a subjekt...32 // 2.2 Informace a struktura poznání...33 // 2.2.1 Epistemologiche školy...34 // 2.2.2 Individualismus vs. kolektivismus...34 // 2.3 Epistemologie a informace...35 // 2.4 Závěr...36 // 3 Informace v pojetí jednotlivých epistemologických škol...37 // 3.1 Racionalismus...37 // 3.2 Historismus a sociální konstruktivismus...39 // 3.3 Empirismus...40 // 3.4 Pragmatismus...41 // 3.5 Realismus...42 // 3.6 Doménová analýza...44 // 3.7 Závěr...45 // 4 Definice a klasifikace pojmu informace u vybraných autorů: analýza diskursu ...47 // 4.1 Empirismus a racionalismus (logický pozitivismus): Luciano Floridi...50 // 4.2 Pragmatismus a sociální konstruktivismus: Joseph Goguen...54 // 4.3 Realismus: Robert Losee...56 // 4.4 Závěr...60 // 5 Pracovní definice informace...61
// 5.1 Metoda...61 // 5.1.1 Nutné a postačující podmínky...62 // 5.2 Pracovní definice informace...63 // 5.3 Objektivní informace...65 // 5.3.1 Informace jsou data...65 // 5.3.2 Data jsou správně uspořádaná...66 // 5.3.3 Data jsou o něčem - jsou smysluplná...67 // 5.3.4 Data jsou pravdivá...68 // 5.4 Subjektivní informace...69 // 5.4.1 Data přinášejí nový poznatek...69 // 5.4.2 Data jsou relevantní...69 // 5.4.3 Data jsou použitelná...70 // 5.5 Závěr...71 // 6 Závěr...72 // II. část - metafyzika...73 // 1 Úvod...75 // 2 Rozsah pojmu informace...76 // 2.1 Rozsah pojmu...76 // 2.2 Definice informace...77 // 2.3 Konceptuálni analýza...79 // 2.4 Pojem informace a informační věda...83 // 2.5 Závěr...85 // 3 Informace jako univokální, ekvivokální a analogický pojem...87 // 3.1 Úvod...87 // 3.2 Termín a pojem...88 // 3.3 Co je univokace, ekvivokace a analogie?...90 // 3.4 Je informace termín ekvivokální?...95 // 3.5 Je informace pojem univokální?...96 // 3.6 Proč je informace pojem analogický?...100 // 3.7 Závěr...101 // 4 Informace jako univokální, ekvivokální a analogický pojem: analýza diskursu ... 102 // 4.1 Informace jako univokální pojem: Zbigniew J. Gackowski...102 // 4.2 Informace jako ekvivokální pojem: Josef Šmajs...106 // 4.3 Informace jako analogický pojem: MarciaJ. Batesová...110 // 4.4 Závěr...113 // 5 Metafyzická definice a klasifikace informace...114 // 5.1 Úvod...114 // 5.2 Definice a klasifikace...114
// 5.3 Substanciální a akcidentální změna jako informační proces...118 // 5.4 Vnitřní strukturní informace substanciální...119 // 5.5 Vnitřní strukturní informace akcidentální...120 // 5.6 Sémantická (epigenetická) informace (akcidentální)...121 // 5.7 Vnější strukturní informace sociokulturní...123 // 5.8 Závěr...124 // 6 Závěr...125 // ?. část - informační věda...131 // 1 Úvod...133 // 2 Předmět informační vědy a vzdělávání informační pracovníků a vědců...134 // 2.1 Co je věda?...135 // 2.2 Klasifikace věd...136 // 2.3 Předmět informační vědy...139 // 2.4 Model komunikace a informační systém...140 // 2.5 Model komunikace a předmět informační vědy...142 // 2.6 Vzdělávání informačních pracovníků a vědců...146 // 2.7 Závěr...148 // 3 Tři základní paradigmata informační vědy...150 // 3.1 Paradigmatické obraty...150 // 3.2 Současné pojetí jednotlivých paradigmat...152 // 3.2.1 Objektové paradigma...152 // 3.2.2 Kognitivní paradigma...153 // 3.2.3 Sociálně-doménovéparadigma...155 // 3.3 Srovnání paradigmat...157 // 3.4 Závěr...159 // 4 Realistický model domény...161 // 4.1 Jednotlivá paradigmata a model domény...162 // 4.2 Subjekt...163 // 4.3 Objekt...164 // 4.4 Komunikace...164 // 4.5 Model domény...165 // 4.6 Doména, informační systém a uživatel...169 // 4.7 Závěr...170 // 5 Závěr...172 // Epilog...173 // Summary ... 176 // Literatura...177

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC