Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2013
1 online zdroj (152 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2431-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2244-6 (print)
Tištěná verze: Hamplová, Dana. Náboenství v ceské spolecnosti na prahu 3. tísiciletí. Prague, [Czech Republic] : Karolinum, c2013 ISBN 978-80-246-2244-6
Kniha se zabývá českou náboženskou scénou v posledních dvou desetiletí tak, jak ji zachycují akademické kvantitativní výzkumy náboženství a další statistiky. První kapitola krátce shrnuje současné sociologické přístupy k tématu náboženství a probírá problémy sekularizace a desekularizace. Druhá kapitola se zabývá otázkou, zda a jak lze náboženství měřit, jaká jsou omezení a výhody kvantitativního přístupu, a krátce představuje použitá šetření. Další kapitoly se pak věnují konkrétním analýzám náboženské scény. Empirická část začíná rozborem posunů v náboženském vyznání, návštěvnosti bohoslužeb, postojům k církvím a sympatiím k náboženským systémům. Poté přechází k otázce obsahů náboženské víry a jejich popularity v české společnosti. Dále jsou rozebírány rozdíly v religiózním chování i postojích a obsazích víry podle základních sociodemografických charakteristik – věku, pohlaví, vzdělání a socioekonomického postavení..
001489425
Obsah // Úvod 7 // 1. Náboženství v evropském prostoru: cesta k ateismu, nebo ? new age? 11 // 1.1 Neviditelné náboženství jako přirozený důsledek modernizace? 15 // 1.2 Neviditelné náboženství jako důsledek komunistické minulosti, // nebo slovanství? 16 // 1.3 Teorie náboženské mobilizace 17 // 1.4 Český „ateismus“ a jeho specifika 23 // 2. Lze víru a náboženství měřit?  27 // 2.1 Institucionalizovaná a tradiční religiozita 29 // 2.2 Alternativní a deinstitucionalizovaná rcligiozita/spiritualita 31 // 2.2.1 Nová náboženská hnutí 33 // 2.3 Použitá data 35 // 2.3.1 Sledované charakteristiky a postoje 36 // 3. Členství v církvi a postoje ? náboženským tradicím 39 // 3.1 Náboženské vyznání ve sčítání lidu 39 // 3.1.1 Které církve mizí a které rostou? // Vývoj náboženského vyznání mezi roky 1991 a 2001 41 // 3.1.2 Je náboženské vyznání spolehlivou mírou religiozity? 44 // 3.2 Návštěvnost bohoslužeb 46 // 3.3 Důvěra v církve 49 // 3.4 Sympatie ? náboženským systémům 51 // 4. Čemu Češi věří? Bůh, nebo horoskopy? 58 // 4.1 Víra v Boha a víra v magii 58 // 4.2 Česká religiozita v mezinárodním srovnání 68 // 4.2.1 Alternativní religiozita (magie a východní tradice) a víra v Boha 69 // 4.2.2 Sumační indexy náboženských orientací 71 // 4.3 Prolínání religiózních typu 77 // 5. Náboženství, vík a pohlaví 82 // 5.1 Religiozita a včk 82 // 5.2 Religiozita a pohlaví
89 // 5.2.1 Pracovní trh, religiozita a pohlaví 98 // ’ 5.2.2 Pohlaví, sociální deprivace a religiozita 100 // 5.2.3 Socializační argument 100 // 5.2.4 Fyziologické vysvčtlení rozdílů v eligiozité 102 // 6. Religiozita, vzdčlání a socioekonomické postavení 111 // 6.1 Religiozita a vzdélání 111 // 6.2 Religiozita a socioekonomické postavení 117 // Závér * 136 // Summary ___’ 141 // Literatura 143 //

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC