Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2014
1 online zdroj (280 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2363-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2330-6 (print)
Tištěná verze: Horák, Martin. Úspěch i zklamání : demokracie a veřejná politika v Praze 1990-2000. Prague, Czech Republic : Karolinum, c2014 ISBN 978-80-246-2330-6
V této knize řeší autor, kanadský politolog českého původu, záhadu špatné výkonnosti veřejné správy v soudobé Praze. Rok 1990 přinesl městu obnovení demokratické samosprávy. Během dalších let však následoval vývoj neprůhledné správy, problematických rozhodnutí a veřejné deziluze, jevů, se kterými se Praha potýká dodnes. Prostřednictvím rozboru politických rozhodnutí v 90. letech v oblastech dopravní výstavby a rozvoje historického jádra přichází Horák na kořeny daného stavu. Bezprostředně po pádu komunismu se noví pražští političtí představitelé, tváří v tvář složitému a nestabilnímu politickému prostředí, uchýlili k jednoduchým a krátkodobým řešením klíčových politických problematik. Toto chování zakotvilo v Praze problematické politické struktury a normy vycházející z přechodného období, a vytvořilo nové pevné zájmy, které se pak daly jen těžko eliminovat. Kniha se vyznačuje svým v českém kontextu zcela novým přístupem, založeným na detailních případových studiích, a přispívá k obecnějšímu porozumění dynamice a problematikám demokratického vývoje v postkomunistických státech..
001489399
OBSAH // v // 7 PŘEDMLUVA A PODĚKOVÁNÍ ? ČESKÉMU VYDÁNÍ 11 PODĚKOVÁNÍ ? PŮVODNÍMU VYDÁNÍ 13 KAPITOLA PRVNÍ Úvod // 59 KAPITOLA DRUHÁ // Struktura pražské veřejné správy: Budování silného státu na lokální úrovni 95 KAPITOLA TŘETÍ // Pražské instituce a političtí hráči v období raného postkomunismu 131 KAPITOLA ČTVRTÁ // Plánování a výstavba hlavní silniční sítě: Politika vzájemné delegitimizace 181 KAPITOLA PÁTÁ // Památková ochrana a rozvoj v pražském historickém jádru: Politika zisku 225 KAPITOLA ŠESTÁ // Cesty ? demokratickému vládnutí: Poučení z Prahy // 247 PŘÍLOHA // 251 SEZNAM ZKRATEK // 253 SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ // 255 LITERATURA // 271 REJSTŘÍK

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC