Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2014
1 online zdroj (228 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2592-8 (online ; pdf)
ISBN 80-246-0545-7 (print)
Tomáš Hauer v publikaci věnované soudobým postmoderním teoriím nejprve vysvětluje genealogii pojmu postmodernismus a analyzuje francouzské filosofické myšlení na cestě od strukturalismu k postmodernismu. Na základě této analýzy pak vymezuje současný postmoderní kulturní obrat a zamýšlí se nad rolí veřejného prostoru v postmoderní společnosti. Čtenář se m.j. seznámí s dílem francouzských filosofů J. Derridy, J. F. Lyotarda, G. Deleuzeho, J. Baudrillarda či italského filosofa G. Vattima. Kniha je tak vhodným úvodem do problematiky postmoderního myšlení..
001489484
Obsah // i. Postmoderní kulturní obrat - - - 7 // 1.1 Postmodernismus jako metafora --- 7 // 1.2 Genealogie pojmu - - - 11 // 1.3 Od strukturalismu ? postmodernismu - - - 17 // 1.4 Postmodernisté říkají, že... - - - 33 // 1.5 Postmoderní veřejný prostor - - - 66 // 2. Konec moderny? G. Vattimo versus J. Baudrillard --- 85 // 2.1 Inspirace Nietzschem a Heideggerem: Přestaňme // s překonáváním metafyziky - - - 85 // 2.2 Vymezení nihilismu - - - 95 // 2.3 Postmodernismus a estetický charakter pravdy - - - 100 // 2.4 Konec moderny? Vymanění či překonání - - - 107 // 2.5 Baudrillardův svět hyper-reality, simulakrů a implozí - - - 122 // 3. G. Deleuze, F. Guattari a postmoderní galaxie bez centra // 3.1 Deleuzeho Nietzsche: Pluralita a nové pojetí diference // 3.2 Pokus o velkou syntézu: Rozdíl a opakování, Logika smyslu // 3.3 Netělesné, struktura a paradoxní prvek „x“ // 3.4 Anti-Oidipus: kapitalismus a schizofrenie // 3.5 Felix Guattari před Anti-Oidipem // 3.6 Touha, modernost a schizo-analýza // 3.7 Tisíce plošin: rizom a nomádská distribuce // 4. J. E Lyotard a postmoderní hraní - - - 187 // 4.1 Diskurz, Figura - - - 187 // 4.2 Libidinální ekonomie a politika touhy - - - 193 // 4.3 Pohanství a postmoderní obrat - - - 203 // 4.4 Postmoderní situace - - - 211 // 4.5 Mezi Kantem a postmodernismem: Rozepře - - - 221 // (5)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC