Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2014
1 online zdroj (180 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2470-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-1904-0 (print)
Granadský emirát po celou svou existenci sváděl boj o přežití s okolními křesťanskými královstvími a muslimskými říšemi. V 15. století v něm převzalo moc na úkor panovníků několik velkých rodin a jejich členové vedli téměř neustále boj o moc v emirátu. Právě těmto granadským rodinám a jejich podstatnému přispění k zániku poslední říše muslimského Španělska se věnuje kniha Josefa Ženky. Autor se snaží na základě analýzy jednotlivých rodin a událostí 15. století dokázat, že ani Granada nebyla výjimkou v arabsko-islámském světě a elitám se před zánikem emirátu podařilo granadské emíry odstavit od faktické moci. Knihu doplňují genealogické stromy a soupisy panovníků a prvních ministrů..
001489440
OBSAH // Úvod /? // 1. Vládnoucí elity 15. století/21 // 1.1 Charakter granadskč společnosti /21 // 1.1.1 NcjvyšS! funkce v emirátu/23 // 1.2 Velké granadské rodiny /25 // 1.3 Rodina Bannigaš (Venegas) /28 // 1.3.1 Otázka zakladatele - Kdo byl Ridwán BannigasP/iS 1-3.2 Další příslušníci rodiny, potomci Ridwána Bannigaše/32 // 1.4 Rodina Mufarridž (Moffarix, Monfarix apod.) /34 // 1.4.1 Zakladatel Abú as-Surúr Mufarridž/34 // 1.4.2 Další příslušníci, potomci Abú as-Surúra Mufarridže/36 // 1.5 Rodina al-Amín (Alamines) /40 // 1.6 Rodina Ibn Kumáša (Abcncomixa)/43 1-7 Rodina Ibn cAbd al-Barr /48 // 1.8 Rodina Ibn as-Sarrádž/51 // 1.9 Další rodiny či význační jedinci /55 // 1.9.1 „Abenccrrajcs“ /59 // 1.10 Renegáti/konvertité jako složka granadské elity /60 // i-? Vládnoucí dynastie - zdroj privilegovaného postavení elity /61 I-I2 Genealogie nasrovskčho rodu 15. století /62 // 2. Granadskč elity a jejich působení do roku 1453 /65 21 První převrat a vstup Muhammada IX. do politiky // (1392-1427)/65 // 2.2 Nejasné panování Muhammada Vlil., úloha elit při návratu Muhammada IX. // a povstání Júsufa Ibn al-Mawl (1427-1432) /72 // 2.3 Období relativního vnitřního klidu a občanská válka na konci čtyřicátých let (1432-1453) /86 // 3- Granadskč elity mezi lety i453_147°/94 // 3.1 Nástupnictví po Muhammadu IX. // a příklon elit ? včtvi Abú Nasra Sacda (1453-1482) /94 // 3.2 Pokusy panovnické moci o
eliminaci „Abenccrrajcs“ /99 // 4. Granadské elity a závčrcčná válka (1482-1492)/?? // 4.1 „Abenccrrajcs“ a Abú al-Hasan cAlí /110 // 4.2 „Abenccrrajcs“ a Muhammad b. Sacd (1483-1489) /122 // 4.3 Kapitulace Granady /136 // Závěr - Granadské elity v 15. století/149 // Bibliografie /152 Přílohy /161 Summary /169 Rejstřík /172

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC