Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2015
1 online zdroj (118 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2458-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2444-0 (print)
Tištěná verze: Jansa, Petr. Komparace názoru a postoju ceské verejnosti k -9E;ivotospráve, pohybovým aktivitám a sportu. Prague, [Czech Republic] : Karolinum, c2015 ISBN 978-80-246-2444-0
Monografie zahrnuje dva dílčí pedagogické výzkumy zaměřené na komparaci názorů a postojů u vybraných skupin české populace, kdy se respondenti vyjadřují k otázkám denního režimu, životosprávy, psychosociálním funkcím pohybových aktivit a sportu.První výzkumné šetření je věnováno srovnání názorů a postojů české dospělé populace ke zmíněným tématům v roce 2000 a 2010. Prezentované výsledky ukazují na některé znepokojivé informace o trendech dospělé populace u nás, zejména zvýšení denního stresu a požívání alkoholu.Druhé výzkumné šetření se zaměřuje na důležitou populační skupinu českých pedagogů základních a středních škol a komparaci jejich názorů a postojů k životosprávě a funkci pohybových aktivit a sportu. Vztah učitelů k pohybovým aktivitám a sportu je velice pozitivní a společensky přínosný..
001489436
Obsah // Předmluva 7 // I. Komparace názorů a postojů české dospčlé populace ? životosprávě, // pohybovým aktivitám a sportu (2000-2010) 9 // Úvod do problému 11 // 1. Management výzkumného šetření 16 // 1.1 Cíl, úkoly a hypotézy 16 // 1.2 Dotazník SFSPA a organizace výzkumného šetření 16 // 1.3 Charakteristika souboru 17 // 2. Výsledky a diskuse 19 // 2.1 Denní režim a životospráva 20 // 2.2 Pohybové aktivity a sport dospčlé populace 26 // Závěry a doporučení I 36 // II. Komparace názorů a postojů českých pedagogů ? životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu 39 // Problém výzkumného šetření 41 // 3. Management výzkumného Šetření 46 // 3.1 Cíl, úkoly a hypotézy 46 // 3.2 Dotazník pro pedagogy a organizace výzkumného šetření 46 // 3.3 Charakteristika souborů 47 // 4. Výsledky a diskuse 51 // 4.1 Názor)’ a postoje ? psychosociálním funkcím 51 // 4.2 Denní režim a životospráva 62 // 4.3 Pohybové aktivity a sport 77 // Závčry a doporučení II // Literatura // Přílohy // ? první části monografie // Dotazník „SFSPA“ pro dospčlou populaci (ukázka 2010) // ? druhé části monografie // Dotazník „Význam pohybových aktivit a sportu // pro pedagogy“ (ukázka) // Seznam tabulek a grafů // Summary // Résumé // Jmenný rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC