Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2014
1 online zdroj (384 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2726-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-1789-3 (print)
Úvodní poznámka editora: Čtvrtý svazek učebních textů ze Soudobé sociologie nese podtitul, který je inspirován francouzským sociologem Michelem Maffesolim. Formulace Aktuální a každodenní naznačuje, že obsah má poměrně heterogenní charakter a zahrnuje příspěvky sledující tematiku, jež v současnosti přitahuje pozornost a namnoze se dotýká zkoumání otázek každodenního života. Touto publikací se uzavírá tetralogie studijních textů, jejíž jednotlivé svazky vyšly v předchozích třech letech. První díl s podtitulem Teoretické koncepce a jejich autoři [2007] se zaměřil na klíčové postavy soudobého sociálněvědního myšlení (I. Wallerstein, Z. Bauman, A. Toffler, N. Luhmann, R. Munch, A. Giddens, M. Castells, U. Beck, A. Honneth, N. Fraser, A. Etzioni). Obsah druhého dílu [2008] je ve své podstatě vymezen názvem Teorie jednání a sociální struktury (obsahuje kapitoly věnované koncepcím H. Blumera, H. Garfinkela, E.-.
Goffmana, P. Bergera, T. Luck-manna, R. Collinse, J. Habermase, P. Bourdieua, J. S. Colemana, neopozitivismu, funkcionalismu, diskurzivní analýze, sociální stratifikaci, kohezi, důvěře, sociálnímu kapitálu a deviaci). Kapitoly třetího dílu [2008] Diagnózy soudobých společností referují o podstatných otázkách života v soudobých společnostech (vědění, informace, ekologie, práce, kvalita života, sociální stát, kultura, postmoderna, multikulturalismus, globalizace, rizika, konflikty) a o autorech, kteří se jimi zabývají (D. Bell, A. Touraine, R. N. Bellah, G. Schul-ze, G. Lipovetsky, J. Baudrillard, P. Virilio, J. Alexander).-.
Závěrečný, čtvrtý svazek je různorodý co do sledované tematiky (sociobiologie, trvale udržitelný rozvoj, kulturami studia, feminismus, distributivní spravedlnost, typy kapitálů, střední třída, vysoké a populární umění, symbolické násilí, náboženství, sociální sítě, grounded theory) i postav sociologického myšlení, jimž je věnována pozornost (R. Sennett, M. Maffesoli, B. Latour, M. Juergensmeyer). Také v tomto případě jako u předchozích svazků platí, že předkládané učební texty nemají charakter koncepčně strukturované učebnice, nýbrž spíše sborníku, jehož hlavním cílem je představit ze soudobé sociologie to, co u nás zatím není příliš známé a rozšířené.-.
Editor, který se i tentokrát obklopil spoluautory mladšího věku s různorodou publikační zkušeností, doufá, že se autorskému kolektivu podařilo sestavit kolekci textů, která má šanci oslovit nejen studenty sociologie, ale i širší zainteresovanou veřejnost..
001489544
Obsah -- Úvodní poznámka editora /7 -- Jitka Lindová, Marco Stella -- Společnost a společenskost z evolučního pohledu /9 -- Gabriela Thondlová -- Možnosti a meze trvale udržitelného rozvoje /43 -- Jan Balon, Radim Hladík -- Proměny studia kultury: projekt kulturálních studií /64 -- Lenka Veselá -- Feministické reflexe vědy /8o -- Ivo Bayer, Jiří Šafr -- Sociologická pojetí distributivní spravedlnosti /108 Arnošt Veselý -- Pojem „kapitál" v současné sociologické teorii /133 Magdalena Jáchymová-Královcová -- Problematika středních tříd v pohledu současné francouzské sociologie /157 -- Hana Dittrichová, Jiří Šubrt -- Kritická sociologie Richarda Sennetta /174 -- Jiří Šubrt -- Michel Maffesoli: Sociologie postmoderního světa /195 Pavel Zahrádka -- Současná problematika vysokého a populárního umění /207 -- Obsah -- Irena Aimová -- Symbolické násilí a obrazy jako reprezentace sociální skutečnosti /233 -- Jakub Mareš -- Bruno Latour: Otevřte dveře ne-lidskému /248 -- Jan Váné -- Která témata soudobá sociologie náboženství chápe jako (ne)aktuální? /277 -- Karel Černý -- Mark Juergensmeyer: Nová studená válka jako globální vzpoura proti sekulárnímu „neřádu"? /308 -- Jan Schmid, Jiří Šubrt Analýza sociálních sítí /332 -- Radka Dudová -- Kvalitativní metodologie sociologického výzkumu: konstruktivistická grounded theory a „rozumějící rozhovor" /364

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC