Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
Praha : Karolinum, 2014
1 online zdroj (228 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2592-8 (online ; pdf)
ISBN 80-246-0545-7 (print)
Tomáš Hauer v publikaci věnované soudobým postmoderním teoriím nejprve vysvětluje genealogii pojmu postmodernismus a analyzuje francouzské filosofické myšlení na cestě od strukturalismu k postmodernismu. Na základě této analýzy pak vymezuje současný postmoderní kulturní obrat a zamýšlí se nad rolí veřejného prostoru v postmoderní společnosti. Čtenář se m.j. seznámí s dílem francouzských filosofů J. Derridy, J. F. Lyotarda, G. Deleuzeho, J. Baudrillarda či italského filosofa G. Vattima. Kniha je tak vhodným úvodem do problematiky postmoderního myšlení..
001489484
1. Postmoderní kulturní obrat 7 // 1.1 Postmodernismus jako metafora 7 // 1.2 Genealogie pojmu 11 // 1.3 Od strukturalismu k postmodernismu 17 // 1.4 Postmodernisté říkají, že... 33 // 1.5 Postmoderní veřejný prostor 66 // 2. Konec moderny? G. Vattimo versus J. Baudrillard 85 // 2.1 Inspirace Nietzschem a Heideggerem: Přestaňme s překonáváním metafyziky 85 // 2.2 Vymezení nihilismu 95 // 2.3 Postmodernismus a estetický charakter pravdy 100 // 2.4 Konec moderny? Vymanění či překonání 107 // 2.5 Baudrillardův svět hyper-reality, simulakrů a implozí 122 // 3. G. Deleuze, F. Guattari a postmoderní galaxie bez centra // 3.1 Deleuzeho Nietzsche: Pluralita a nové pojetí diference // 3.2 Pokus o velkou syntézu: Rozdíl a opakování, Logika smyslu // 3.3 Netělesné, struktura a paradoxní prvek „x“ // 3.4 Anti-Oidipus: kapitalismus a schizofrenie // 3.5 Felix Guattari před Anti-Oidipem // 3.6 Touha, modernost a schizo-analýza // 3.7 Tisíce plošin: rizom a nomádská distribuce // 4. J. E Lyotard a postmoderní hraní 187 // 4.1 Diskurz, Figura 187 // 4.2 Libidinální ekonomie a politika touhy 193 // 4.3 Pohanství a postmoderní obrat 203 // 4.4 Postmoderní situace 211 // 4.5 Mezi Kantem a postmodernismem: Rozepře 221

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC