Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2015
1 online zdroj (348 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2653-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2631-4 (print)
Tištěná verze: Haman, Ales. Tri stálice moderní ceské prózy : Neruda, Capek, Kundera. [Prague, Czech Republic] : Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, c2014 ISBN 978-80-246-2631-4
Literární vědec, historik a kritik, emeritní profesor estetiky na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích Aleš Haman shrnul do své nové knihy texty, které od konce padesátých let po současnost věnoval dílu „tří stálic“ české literatury posledních dvou století: Jana Nerudy, Karla Čapka a Milana Kundery. „Studie věnované próze těchto tří literárních osobností si kladou za cíl ukázat, co zakládá jejich významnou pozici nejen v české, nýbrž i ve světové próze, co z jejich díla může představovat důležité mezníky na cestě naší prózy k modernímu písemnictví,“ píše autor v předmluvě..
001489506
Obsah // Úvodem / 7 // I // Jan Neruda /19 // Vývoj jednoho motivu v Nerudově próze /21 // Jan Neruda hájí svou čest / 26 // Nerudovy politické fejetony v první polovině let sedmdesátých / 30 // Nerudovy Arabesky ve vývoji české prózy šedesátých let / 37 // Nerudovy fejetony z druhé poloviny sedmdesátých a ze začátku osmdesátých let / 63 // Nerudovy fejetony z let osmdesátých / 71 // Poměny vyprávěcí funkce v umělecké próze Jana Nerudy / 79 // Člověk a kosmos v Písních kosmických / 87 // Jan Neruda, básník moderního Češství / 94 // Neruda a evropanství / 99 // Neruda, pražské hospůdky a pivo /109 // Fikce autenticity a autentizace fikce /114 // RUvii lidé: klenoty české drobné prózy devatenáctého století /119 // Filipika proti dekonstrukci /124 // Dvojí cesta ? modernosti: Neruda a Baudelaire /130 // O tom Nerudově antisemitismu /159 // II // Karel Čapek /163 // Hledač lidské skutečnosti /165 // Člověk proti Absolutnu / 172 // ? otázce čtenářské přístupnosti Čapkova díla /188 // ? souřadnicím Čapkova díla /196 // Čapkův spor o literární kritiku v první polovině třicátých let /213 // Moderní civilizace, umělý člověk a Adam Stvořitel bratří Čapků / 222 // Čapkové a expresionismus / 230 // Čapkovo pojetí estetiky a jeho názory na moderní umění vletech 1908-1915 /239 // Poslední společné dílo bratří Čapků: Adam Stvořitel a jeho rukopis / 250 // Ill // Milan Kundera /261
// Romanopisci v půli cesty na strom / 263 // Hledání vlastního života / 212 // Eros, sex, tělo a stud v tvorbě Milana Kundery / 280 // Milníky české domácí recepce díla Milana Kundery / 290 // Kunderovo odhalování opony umění a života / 306 // ? pirátskému překladu Kunderova románu /314 // Autor a čtenář v pohledu spisovatele a filozofa /317 // Po letech doma / 325 // Kundera a dějiny románu / 331 // Bibliografie textů v této knize / 335 // O autorovi / 339 // Jmenný rejstřík /34I

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC