Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Praha] : Karolinum, 2014
1 online zdroj (324 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2309-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2284-2 (print)
lotyština
Monografie přináší nové pohledy na souvislosti lotyšské a české literatury a kultury a rozšiřuje poznatky o působení naší náboženské reformace v Pobaltí, zejména v Lotyšsku. Autor nejprve shrnuje základní historická fakta o Pobaltí, typologicky je srovnává s českou situací a jádro práce poté strukturuje podle Komenského programu nápravy „moudrosti mysli“, „zbožnosti srdce“ a „životního klidu“. První část je věnována zvláště působení Komenského pedagogického díla a jeho paralelám v Lotyšsku, druhá a třetí část se zabývá lotyšskou literaturou související s ochranovským hnutím a jejími českými kontexty. Za příznačný svorník s českou kulturou je považován sociální, národní a politický aspekt lotyšské „kultury srdce“, do jejíchž základů byl uložen také odkaz Husa a husitství, Komenského a českobratrství..
001489393
Obsah // Předmluva 9 // 1. Úvod 12 // 1.1 České a slovenské tradice prekladové a literárněvědné baltistiky a estonistiky 12 // 1.2 Překlady české literatury a literárni komparatistika v Lotyšsku 16 // 1.3 Volba tématu a dosavadní bádání o něm 18 // 1.4 Cíl práce a použitá metodologie 24 // 2. Základní historická fakta a typologická srovnání 32 // 2.1 Lotyšské správně politické celky -, 32 // 2.2 Lotyšské obyvatelstvo a vztahy mezi pobaltskými zeměmi 35 // 2.3 Náboženská situace v Lotyšsku 37 // 2.4 Počátky lotyšské literatury 39 // 2.5 Typologie lotyšské obrozenské kultury 49 // 2.6 Typologie lotyšského národního hnutí 52 // 3. Moudrost mysli (sapientia mentis) 56 // 3.1 Počátky působení Komenského díla v Pobaltí 58 // 3.1.1 J. A. Komenský a jeho následovníci v Litvě a v Kuronsku 58 // 3.1.2 Komenského učebnice v Livonsku 60 // 3.1.3 J. A. Komenský a Ernst Glück 63 // 3.2 J. A. Komenský a G. F. Stender 67 // 3.2.1 Srovnání Komenského a Stenderova díla 67 // 3.2.2 Komenského Svét v obrazech a Stenderova Abeceda v obrazech 71 // 3.2.3 Stenderova Kniha vysoké moudrosti 73 // 3.3 České inspirace lotyšského národního hnutí 76 // 3.3.1 Lotyšská „hymna práce“ 76 // 3.3.2 Ohlasy „hymny práce“ 83 // 3.3.3 Kontexty Čelakovského básnč 86 // 3.3.4 Další inspirace českým národním obrozením 91 // 3.4 Vývoj lotyšské komeniologie 94 // 4. Zbožnost srdce (pietas cordis) 100 // 4.1 Lotyšská Jednota bratrská 101 // 4.1.1 Terminologie a oficiální status Jednoty bratrské v Lotyšsku 101 // 4.1.2 Déjiny lotyšské Jednoty bratrské 105 // 4.1.3 Výsledky působení livonského ochranovského hnutí 113 // 4.1.4 Strukturální typologie livonské ochranovské kultury 119 // 4.1.5 Ochranovské ideové paradigma v Livonsku 127 // 4.1.6 Místní folklorně-mytologický recepční horizont 134 //
4.2 Počátky česko-lotyšských hudebních styků 142 // 4.3 Lotyšská ochranovská literatura a její primární texty 149 // 4.3.1 Celková charakteristika 149 // 4.3.2 Žánry 154 // 4.3.3 České typologické paralely 159 // 4.3.4 Shrnutí 162 // 4.4 Reflexe ochranovského hnutí v lotyšské literatuře - sekundární texty 163 // 4.4.1 Celková charakteristika 163 // 4.4.2 Román čas}< zeměměřičů 165 // 4.4.3 Drama Ochranovští 169 // 4.4.4 Poruksovy ochranovské prózy 174 // 4.4.5 České typologické paralely 175 // 4.4.6 Shrnutí 176 // 4.5 Kultura srdce - terciární texty 177 // 4.5.1 Celková charakteristika 177 // 4.5.2 Lidé čistého srdce 181 // 4.5.3 Bílé roucho 184 // 4.5.4 Antipš 186 // 4.5.5 Kultura srdce 191 // 4.5.6 Marta Grimma a lotyšské reflexe české literatury 194 // 4.5.7 Shrnutí 204 // 5. Životní klid (tranquillitas vitae) 207 // 5.1 Livonský bratrský řád 209 // 5.2 Déjiny české náboženské reformace a jejich literární reflexe // v Lotyšsku 216 // 5.2.1 Dějiny staré Jednoty bratrské 216 // 5.2.2 Příběh jednoho pravdivého svědka 218 // 5.2.3 Jan Hus a husitství v dalších lotyšských pramenech 221 // 5.2.4 Jan Hus v lotyšské poezii 224 // 5.3 Ochranovský sociální protest a historické védomí 231 // 5.4 Ochranovská historie v sekundárních literárních textech 237 // 5.4.1 Románový cyklus Arturse Baumanise 237 // 5.4.2 Kaugurské povstání v románu Kárlise Zaritjše 242 // 5.4.3 Vccozolsův chiliasmus 245 // 6. Celkové shrnutí a závěry 249 // Prameny a literatura 259 // Résumé 289 // Obrazová příloha 297 // Jmenný rejstřík 310

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC