Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2016
1 online zdroj (272 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2588-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-3042-7 (online ; epub)
ISBN 978-80-246-2215-6 (print)
Tištěná verze: Kraus, Jiri. Rhetoric in European culture and beyond. Prague, [Czech Republic] : Charles University in Prague, c2014 ISBN 978-80-246-2215-6
Kniha Rétorika v evropské kultuře i ve světě vymezuje postavení rétoriky v systému kultury a vzdělanosti od starověku po dnešek. Zkoumá pokles jejího významu v období racionalismu a osvícenství, uvádí příčiny, v jejichž důsledku byly rétorice (redukované na soustavu řečnických triků) přisuzovány negativní konotace, a vysvětluje, proč si rétorika ve 20. století dokázala své pozice znovu vydobýt. Dokládá, že prestiž rétoriky prudce klesá, když je redukována na recept k rafinovanému klamání publika, a naopak stoupá, když se chápe jako vědecká disciplína, která se vydává napříč humanitními obory – filozofií, logikou, sémiotikou, literární vědou, lingvistikou, naukou o médiích apod. V tomto pojetí rétorika usiluje o všestranné poznávání a kultivování řečového projevu, mluveného i psaného, a to nejen jeho produkce, ale i recepce a interpretace.-.
V takové renesanci zájmu se rétorika jeví ne jako pouhý návod k řečové dovednosti, ale jako komplexní teoretický obor zkoumající chování člověka ve společenské komunikaci. Kapitoly 1–9 charakterizují vývoj rétoriky od jejích řeckých, helénistických a římských počátků k rétorice v kontextu křesťanské kultury středověku, dále k období humanismu, osvícenství, baroka; závěrečné kapitoly se pak věnují rétorice v 18., 19, a 20. století. Přitom se uplatňuje zřetel geografický, zahrnující dějiny rétoriky ve Francii, Španělsku, Itálii, Německu, Anglii, Skotsku, Polsku, v Rusku, v Čechách, na Moravě a na Slovensku, od 19. století pak i ve Spojených státech.Poslední, 10. kapitola předkládá odpověď na otázku, zdali se odpovídající systémy rétorických poznatků utvářely i za hranicemi středomořské antiky.-.
Na vybraných příkladech teoretických prací o „umění řeči“ pocházejících z území Indie, Blízkého východu, Číny, Koreje a Japonska se ukazuje, že každé jazykové společenství si vytváří svou vlastní představu, teorii a praxi přesvědčivého a sugestivního řečového vystupování. Mnohdy se takové poznatky spíš než na návody k stylizaci a přednesu mluvených projevů soustřeďují na analýzu písemných památek, v nichž lze nalézt jak specifické kategoriální prostředky dané kultury (tak je tomu např. u komentářů k staroindickým védským textům), tak tropy a figury charakteristické pro rétoriku řeckou a římskou, např. u hebrejských a aramejských textů Starého zákona..
001489480
CONTENTS // INTRODUCTION ... 9 // History of Rhetoric - A Motionless History?... 9 // 1. THE ORIGIN OF RHETORIC IN ANCIENT GREECE... 24 // The Search for Tcchnc ... 24 // Protagoras’s Agonistic Rhetoric ... 29 // First Teachers ... 31 // Ancient Rhetoric as a Model of Persuasive Communication ... 33 // Plato’s Unending Dispute with Rhetoric ... 34 // Isocrates’s Programme of Rhetoric in Service of Political Culture... 38 // Aristotle as Ancient Rhetoric’s Pinnacle... 41 // On the Art of Persuasion in Rhetoric to Alexander... 47 // 2. HELLENISTIC AND ROMAN RHETORIC ... 50 // The Birth of Hellenistic Philology... 50 // Rhetorical Instruction in the Hellenistic Period... 54 // Hermagoras of Temnos and the Stasis Theory... 56 // Rhetoric in Ancient Rome... 60 // Rhetorica ad Herennium (Ad C. Herennium de ratione dicendi libri quattuor) . 61 // Cicero’s Perfect Orator as a Citizen, an Advocate of Law and a Politician .. 65 // Quintillian’s//íj/i/w/eí o/’Ora/ory ... 70 // Pliny the Younger and Tacitus on the Role of Rhetoric // in Imperial Rome ... 73 // The Second Sophistic and Hermogenes’s Rhetoric as a Stasis System ... 77 // 3. RHETORIC AND MEDIEVAL CHRISTIAN CULTURE... 84 // Rhetoric and the Seven Liberal Arts Allegory in Martianus Capella... 93 // Augustine of Hippo - Preacher, Rhetorician, Polemicist ... 94 // Topica Boethii - Rhetoric in Service of Dialectics... 99 // Cassiodorus’s Encyclopaedic View of the Christian World ... 102 // Isidore of Seville and
the Origin of Scholastic Education ... 104 // Rhetoric as Part of Grammar: The Venerable Bede ... 105 // Alcuin of York: a Teacher of Wisdom and Eloquence... 107 // Artes Praedicandi: The Art of Preaching in the Middle Ages... 108 // Artes Dictaminis: The Art of Rhetoric’s New Face... 114 // Artes Poetriae: Theory and Practice of Written Discourse ... 122 // Rhetoric in Medieval Byzantium... 130 // 4. FROM HUMANISM TO THE ENLIGHTENMENT // Rhetoric during Humanism and Renaissance ... 134 // Lorenzo Valla, a Renaissance Philologist... 137 // George of Trebizond... 139 // Byzantine Rhetoric after the Fall of Constantinople ... 140 // Rudolphus Agricola... 143 // Rhetoric in the Works of Desiderius Erasmus... 144 // Philipp Melanchthons Authority of Protestant Rhetoric ... 148 // Petrus Ramus and Omcr Talon. The Tradition // of Philippo-Ramian Rhetoric Books ... 150 // Francesco Patrizi’s Perfetta Rhetorica... 155 // 5. BAROQUE RHETORIC IN SERVICE OF THE CHURCH ... 158 // Soarcz’s Jesuit Rhetoric ... 161 // Caussin’s Figures, Symbols and Emblems ... 162 // Jesuit Rhetoric in Bohemia and Poland. Bohuslav Balbin... 163 // Protestant Rhetoric and Preaching Textbooks... 164 // Bartholomacus Kcckcrmann and the Gdansk Rhetoric... 165 // Vossiuss Rhetoric of Rhetorical Affects... 166 // Comeniuss Brethren’s Rhetoric... 167 // Religious, Political and Cultural Prerequisites // for the Rhetorical Boom in Russia and Ukraine ... 172 // 6. SCHOLARLY COMMUNITY REPLACED BY THE REPUBLIC
OF LETTERS. PHILOSOPHY VERSUS RHETORIC // AT THE THRESHHOLD OF A NEW ERA ... 177 // Bacon’s Polemical Dialogue with Rhetoric... 178 // Hobbes’s Rhetoric as a Political Weapon... 181 // Bernard Lamy’s Cartesian Inspirations... 182 // 7. TASTE NORMS AND CRITERIA IN 18TH-CENTURY RHETORIC... 186 // Fénelon’s Rhetoric as an Art of Portraiture ... 187 // Du Marsais and His Project of Philosophical Rhetoric ... 188 // Vico’s Institutiones oratoriae and Project of a “New Science”... 189 // Rhetoric, Teaching Refined Taste (Bouhours, Rollin, Dubos)... 190 // Adam Smith and Scottish Rhetoric ... 192 // Rhetoric in Spain and Gregorio Mayans ? Siscar... 196 // Philological Orientation of Rhetoric in Germany - // Johann Christoph Gottsched ... 198 // Lomonosov and the Development of Classicism in Russia ... 200 // 8. RHETORIC IN THE 19™ CENTURY... 203 // Friedrich Nietzsche and the Philosophy of Rhetoric... 206 // lO -Ccntury Rhetoric in France. Fontanier’s Semantic Theor>’ // of Tropes and Figures... 208 // 19lh-Century Rhetoric in England. Whately, Bain, Spencer ... 211 // Jungniann s Slovesnost as Rhetoric for Readers’ Edification and Taste. 213 // 9. RHETORIC IN THE 20™ CENTURY... 217 // Rhetoric - Inspiration for Language, Literary and Philosophical Discourses ... 220 // Rhetoric in the United States against Barriers in Communication... 222 // Rhetoric since the Mid-20,h Century in Germany and Austria ... 227 // Theory of Argumentation in the Work of Chaim Perelman
// and Stephen Toulmin ... 229 // Rhetoric in the Second Half of the 20lh Century in Romance Countries . 231 // 10. OTHER RHETORICAL THEORIES AND OTHER CULTURES... 235 // EPILOGUE ... 251 // NOTES... 252 // SELECTED BIBLIOGRAPHY ... 255 // NAME INDEX ... 264

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC