Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Masarykova univerzita 2015
1 online zdroj (297 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-8249-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-210-8051-5 (print)
Tištěná verze: Saur, Josef. Boris N. Cicerin o ruskych dejinách (státní skola jako historiograficky a spolecensky fenomén) Brno, [Czech Republic] : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, c2015 ISBN 978-80-210-8051-5
Publikace osvětluje jednu ze zásadních kapitol dějin ruského dějepisectví. Přináší analýzu koncepce ruských dějin Borise N. Čičerina (1828–1904) v dobových souvislostech ruské historiografie a v kontextu Čičerinových děl státovědných a filozofických. Práce podrobně mapuje počátky a okolnosti vzniku tzv. státní školy v ruské historiografii, k jejímž představitelům patřili kromě Čičerina další výrazní představitelé ruského historického myšlení – K. D. Kavelin, S. M. Solovjov a T. N. Granovskij. Za pomoci relevantních pramenů jsou zkoumány jednotlivé aspekty jejich pojetí ruských dějin a dobové reakce na jejich díla. Kniha také zachycuje souvislosti mezi Čičerinovým pojetím ruských dějin a ruským liberalismem poloviny 19. století..
001489338
OBSAH // 1 ÚVODEM...9 // 1.1 Nad tématem: Čičerin - historik, který nebyl historikem ...9 // 1.2 Struktura práce...16 // 1.3 Prameny...18 // 1.4 Použité pojmy a poznámky formálního a jazykového rázu ...20 // 2 ČIČERIN JAKO HISTORIOGRAFICKÉ TÉMA...23 // 2.1 Čičerin v ruské a světové odborné literatuře...23 // 2.2 Čičerin v české odborné literatuře ...38 // 3 DĚTSTVÍ, Cl ILAPF.CTVÍ A JINOŠSTVÍ V ÉŘE MIKULÁŠE 1...44 // 3.1 Potomek „šlechtického hnízda“...44 // 3.2 Moskevská univerzita ...51 // 3.3 Pochmurné sedmiletí ...58 // 4 POČÁTKY STÁTNÍ ŠKOLY A OKOLNOSTI JEJÍHO VZNIKU ...62 // 4.1 Existovala státní škola, nebo byla vymyšlena? ...62 // 4.2 Státní škola a profesionalizace ruské historické vědy...74 // 4.2.1 Nikolaj M. Karamzin ...75 // 4.2.2 Michail T. Kačcnovskij...79 // 4.2.3 Johann P. G. Ewers ...82 // 4.2.4 Státní škola a moskevská univerzita...85 // 4.3 Státní škola a dichotomie slavjanofilství a zapadnictví...89 // 4.4 Granovskij, Kavelin, Solovjov ...96 // 4.4.1 Granovskij ...97 // 4.4.2 Kavelinovo Pojetí právního uspořádání staré Rusi...105 // 4.4.3 Magisterská a doktorská disertace S. M. Solovjova...112 // 4.4.4 Reakce současníků na Kavelinova a Solovjovova díla...118 // 4.4.5 Státní škola na počátku 50. let 19. století...125 // 5 ČIČERIN Л VYVRCHOLENÍ VÝVOJE HISTORICKÉ KONCEPCE STÁTNÍ ŠKOLY (ČIČERINOVY PRÁCE Z LET 1853-1858)... 131 // 5.1 Státní škola a ruský
liberalismus...131 // 5.1.1 Čičerinova filozofie dějin a ruský liberalismus...134 // 5.2 Dobové souvislosti Čičerinových děl z let 1853-1858 ... 135 // 5.3 Čiěerinovo pojetí dějin, počátků a vzniku ruského státu...140 // 5.3.1 Východiska: Čičerin o státě a historikově práci ...140 // 5.3.2 Oblastní úřady v Rusku v 17. století...145 // 5.3.3 TAvěti a smluvní listiny velkých a údélných knížat ...150 // 5.3.4 Kontext státní školy...151 // 5.4 Kavelinova a Čičerinova účast na psaní a šíření ilegální politické literatury...156 // 5.4.1 „Samizdat“ a „tamizdat“ 19. století...156 // 5.4.2 O zahraniční politice a jejím sepětí s vnitřním stavem Ruska .. 158 // 5.4.3 Současné úkoly ruského života...161 // 5.4.4 К otázce nevolnické...162 // 5.4.5 O ruské aristokracii...166 // 5.5 Proti slavjanofilství a o podstatě a budoucnosti občiny...167 // 5.5.1 Národnost a věda...167 // 5.5.2 Ruská občina v minulosti...169 // 5.5.3 Budoucnost občiny ...172 // 5.6 Obhájce centralizace...173 // 5.7 Čičerinova studijní cesta a první rozkol uvnitř státní školy...177 // 5.8 Shrnutí...181 // 6 ČIČERINOVY SPOLEČENSKÉ Л BADATELSKÉ AKTIVITY // V 60. LETECH 19. STOLETÍ A ČINNOST STÁTNÍ ŠKOLY ...183 // 6.1 Státní škola v hodnocení a kontextu dobové ruské historiografie ... 183 // 6.2 Studentské nepokoje roku 1861 ...189 // 6.3 Čičerinovy společenské a politické postoje v 60. letech 19. století
// a kontext státní školy...195 // 6.3.1 Čičerin ve sporu „otců s dětmi“ ...195 // 6.3.2 O reformách ...200 // 6.3.3 Výuka následníka trůnu...204 // 6.4 Bádání představitelů státní školy o ruských dějinách v 60. letech // 19. století...206 // 6.4.1 Solovjov...206 // 6.4.2 Kavelin...208 // 6.4.3 Čičerinova doktorská disertace ...210 // 6.5 Druhá generace státní školy ...218 // 6.5.1 Státní škola v ruské historiografii od 70. let 19. století...219 // 6.5.2 Souputníci, žáci nebo následovníci?...222 // 7 ČIČERIN V OPOZICI К SAMODĚRŽAVÍ...226 // 7.1 Na cestě do intelektuální opozice...227 // 7.1.1 Po odchodu z univerzity (konec 60. a 70. léta 19. století) 229 // 7.2 Na pomoc zachování odkazu reformního období (1880-1883)... 231 // 7.2.1 Konštituční úvahy a Úkoly nové vlády ...233 // 7.2.2 Moskevský starosta...239 // 7.3 V ústraní (1883-1904)... 246 // 7.3.1 К filozofii práva a vědy ...247 // 7.3.2 Vzpomínání na zašlé časy a rodinný život ...252 // 7.3.3 Politický testament...255 // 7.4 Epilog...257 // 8 ZÁVĚR...259 // 9 SUMMARY: BORIS N. CHICHĽRIN ON RUSSIAN HISTORY (STATE SCHOOL AS A HISTORIOGRAPHIC AND SOCIAL PHENOMENON) ...269 // 10 РЕЗЮМЕ: БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ЧИЧЕРИН О РУССКОЙ ИСТОРИИ («ГОСУДАРСТВЕННАЯ ШКОЛА» КАК ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФЕНОМЕН) ... 271 // 11 PRAMENY A LITERATURA...274
// 11.1 Prameny...274 // 11.1.1 Statě z dobových periodik a sborníků ...274 // 11.1.2 Dobové publikace ...276 // 11.1.3 Novější vydání pramenů a edice pramenů...278 // 11.2 Sekundární literatura...280 // 11.3 Publikace encyklopedického a slovníkového charakteru...289 // 11.4 Internetové zdroje...289 // 12 JMENNÝ REJSTŘÍK ...291

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC