Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2013
1 online zdroj (122 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2419-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-1824-1 (print)
Monografie přináší reflexi přijímání cizinců ve světle biblických textů, z nichž čerpá podněty pro eticky orientovaný přístup k problému migrace v dnešním světě. Po hermeneuticko-metodologických úvahách následuje zevrubné představení biblického étosu zacházení s cizinci, třetí část je věnována přehledu biblickoantropologických východisek, která stojí v pozadí tématu. Kniha chce být nejen zdrojem spolehlivých informací o poměru starozákonního a novozákonního lidu k cizincům a lidem na cestách, ale především pozváním k eticky zodpovědnému promýšlení otázky přijímání cizinců v současnosti..
001489418
1. Biblická hermeneutika a křesťanská sociální etika /13 Vztah teologické etiky a Bible /13 -- Funkce biblických textů v rámci křesťanské sociálněetické reflexe /23 -- Křesťanská sociální etika a spolupráce s neteologickými vědeckými disciplínami /24 -- 2. Svědectví o vztahu k cizincům a přijetí cizinců v Bibli /27 Cizinec v Bibli úvodní poznámky /28 -- Přijetí cizince ve Starém zákone /34 Ctnost pohostinnosti /34 Kniha smlouvy (Ex 20,22-23,19) /37 Deuteronomium /39 -- Kodex svatosti (Lv 17-26) a kněžské předpisy (Lv, Nu) /44 Cizinec v ostatních knihách Starého zákona /46 Shrnutí /49 Přijetí cizince v Novém zákone -- Křesťanské jednání s cizinci /54 -- Ježíšův vztah k cizincům /54 -- Prvotní církev a cizinci ve svědectví novozákonních -- pramenů /66 Sebeidentifikace jako cizince /73 -- Ježíš jako cizinec /73 -- Křesťané jako cizinci 5 Shrnutí /79 -- 3. Vybrané relevantní principy biblické antropologie /8$ Teologie stvoření a vykoupení úvodní poznámky /8 4 -- Člověk stvořený k obrazu Božímu důstojnost a jedinečnost člověka /8 4 Člověk jako Boží obraz ve starozákonní teologii /84 Člověk jako Boží obraz v novozákonní teologii 789 -- Myšlenka totus orbis-jedno lidské společenství /94 -- Univerzalistická perspektiva v tzv. biblických pradějinách /94 Vyvolený národ v univerzalistické a teologické perspektivě /99 Novozákonní christocentrický univerzalismus /101 --
Sociálníétos starozákonní smlouvy, proroků a Ježíše /104

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC