Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Karolinum 2015
1 online zdroj (234 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-246-2760-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-246-2494-5 (print)
Tištěná verze: Farek, Martin. Indie ocima Evropanu. Prague, [Czech Republic] : Karolinium, c2014 ISBN 978-80-246-2494-5
Hlavní tezí publikace Martina Fárka je tvrzení, že ačkoliv orientalistické či religionistické zkoumání zdánlivě předkládá nezkreslené, ba objektivní interpretace indických tradic, ve skutečnosti jde o pokřivené obrazy odkazující především k vlastní evropské kultuře badatelů. Konceptualizace náboženství je v Evropě klíčovým tématem diskusí již po celá staletí a zejména touto optikou je dosud Indie nahlížena. Teoretickým rámcem analýz náboženství však zůstávají implicitní východiska křesťanského myšlení. Při důkladném zkoumání se ukazuje, nakolik jsou orientalistika i další humanitní obory stále ještě ovlivněny původně teologickým rámcem. Autor při své analýze navazuje na aktuální mezinárodní diskuse a práce renomovaných badatelů, především na výzkumný program S. N. Bálagangádhary. Fárkova studie přináší výsledky originálního výzkumu několika klíčových témat: problémů s interpretací indických tradic jakožto náboženských, které daly vzniknout tzv. hinduismu, buddhismu a dalším. Pozoruhodným tématem je dále evropské zacházení s indickou minulostí, které se odráží v neukončených debatách o tom, zda Indové původně měli či neměli historické vědomí. Autor přináší také nové podněty z aktuální mezinárodní diskuse teorie o příchodu Árjů do Indie. Věnuje se rovněž sporným interpretacím díla významného reformátora Rámmóhana Ráje. Práce je podnětnou a nepochybně provokativní studií pro indology, religionisty, teology, historiky, ale také pro antropology a zájemce o dějiny myšlení..
001489558
OBSAH // PODĚKOVÁNÍ /7 // POZNÁMKA K PŘEKLADU ? ? PŘEPISU CIZÍCH JMEN A POJMŮ /8 ÚVOD /9 // Jak Evropané zacházejí s odlišností indických tradic? /9 Paradigmata a teorie při studiu indické kultury /12 Problémy s konceptem náboženství /26 Otázky a postup výzkumu /39 // EVROPANÉ HLEDAJÍ NÁBOŽENSTVÍ V INDII /43 // Český obraz indických tradic /45 // „Nekonečné" diskuse o hinduismu: problémy definice /45 Buddhismus: protest proti bráhmanské ortodoxii a kastám? /59 Intermezzo: Jazykový úzus, teorie a metastruktura /70 Orientalisté převzali teologické otázky /75 Teorie a pozorování /77 // Hledání „primitivního“ monoteismu v Indii a jeho důsledky /81 // NÁBOŽENSTVÍ, HISTORIOGRAFIE A INDICKÁ MINULOST/100 Dědictví křesťanských témat v dějepisectví /101 Evropané píšou indické dějiny /117 Pravdivost dějin versus pravdivost příběhů /128 // ÁRJOVÉ V PROMĚNÁCH INTERPRETACÍ /141 Co dokazuje archeologie? /145 Fyzická antropologie a rasová teorie /153 Od „invaze bráhmanů" ? Árjům /158 // RÁMMÓHAN RÁJ A ZÁPADNÍ NÁBOŽENSTVÍ/167 Problémy v debatě o Rájových názorech na náboženství /170 Přijetí západního monoteistického rámce... /175 ... bez pochopení: „modloslužba pro někoho dobrá“ /182 Tradiční indický rámec Rájová myšlení /191 // ZÁVĚR /196 // BIBLIOGRAFIE /206 SUMMARY/219 // REJSTŘÍK /223

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC