Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2015
1 online zdroj (312 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2752-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2667-3 (print)
Tištěná verze: Přílezitosti a výzvy environmentálního výzkumu. [Prague, Czech Republic] : [Karolinum Press], c2015 ISBN 978-80-246-2667-3
Publikace ukazuje, že environmentální problémy mají nejen stránku čistě přírodovědnou, ale obsahují zpravidla i pohled technický, ekonomický a společenskovědní, přinášející otázky sociálně-právní, edukativní, etické apod. propojování těchto pohledů představuje největší výzvu a zároveň největší příležitost environmentálního výzkumu. Jednotlivé kapitoly přinášejí shrnutí hlavních směrů environmentálního výzkumu, který se provádí na Univerzitě Karlově, a zároveň naznačují zaměření environmentálního výzkumu v celé České republice..
001489554
OBSAH // Slovo úvodem... 7 // 1. Co je to environmentální výzkum, z čeho vychází a kam směřuje? // (/. Frouz, B. Moldan)... 9 // 2. Globální změna klimatu (T. Halenka)... 13 // 3. Vliv klimatických změn na biodiverzitu (J. Reif)... 23 // 4. Nepůvodní druhy rostlin, možné příčiny a důsledky invazí // (/. Perg/, P. Pyšek, I. Perglová)... 33 // 5. Antropogenní disturbance v krajině a ochrana životního prostředí // (J. Frouz)... 49 // 6. Příklad disturbance: gradace lýkožrouta na Šumavě (P. Kindlmann) 63 // 7. Antropogenní acidifikace povrchových vod (£. Stuchlík, Z. Hořická, // J. Horečky)... 75 // 8. Nové typy polutantů - endokrinní disruptory v životním // prostředí a jejich biodegradace (Z. Křesinová, T. Cajthamí)... 85 // 9. Nové poznatky a výzvy v ochraně ovzduší (M. Brániš, I. Hůnová, // J. Hovorka)... 107 // 10. Vliv životního a pracovního prostředí a životního stylu // na lidské zdraví (A. M. Čelko, /VI. Černá, J. Daňová, T. Kopřivová-Herotová, // E. Hrnčíř, M. Kneidlová, F. Kožíšek, H. Provazníková, K. Provazník)... 129 // 11. Člověk a příroda v minulosti Českých zemí. // Od pravěku ke globální společnosti (V. Matoušek)... 161 // 12. Indikátory společenského metabolismu (T. Hák, J. Kovanda)... 179 // 13. Globální změny a environmentální bezpečnost // lidské společnosti (D. Vačkář, S. Janoušková)... 197 // 14. Hodnocení environmentálních efektů jako součást
„evidence-based policy“: Případová studie - Skryté náklady těžby // uhlí za limity (/. Melichar, V. Máca, M. Ščasný)... 213 // 15. Environmentální vzdělávání a výchova (K. Jančaříková, N. Mazáčová) 231 // 16. Účinnost a působení českého práva životního prostředí // (/VI. Damohorský, P. Humlíčková, V. Stejska)... 251 // Bibliografie... 267 // Summary... 309

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC