Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.08.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2013
1 online zdroj (452 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2406-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2377-1 (print)
Tištěná verze: Kuklík, Jan. Od národního státu ke státu národností? : Národnostní statut a snahy o řesení mensinové otázky v Československu v roce 1938. Prague, [Czech Republic] : Karolinum, c2013 ISBN 978-80-246-2377-1
Kniha se zabývá návrhem na vydání národnostního statutu v Československu v roce 1938, který byl pokusem řešit složitou situaci, do které se československý stát koncem třicátých let dostal. Národnostní statut měl být významnou reformou menšinové politiky a měl se týkat nejen německé menšiny, ale i všech ostatních menšin a jejich právního postavení. Dotýkal se nejen jazykového práva, ale i otázek školství, státní správy, sociálního zabezpečení či trestní ochrany menšin. Hlavním účelem připravovaného právního předpisu mělo být uvolnění mezinárodního tlaku na Československo v souvislosti s Hitlerovou politikou po anšlusu Rakouska, která otevřeně využívala požadavky sudetských Němců jako součást snah k prosazení územních a politických požadavků, vedoucích až k Mnichovu a poté i k druhé světové válce. Kniha analyzuje jak přípravu statutu, vnitropolitická jednání a jednání s SdP, tak zejména mezinárodněpolitickou rovinu, která předurčila neúspěch tohoto ambiciózního návrhu na řešení menšinových otázek. Součástí knihy je i edice textu národnostního statutu, který je tak poprvé v ucelené podobě k dispozici zájemcům o moderní československé dějiny..
001489411
OBSAH // Úvodem ...7 // Česko-německé vztahy v Československu // od nástupu Hitlera ? moci do anšlusu Rakouska...12 // Cesta ? vyhlášení národnostního statutu...36 // Statut a vyjednávání s národnostními menšinami...84 // Mezinárodní reflexe souvislosti národnostního statutu // z pohledu britské diplomacie...122 // Runcimanova mise, odmítnutí statutu // a cesta ? Mnichovu...212 // Epilog - „druhý život" národnostního statutu ...272 // Závěr...277 // Dokumenty... 281 // 1. Rozhlasový projev Milana Hodži s oznámením // o zahájení přípravy národnostního statutu...283 // 2. Návrh preambule ? národnostnímu statutu // od Karla Čapka a Ferdinanda Peroutky...289 // 3. Návrh preambule ? národnostnímu statutu od Lva Sychravý. . 291 // 4. Návrh zákona, kterým se vydává národnostní statut // Republiky československé...292 // 5. Návrh důvodové zprávy ? národnostnímu statutu // Republiky československé...317 // 6. Návrh zákona, jímž se stanoví zásady jazykového práva // v Republice československé...433 // Prameny a literatura...439 // Resumé...443 // Jmenný rejstřík...446

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC