Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2015
1 online zdroj (218 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2427-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3039-7 (online ; epub)
ISBN 978-80-246-2156-2 (print)
Tištěná verze: Prague English studies and the transformation of philologies. [Prague, Czech Republic] : Karolinum, c2012 ISBN 978-80-246-2156-2
Monografie připomene sté výročí pražských anglických studií, která byla oficiálně ustavena v roce 1912 jmenováním Viléma Mathesiuse, zakladatele Pražského lingvistického kroužku a prvního profesora anglického jazyka a literatury na Univerzitě Karlově. Kromě přehodnocení práce hlavních představitelů (Mathesius, Vančura a další) a posuzování vývoje na literaturu orientovaných pražských studií angličtiny a s ohledem na pražský strukturalismus, se kniha zaměří na metodologické problémy oboru v souvislosti s transformací humanistické a stejně tak moderní filologie, hledání souvislostí mezi dvěma historicky odlišnými interdisciplinárními projekty: humanistickou filologií a strukturalistickou sémiologií. Spolu s Paulem de Man, lze tento odkaz identifikovat jako problém rétoriky - jeho těžko postřehnutelné postavení mezi gramatikou a logikou, strukturou a významem a performativitou a hodnotou jazyka. Přehodnocení tohoto problému se zdá mít zásadní význam pro pochopení dynamiky současné transformace filologie a strukturalistické metodologie, jež jsou diskutovány v závěrečné části. Další zásadní metodologický problém je metodologie literární historie. Ačkoli se představitelům pražských anglických studií podařilo překonat ztuhlost synchronních postupů, jejich zpracování dynamických struktur je stále značně poplatný tradičním pojetí funkce a hodnoty .Kniha je rozdělena do dvou částí: první se pokouší přehodnotit význam odkazu Mathesiuse (v literární teorii, historii a teorii překladu) a jeho následovníků (především Zdeňka Vančury a Jaroslava Hornáta), druhá zkoumá různé souvislosti a důsledky pražského strukturalismu, od politických aspektů ruských formalistických teorií, přes estetiku groteskní strukturalistické psychoanalýzy a nedávné textové genetiky..
001489422
CONTENTS // Martin Procházka // Introduction 9 // 1. LEGACIES: // VILÉM MATHESIUS AND FOLLOWERS Martin Procházka // The Value of Language: Rhetoric, Semiology, Philology // and the Functional Approach 25 // Helena Znojemská // Vilém Mathesius as Literary Historian 43 // Bohuslav Mánek // Vilém Mathesius as Translator and Theoretician of Translation 64 // Pavla Veselá // A Structuralist History of Zdenek Vancura 83 // Zdenek Beran // Jaroslav Hornáts Critical Method in His Studies of Charles // Dickens 103 // 2. CONTEXTS AND OUTCOMES: // FROM PRAGUE STRUCTURALISM TO RADICAL PHILOLOGY // Robert J.C. Young // Structuralism and the Prague Linguistic Circle Revisited 121 // David Vichnar // Functional Linguistics as the "Science of Poetic Forms": // An ABC of the Prague Linguistic Circle’s Poetics 154 // Erik Roraback // A Gateway to a Baroque Rhetoric of Jacques Lacan and // Niklas Luhmann 166 // 184 // Ondrej Pilný // jan Grossman, Structuralism, and the Grotesque // Louis Armand // Attesting / Before the Fact // 198 // Contributors // Index // 207 // 211

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC