Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2013
1 online zdroj (334 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2373-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-1682-7 (print)
Tištěná verze: Charvát, Petr. Zrození státu : prvotní civilizace Starého světa. [Prague, Czech Republic] : Karolinum, c2011 ISBN 978-80-246-1682-7
Kniha obsahuje přehled nejnovějších poznatků o vzniku a vývoji rané státnosti ve čtyřech ohniscích zrodu prvotního státu Starého světa - v Egyptě, Mezopotámii, Číně a Indii. Autor analyzuje historické procesy, které vedou k ustavení rovnováhy mezi odstředivými tendencemi jednotlivých specializovaných společenských skupin a integrující rolí společenského ústředí. Trvalost této s námahou udržované rovnováhy určuje prostupování a vzájemné působení celé řady hospodářských, politických, mocenských, společenských, etických i duchovních faktorů. Knihu doplňují citace ze starověkých textů a jiné ilustrační materiály..
001489384
OBSAH // Úvod ... 11 // STAROVĚKÝ EGYPT ... 15 // přírodní prostředí... ? // KOŘEN A PŮVOD VŠECH VÉCI: // PRODUKTIVNÍ HOSPODÁŘSTVÍ V EGYPTĚ // (neolit, asi 5500-4S00 př. n. I.)... 19 // ENEOLIT Clil KONSTRUKCE NEROVNOSTÍ: // KULTURA BADARSKA (4500-3800 př. n. I.) ... 24 // PODHOUBÍ VZNIKU STATU: NAKADA I. Il A III // (4. tisíciletí př. n. I.)... 26 // Hospodářství... 26 // Zárodky mést... 27 // Sociální diferenciace: vybraná, vybranky a ti druzí... 29 // Kgyptská společnost předstátní doby v pohřebním ritu ... 36 // DOLNÍ EGYPT: MEZI FARAÓNEM A RUDÝM MOŘEM ... 39 // Hospodářství... 39 // Osídlení ... 40 // Pohřbívání ... 42 // Za hranice všedních dnů: styky s asijským kontinentem... 43 // VZHŮRU NA NEPŘÍTELE: NŮBIE ... 46 // POHŘBÍVANÍ SLAVNÝCH A MOCNÝCH // NA SEVERU HORNÍHO EGYPTA: ABYDOS... 47 // HŘBITOVY JIŽNÍHO KRÁLOVSTVÍ HORNOEGYPTSKÉHO: // ELITNÍ POHŘEBIŠTĚ V HIERAKONPOLI ... 50 // „PROSTÍ" EGYPŤANÉ ... 53 // 56 // POČÁTKY EGYPTSKÉHO PlSMA ... // ZROZENI EGYPTSKÉHO STÄTU ... // STABILIZACE PRVOTNÍHO EGYPTSKÉHO STATU ... // JAK vypadA a CO DělA prvotní egyptský stAt // STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE... // přírodní prostřed!... // POČÁTKY VYŠŠÍCH SPOLEČENSKÝCH ÜTVARÜ (kultura haláfská. 6.-5. tisíciletí př. n. I.) ... // POČÁTKY DĚJEPISECTVl: // SÜSY na sklonku 5. tisíciletí př. n. I... // Súské mauzoleum ... // Malovaná keramika ze Sús: lidé a jejich obce...
// Malovaná keramika ze Sús: lidé a jejich práce ... // Malovaná keramika ze Sús: božstva... • // Malovaná keramika ze Sús: proč?... // SÚSY NA POČÁTKU DOBY URUCKÉ: // PRVNl REPORTÁŽ ZE VZNIKU STATU // (počátek A. tisíciletí př. n. I.) ... // Sakrálni tvář epochy: aktivace plodivých sil ... // Profánní tvář epochy: budování, ochrana, tradice.. // SUMER, JIŽNÍ CAST MEZOPOTÁMIE: // MEZITÍMCO TOTO SE DALO... // Aktivace potenciálu plodivých sil... // Písmo! Písmo?... // Kouzlo pečetních válečků ... // „Nebudete jako bohové" ... // EJHLE, CIVILIZACE: VELEOBEC POZDNÍ DOBY KULTURY URUCKÉ (3500-3200 př. n. I.) - // EN, NIN, NAMESDA... // Hospodářství: převládnutí rcdistribucc... // Duchovní a političtí vůdcové: F.N, NIN, NAMESDA. // Inovace počátku 3. tisíciletí: LUGAL, NIN, NAMEŠDA ... Moudrá sova Minervina vylétá za soumraku: krize 27. století a co z ní vzešlo - LUGAL, ENSI2, EN... // 60 // 65 // 66 // 69 // 71 // 75 // 83 // 83 // 84 // 88 // 91 // 92 // 94 // 96 // 98 // 102 // 102 // 103 // 104 // 106 // 107 // 110 // 112 // 115 // 118 // ..KONEC ZAČÁTKU": SUMERSKÝ STAT ZÁVĚRU // RANĚ DYNASTICKÉ DOBY (asi 2500-2334 př. n. I.) ... 122 // Král a jeho dvůr ... ’22 // Mocní a vážení ... ’25 // Opatrní a důmyslní... ’28 // „Kdo do pout jímá otroky...“... ’51 // ZAVER... ’33 // STAROVĚKÁ INDIE ... ’35 // přírodní prostřed!... 137 // POČÁTKY V PRAVĚKU ... 140 // PRÍPRAVNÉ OBDOB’
... ’49 // KULTURA PROTOINDICKA (asi 2500-1900 př. n. I.) ... 151 // Hospodářství... 151 // Život v mřsleeh... 155 // Mohendžodaro ... 156 // Harappa... • 162 // Mesta a mésteřka ... 164 // Venkov ... 166 // Státní organismus? ... 162 // Duchovní kultura ... 121 // ZÁNIK KULTURY PROTOINDICKÉ ... 182 // STAROVĚKÁ ClNA... 185 // PŘlRODNl PROSTŘEDÍ ... 187 // POČÁTKY V PRAVĚKU: „MEZOLIT-NEOLIT" - // LOVCI. SBĚRACÍ A ZEMĚDĚLCI... 190 // Neolit v jižní Čínč... 196 // ENEOLIT NEBOLI JIŽ Sl NEJSME VŠICHNI ROVNI... 200 // Severní kraje Číny v cncolitu... 206 // POČÁTKY STATU ... 208 // Tradiční podání čínských dějin... 208 // Erikou... 208 // V městech a příměstských krajích prvotního státu // Zhengzhou ... // Anyang ... // Západní Čou ... // 210 // 213 // 214 217 // HOSPODÁŘSTVÍ PRVOTNÍHO ČÍNSKÉHO STÄTU // SPOLEČNOST ... // Jak vypadá a co dělá nejstarší čínský stát.. // Stát povstává z příbuzenství ... // A co bylo dál? ... // Co si vybranci a vybranky brali na poslední cestu? Duchovní svět ... // 223 // 223 // 225 // 228 // 230 // 231 // JAK SE TEDY RODÍ STÄT? // NEJDŘÍVE MALÉ OHLÉDNUTÍ // OBŽIVA ... // Zemědělství ... // Řemeslo ... // Směna („obchod“) // Osídleni ... // Pohřbívání ... // 248 // 248 // 251 // 253 // 254 257 // SPOLEČNOST ... // Organizační ústředí eneolitické společnosti a jejich výbava Dvořane prvních vládců: důmyslní, rozhodní a předvídaví
Dvořané prvních vládců: ti, kdož mluví s bohy ... // EaP‘... // SumeraAkkad... // Jak to bylo í boiilvhn mezopotámskych biadarvi.. // Indie a Člna... // Tři společenské stavy a zrod státu ... // 263 // 264 // 265 269 // 269 // 270 // 271 273 275 // METAFYZIKA // Lidský svět, prostor, čas a jejich povaha // Ne lidský svět... // Skládá se svět kolem nás z živlů? .. // Nadsvétní síly ... // Umění... // 278 // 278 // 280 // 282 // 283 // 284 // ZAVÉR // 286 // PRÍLOHA: STÄT V NOUZI ... 288 // Egypt ... 288 // Mezopotámie... 291 // Indie ... 296 // Čína... 300 // English Summary: The birth of the state ... 307 // Literatura ... 315 // Rejstřík ... 321

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC