Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2014
1 online zdroj (168 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2490-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2429-7 (print)
Tištěná verze: Perutka, Lukás. Checoslovaquia, Guatemala y México en el Período de la Revolución Guatemalteca. Prague, Czech Republic : Karolinum, c2014 ISBN 978-80-246-2429-7
Monografie se zabývá doposud prakticky neprobádaným vztahem Československa a Guatemaly v období tzv. guatemalské revoluce v letech 1944–1954. Autor odkrývá širší souvislosti mezinárodních vztahů Guatemaly, Mexika a Spojených států amerických. Ústředním tématem je dodávka zbraní z Československa do Guatemaly v roce 1954, která se stala důležitým činitelem pro svržení demokratického režimu prezidenta Jacoba Arbenze v Guatemale. Československo tak sehrálo podstatnou roli při jedné ze stěžejních událostí studené války na americkém kontinentu..
001489447
INDICE // Agradcciniicnlos... // Lista de las abrcviacioncs... ? // Introducción ... 9 // CAPĚTULO I: Las rclacioncs cnttc Chccoslovaquia ? Guatemala cn cl periodo cntrcgucrras- 17 // CAPITULO II: Los cambios de las rclacioncs chccoslovaco-guatcmaltccas durante // la Scgunda Guerra Mundial... 38 // CAPĚTULO IH: Posición internacionál del gobicmo de Ardvalo... 49 // CAPĚTOLO IV: Primeros tres artos del gobicmo de Arbenz ? su rclación con vccinos // amcricanos Mcxico ? Hstados Unidos... 70 // CAPĚTOLO V: Arbenz ? Chccoslovaquia 1951 1953: cl comicnzo de una coopcración... 82 // CAPĚTOLO VI: Arbenz ? su busca por las armas... 97 // CAPĚTOLO VII: Arbenz ? la colaboración profunda con Chccoslovaquia cn 1954. // Las am»as. la legaeión ? la coopcración econňmica... 102 // CAPĚTOLO Vili: La batalla diplomŕtica cn Caracas... 118 // CAPĚTOLO IX: Crepůscolo del régimcn de Arbenz... 124 // CAPĚTOLO X: lipilogo de la Rcvolución Guatemalteca. Lxilio de sus reprcsentantcs... 134 // Conclusiones... 150 // Bibliografia... 153 // Summary... 157 // Anexo I : Acucrdo comcrcial entre Chccoslovaquia ? Guatemala de 1936... 158 // Anexo 2: Carta de Novotný a Comité Central de Partido Comunista de la Union Sovičtica // sobre la pctición guatemalteca por las armas... 160 // Anexo 3: Memorando sobre las futuras rclacioncs comcrcialcs entre Chccoslovaquia // ? Guatemala de Ing. Jaroslav Kohout de 13. 3. 1954... 161 // Anexo 4: Dcclaración de solidaridad para la prcscrvación de
la integridad politica // de los Estados Amcricanos contra la intervención del ComuniSmo internacionál... 164 // Anexo 5: Viajc del barco Alfhcm... 166

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC