Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2014
1 online zdroj (96 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2534-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2240-8 (print)
Tištěná verze: Gambacorta, Federico. Catalogue of the late Roman, Byzantine and Barbaric coins in the Charles University collection : (364 - 1092 A.D.) [Prague, Czech Republic] : Karolinum Press, c2013 ISBN 978-80-246-2240-8
Je velkým problémem sbírek archeologické či historické povahy, nejenom mincí, pokud nejsou publikační formou prezentovány odborné veřejnosti. Prezentovat skupinu mincí zveřejněných v tomto katalogu znamená nejen je chránit jako veřejný majetek jedné konkrétní univerzity, ale dát je k dispozici celé vědecké společnosti a tím umožnit pokrok v oblasti historických a numismatických studií. V práci Federica Gambacorty lze proto uvítat významné rozšíření publikovaného numismatického materiálu ve vlastnictví Univerzity Karlovy. Tato práce důstojně navazuje na dílo V. Marka, který před více než čtvrtstoletím podnikl první krok k publikaci univerzitní mincovní sbírky.-.
Oproti původnímu rozhodnutí věnovat se pouze pozdně římským mincím autor do svého zpracování zahrnul rovněž mince byzantské a barbarské.Tento katalog seznamuje publikum se skupinou mincí, které byly samy o sobě hlavními postavami a svědky doby, kdy byly vytvořeny. Mince narozdíl od jiných kategorií objektů byla používána na všech společenských úrovních a všude dokázala předat srozumitelné informace i těm, kteří neuměli číst. Obrazy na nich zpodobených vládnoucích císařů, členů císařské rodiny, dědiců a ručitelů kontinuity a stálosti říše tyto osoby umožňují rozpoznat a představují vhodné modely k napodobení u poddaných všech tříd. Jiná vyobrazení na reverzu mají za účel uklidňovat uživatele ohledně úsilí císaře o zajištění míru, solidnosti institucí, neporušenosti hranic.-.
V poslední fázi říše se množí legendy oslavující vítěze císařů, slávu Římanů, bezpečnost státu, obnovu státu, zdraví státu a concordie císařů s vyobrazením Říma na trůně a se symboly moci. Typy a legendy na mincích nás informují o sociálních a náboženských změnách, které proběhly ve struktuře římské říše v době od Konstantina Velikého a dále. Byzantské mince a mince vyráběné Ostrogóty v Itálii v posledním století výroby mincí před krizí, která v západní části starého římského impéria způsobí zmizení mince, se prakticky od mincí římských neliší..
001489458
CONTENTS // Foreword... // Introduction... 9 // Note to the catalogue ... 11 // Symbols and abbro-iations ... 12 // THE CATALOGUE // Late Roman Coins... 13 // Eastern Empire... 50 // Western Empire ... . 59 // Byzantine Coins ... 65 // Arab-Byzantinc Coins ... // Barbaric Coins ... 78 // INDEXES // Authorities . . // Mints... // Denominations // Obverse Legends Reverse Legends Obverse Types . . Reverse Types . . // CONCORDANCES // Catalogue Number/Inventory Number Inventory Numbcr/Cataloguc Number // 81 // 82 // 83 // 84 // 85 // 86 // 87 // 89 // 91 // 93’’ // Bibliography

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC