Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2017
1 online zdroj (232 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2708-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2206-4 (print)
Tištěná verze: Skolní vzdelávání v Ruské federaci. [Place of publication not identified] : Univerzita Karlova, c2013 ISBN 978-80-246-2206-4
Analyticko-srovnávací studie je čtvrtou publikací řady Školní vzdělávání v zahraničí. Předchozí tři publikace jsou Školní vzdělávání v Německu, Školní vzdělávání ve Velké Británii a Školní vzdělávání ve Švédsku.Část studie, vypracovaná českými autorkami, zprostředkuje na školní vzdělávání "pohled zvenku", který lze považovat za "objektivní", "neutrální", pouze minimálně ovlivněný přímými zkušenostmi. "Pohled zevnitř" přináší závěrečná kapitola ruských spoluautorek.Těžiště studie tvoří problémy, které se jeví jako zásadní v ruském školním vzdělávání a jsou aktuální také pro rozvoj českého školního vzdělávání. Skládá z devíti kapitol. První kapitola uvádí do širšího kontextu země, v němž změny školního vzdělávání probíhají.-.
Ve druhé kapitole, věnované vzdělávací politice, se pozornost obrací ke kodifikaci nového pojetí vzdělávání a vývoji legislativy od 90. let minulého století. Třetí kapitola posuzuje současný vzdělávací systém Ruska, orientuje v jeho diverzifikované struktuře a podstatných dimenzích, v nichž došlo k zásadním změnám. Obsahem čtvrté kapitoly jsou pedagogické experimenty, alternativní pedagogické koncepce a autorské školy. Pátá kapitola je věnována problematice kurikula s důrazem na federální vzdělávací standardy. Šestá kapitola seznamuje se systémem evaluace a problémy souvisejícími se zaváděním pro ruské prostředí netradičních forem a nástrojů hodnocení. Specifiky multinárodnostního ruského státu a jeho mnohojazyčné společnosti, která jsou pro Ruskou federaci příznačná a mají důsledky pro vzdělávací politiku a praxi, se zabývají kapitoly sedmá a osmá.-.
V poslední, deváté kapitole dostávají prostor ruské autorky, prezentující vnitřní pohled na ruskou vzdělávací reformu. Studie je určena výzkumníkům a odborníkům v oblasti vzdělávání, vyučujícím i studentům pedagogických fakult a dalších fakult připravujících učitele, představitelům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky i dalším pracovníkům působícím ve státní správě zabývajícím se vzděláváním..
001489529
Obsah // Předmluva ! H // 1. Ruská federace - několik pohledů na zemi 14 // 1.1 Správní členění 14 // 1.2 Politický systém, legislativa, exekutiva 15 // 1.3 Stručný historický přehled 20 // 1.4 Ekonomika 21 // 1.5 Zeměpisná charakteristika 22 // 1.6 Obyvatelstvo, rodina, mládež 24 // 1.7 Náboženství 28 // 1.8 Věda a kultura 30 // 2. Vzdělávací politika 33 // 2.1 Instituce vzdělávací politiky s 33 // 2.2 Školní vzdělávání v ústavě a (školských) zákonech 35 // 2.3 Principy a cíle vzdělávací politiky 36 // 2.3.1 Principy a cíle vzdělávací politiky v dokumentech // a názorech politiků 36 // 2.3.2 Principy a cíle vzdělávací politiky v pohledu odborníků 41 // 2.4 Ruské školní vzdělávání v mezinárodním srovnání 45 // 3. Vzdělávací systém 51 // 3.1 Krátký pohled do historie 51 // 3.2 Základní charakteristika vzdělávacího systému 54 // 3.3 Řízení a financování školství 59 // 3.3.1 Řízení 59 // 3.3.2 Financování 61 // 3.4 Struktura vzdělávacího systému 63 // 3.5 Vzdělávání učitelů a učitelé v praxi 70 // 3.5.1 Vzdělávání a kvalifikace učitelů 70 // 3.5.2 Učitele v praxi / 74 // 4. Pedagogické experimenty, alternatigli pedagogické koncepce // a autorské školy ’ 80 // 4.1 Historické ohlednutí 80 // 4.2 Systém rozvíjejícího vyučování Elkonina a Davydova 83 // 4.3 Systém rozvíjejícího vyučování L. V. Zankova 86 // 4.4 Autorské školy 89 // 4.4.1 Soukromá škola
„Následník“ 90 // 4.4.2 Lyceum č. 1535 93 // 5. Kurikulum 98 // 5.1 Federální vzdělávací standardy 98 // 5.1.1 Teoretická koncepce tvorby vzdělávacího standardu 101 // 5.1.2 Standardy všeobecného vzdělávání 107 // 5.1.2.1 Standard všeobecného počátečního vzdělávání 108 // 5.1.2.2 Standard všeobecného základního vzdělávání 108 // 5.1.2.3 Standard všeobecného středního vzdělávání 110 // 5.2 Vzorové vzdělávací programy 111 // 5.3 „Výchovy“ ve školním vzdělávání 113 // 6. Evaluace vzdělávacího systému a vzdělávacích zařízení a hodnocení žáků 118 // 6.1 Evaluace vzdělávacích zařízení 118 // 6.2 Hodnocení žáků 119 // 6.2.1 Jednotná státní zkouška 119 // 6.2.1.1 Jednotná státní zkouška v dokumentech 119 // 6.2.1.2 Jednotná státní zkouška v názorech odborníků a v praxi 123 // 6.2.2 Známkování žáků 125 // 6.3 Rusko v mezinárodním srovnávání Školní úspěšnosti žáků 126 // 7. Národnostní otázka ve společnosti a školním vzdělávání 129 // 7.1 Národnostní otázka ve vnitřní, zahraniční a vzdělávací politice 129 // 7.2 Národnostní otázka v praxi 133 // 7.3 Národnostní otázka ve školním vzdělávání 136 // 8. Jazyky ve společnosti a jazykové vzdělávání 140 // 8.1 Jazyky v legislativě. Právní postavení jazyků Ruské federace // a vyučovací jazyky 141 // 8.2 Vnitřní a zahraniční jazyková politika Ruské federace 143 // 8.3 Jazyky
ve školním kurikulu 148 // 9. Reformování současného systému všeobecného vzdělávání v Rusku 155 // 9.1 Priority ruské vzdělávací politiky: kvalita, dostupnost, efektivita 156 // 9.2 Základní směry prioritního národního projektu „Vzdělávání“ 172 // 9.3 Regionální komplexní projekty modernizace systému // všeobecného vzdělávání 176 // 9.4 Výsledky realizace komplexních projektů modernizace // systému všeobecného vzdělávání v regionech Ruska 178 // 9.5 Závěry a důsledky pro vzdělávací politiku 180 // Příloha 1 ’ 183 // Příloha 2 192 // Literatura 205 // Rejstřík 224 // Informace o autorech 226

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC