Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2015
1 online zdroj (264 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2388-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2381-8 (print)
Tištěná verze: Weiss, Tomáš, 1980- Role policie a armády v Evropské unii : analýza evropské a národní úrovně s využitím případové studie České republiky. Prague, [Czech Republic] : Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinu, c2015 ISBN 978-80-246-2381-8
Kniha se zabývá bezpečnostní politikou Evropské unie a podrobněji také jednoho z jejích členských států, České republiky. Hledá odpověď na otázku, jestli v Evropské unii dochází ke splývání vnitřní a vnější bezpečnosti a zejména ke stírání rozdílů mezi dvěma nejdůležitějšími bezpečnostními institucemi – policií a armádou. Zda splývá role policie a armády na úrovni Evropské unie, zda evropská integrace takový proces povzbuzuje, nebo mu spíše brání, a konečně zda dochází ke stírání rozdílů mezi policií a armádou na úrovni členského státu.Autor dochází na základě případových studií evropské a národní úrovně k závěru, že ačkoli je možné na papíře pozorovat celou řadu změn, v praxi je jejich dopad jen velmi omezený. Viditelné změny jsou způsobeny zejména důrazem na otázky vnitřní bezpečnosti, kdy se předcházení vnitřním hrozbám podřizují i aktivity doposud považované za součást vnější bezpečnosti. V podstatě všechny viditelné změny lze ovšem velmi jednoduše zvrátit v okamžiku, kdy by se změnil bezpečnostní diskurs nebo politické preference. Policie a armáda stále zůstávají dvěma odlišnými složkami s různými úkoly a rozdílným způsobem práce..
001489403
Obsah // Seznam zkratek 7 // Předmluva 11 // Úvod 12 // 1. Mezinárodní vztahy a splývání vnitrní a vnčjší bezpečnosti 38 // 1.1 Moderní stát a jeho teritorialita 38 // 1.2 Změny ve studiu bezpečnosti 43 // 1.2.1 Prohloubení konceptu bezpečnosti 45 // 1.2.2 Rozšíření konceptu bezpečnosti 49 // 1.2.3 Námitky proti novým přístupům ? bezpečnosti 52 // 1.3 Důsledky debaty o postavení státu a konceptu bezpečnosti 55 // 2. Armáda a policie mezi vnčjší a vnitrní bezpečností 59 // 2.1 Definice armády a policie 59 // 2.2 Role armády a policie v novem bezpečnostním prostředí 68 // 2.2.1 Formy zahraničního angažmá armády a policie // post-modcrních států 72 // 2.2.2 Projevy splývání vnitřní a vnější bezpečnosti uvnitř státu 82 // 2.2.3 Zpochybnění stírání hranice mezi armádou a policií // a jeho kritika 87 // 2.3 Shrnutí debaty o stírání rozdílů mezi armádou a policií 90 // 3. FLvropská unie a její vliv na armádu a policii 93 // 3.1 Evropská unie a spolupráce v otázkách bezpečnosti 93 // 3.1.1 Historický kontext bezpečnostní spolupráce v EU 93 // 3.1.2 Současná role Evropské unie v otázkách bezpečnosti 98 // 3.1.3 Evropské politiky dotýkající se armády a policie 102 // 3.1.4 Institucionální rámec bezpečnostní politiky EU 102 // 3.2 Procesy na úrovni Evropské unie // 3.2.1 Teritoriální vymezení bezpečnostní politiky EU // 3.2.2 Charakter zásahu policie podle opatření na úrovni
Evropské unie // 3.2.3 Cílová skupina vnitřní a vnčjší bezpečnosti z pohledu EU // 3.2.4 Evropské instituce na hranici mezi armádou a policií // 3.3 Vliv Evropské unie na národní úroveň // 3.3.1 Použití síly v evropských operacích // 3.3.2 Proměny charakteru zásahu v evropských cvičeních a operacích // 3.3.3 Odpovědnost jednotlivec v rámci evropské vojenské a policejní spolupráce // 3.3.4 Evropská spolupráce mezi armádou a policií // 3.4 Shrnutí části o Evropské unii // 109 // 109 // 124 // 128 // 133 // 137 // 137 // 144 // 159 // 162 // 170 // 4. Případová studie - Česká republika 172 // 4.1 Institucionální zajištění bezpečnosti v České republice 173 // 4.1.1 Výkonné složky zajišťující bezpečnost České republiky 175 // 4.1.2 Institucionální zaměření výzkumu 179 // 4.2 Měnící se role armády a policie v České republice 180 // 4.2.1 Role teritoria ve vymezení činnosti armády a policie 180 // 4.2.2 Použití síly a jeho regulace 189 // 4.2.3 Charakter zásahu policejních a vojenských jednotek 196 // 4.2.4 Iniciativa jednotlivce v rámci armády a policie 202 // 4.2.5 Odpovědnost jednotlivce a její změna ve vztahu // ? armádě a policii 205 // 4.2.6 Velikost cílové skupiny 209 // 4.2.7 Spolupráce mezi armádou a policií a instituce na jejich pomezí 212 // 4.3 Shrnutí části o České republice 217 // Závěr // Resumé // Použitá literatura // 220 // 232 // 234

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC