Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2014
1 online zdroj (248 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2723-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2332-0 (print)
Tištěná verze: Iblová, Michaela. Česká filharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky v padesátých letech. [Prague, Czech Republic] : Karolinum, c2014 ISBN 978-80-246-2332-0
Tato kniha se věnuje otázkám, které dosud v souvislosti s tématem České filharmonie zůstávaly stranou. Jejím cílem je kontextuální výklad kulturní, společenské a politické role ČF, který se soustředí na analýzu této role v období vrcholícího stalinismu. Na základě metody případové studie a metody strukturní analýzy zkoumá především mechanismy fungování orchestru v nových společenských podmínkách po roce 1948. Zabývá se tím, do jaké míry ovlivnila komunistická ideologie dramaturgii ČF, její vystupování navenek i sociální vazby uvnitř orchestru. Zkoumá organizační strukturu a celkové zaměření tělesa. Všímá si konkrétní programové náplně koncertů i míst, na nichž orchestr vystupoval, "nového" publika, pro které byly koncerty určeny, a "pokrokové" tvorby, sloužící k propagandistickým účelům. Analyzuje systém politické a státně-bezpečnostní kontroly a řízení z několika stran: jednak z pozice KSČ a ministerstva kultury jakožto tvůrců kulturní politiky a jednak ze strany Státní bezpečnosti. Zabývá se činností závodní organizace KSČ a závodní rady ROH a podává obraz ideologické práce v orchestru. Stranou nezůstává ani pohled na kádrovou politiku ČF a rozbor některých kádrových materiálů. Publikace umožňuje čtenáři hlouběji porozumět, jak Česká filharmonie žila a pracovala a jakou roli zaujímalo toto umělecké těleso na československé hudební scéně v kritické době padesátých let..
001489541
OBSAH // 7 Poděkování 9 Předmluva 11 Slovo úvodem // 13 1. Vážná hudba v komunistické kulturní politice // 17 Svaz československých skladatelů // 23 Vztah umění a ideologie // 24 Umění lidu // 24 11udební a artistická ústředna // 27 Hudební patronáty // 28 „Lidovost“ kultury // 35 Kult hudebních klasiků 41 Socialistický realismus v hudbě // 45 Tvorba „pokrokových“ autorů // 47 Prorežimní skladateľské osobnosti na počátku padesátých let // 50 Vliv sovětské hudební kultury na vývoj v Československu // 51 Osobnost Dmitrije Šostakovičc // 54 2. Česká filharmonie první poloviny dvacátého století // 67 3. Osobnost Karla Aněerla // 67 Předválečná činnost a válečné osudy // 73 Počátky působení v České filharmonii 81 Karel Ančcrl a jeho obraz očima StB // 92 4. Dramaturgie a koncertní činnost České filharmonie // na konci čtyřicátých a v první polovině padesátých let 94 Abonentní koncerty // 98 Koncerty pro pracující a umělecké brigády // 104 Přehlídky nové tvorby a plenární zasedání Svazu československých skladatelů // 105 Koncerty ? významným politickým datům // 113 Koncerty pro děti a mládež // 113 Příklad: sezóna 1952/53 // 118 Zahraniční zájezdy // 121 Česká filharmonie a Pražské jaro // 136 5. Organizační struktura České filharmonie // 136 Ředitel orchestru // 139 Umělecká rada // 141 Správní orgány // 143 Komunikace se státní správou // 146 Koncertní
jednatelství // 149 6. Politická a státnébezpečnostní kontrola a řízení // 149 Obraz ideologické práce v orchestru 151 Strana a straníci - život ve stínu budovatelských hesel 151 Ministerstvo školství a kultury . // 156 Závodní organizace KSČ // 170 Závodní rada ROH // 175 Kádrová politika v ČF // 181 Čcsjtá filharmonie a Státní bezpečnost // 206 7. Exkurz: nčkolik vzpomínek na Karla Ančerla a na léta padesátá // 220 Závěrem // 223 Bibliografická poznámka // 229 Seznam zkratek // 231 Prameny a literatura // 231 Archivní prameny // 231 Tištěné materiály // 233 Fotografické materiály // 238 Summary // 241 Jmenný rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC